Zondagsbrief 14 juli 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Riet Boogaard.

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Stichting Vrienden van Crabbehoff
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte -  Stichting Vrienden van Crabbehoff  
De bewoners van Zorggroep Crabbehoff krijgen vanzelfsprekend alle verzorging die zij nodig hebben. Soms missen ze echter die kleine dingen die het leven kleur geven.
De Stichting Vrienden van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff biedt de bewoners van zorgcentra en verpleeghuizen mogelijkheden voor extra ontspanning en recreatie.
Het gaat om zaken die de huizen niet zelf kunnen financieren en het leven wat aangenamer maken. Vanuit het fonds “Vrienden van de Stichting Crabbehoff” kunnen veel activiteiten worden bekostigd welke door de overheid niet worden vergoed. Vanuit deze stichting kan er een rolstoelbus rijden en krijgen bewoners bij bijzondere gelegenheden een bloemetje. Maar ook de planten voor de huiskamers, tv-toestellen, een piano en geluidsapparatuur worden door de stichting bekostigd. Voor bewoners die graag op vakantie willen en dat niet kunnen betalen, biedt de Stichting(deels) ook een oplossing.

2e collecte – Wijkkerk 
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.

3e collecte – Toekomst van de Kerk  
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst.

Voedselbank Dordrecht 

In de maanden juli en augustus zamelen we (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we weer veel volle kratten naar de voedselbank kunnen brengen. Wij maar vooral de klanten van de voedselbank zijn er blij mee.
Diaconie Sterrenburg

ZOMER Open Huis in Ontmoetingskerk  

Het Open Huis in de Ontmoetingskerk gaat ook in de zomermaanden door. Dan niet zoals gebruikelijk de 2e en 4e woensdag van de maand, maar op de 3e woensdag in juli en augustus.
Op 17 juli is men vanaf 9.45 uur weer van harte welkom in de Ontmoetingskerk aan de Slangenburg. Om 10.15 uur begint een leuke quiz waaraan iedereen mee kan doen. In de pauze kan men genieten van een zomerse lekkernij en de ochtend loopt door tot 12.00 uur. Er is gelegenheid voor het maken van nieuwe contacten en een fijn gesprek. Een prima gelegenheid om anderen in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. De toegang is vrij en men wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee.

Zaterdagmiddaglunch InloopHuis  

Ook in de zomermaanden staan de deuren van onze kerk open. Op zaterdagmiddag 20 juli is er weer InloopHuis. Vanaf 13.30 uur staat de koffie en thee klaar. Even langs lopen om een kaars op te steken, een spelletje te doen, een praatje te maken of een zelfs een (andere dan u gewend bent) krant te lezen, weet u welkom.
Ger, Tineke en Klaas verwelkomen u.