Zondagsbrief 7 juli 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. KIA, Ondersteuning kansarme kinderen in Nederland   
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte - KIA, Ondersteuning kansarme kinderen in Nederland
Vakantiepret voor kinderen in armoede

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bij voorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret?
2e Collecte – Wijkkas
De erediensten vormen het hart van ons gemeente zijn hier in Sterrenburg. Om onze diensten luister bij te zetten wordt er regelmatig door koren en/of musici medewerking verleend. De kosten voor deze muzikale medewerking worden gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan.
De opbrengst van de tweede collecte van deze zondag komt geheel ten goede van de hierboven beschreven zaken in onze eigen wijk.
3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst.

Toelichting Lied 685 ‘Geest van God, zo vol van liefde’

Geest van God, zo vol van liefde is een vertaling van het Engelse lied Loving Spirit, loving Spirit. De tekst is van de Nieuw-Zeelandse lieddichter Shirley Erena Murray (1931). Haar liederen zijn niet alleen in Nieuw-Zeeland populair, over de gehele wereld zijn ze in liedbundels opgenomen. Ook de tekst van het nieuwe avondmaalslied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ is van haar hand. De vertaling van Loving Spirit is gemaakt door Sylvia Kolthof (1968). De melodie is de tune Restoration, afkomstig uit New Haven, Connecticut 1835.
Opvallend in het lied is de intimiteit waarmee over de Geest gesproken wordt. In de tweede strofe wordt de Geest voorgesteld als moeder. In de derde strofe als vader. In de vierde strofe als vriend en minnaar. Dit lied over de Geest van de drie-enige God zingen we als lied van de maand vanaf zondag Trinitatis.

Kerkkantoor 

Zoals bij iedereen bekend zal zijn is de Maranathakerk, en dus ook het huidige kerkkantoor, enige tijd geleden door de wijk Dubbeldam verkocht. Men mocht nog wel een poosje gebruik van deze ruimte blijven maken maar per eind juli moet het kantoor dan toch daar echt vertrekken. De Ontmoetingskerk heeft ruimte aangeboden en zo gaat het kerkkantoor eerdaags gebruik maken van Zaal A. Men krijgt een aparte opgang via de bestaande loopbrug. Dus eigenlijk een ideale situatie. Zo wordt onze kerk het administratieve hart van de Protestantse Wijkgemeente Dordrecht-Dubbeldam en over enige tijd wellicht van de gehele PKN gemeenschap in Dordrecht. Dat, in combinatie met het onlangs gerealiseerde nieuwe aanzien van het gebouw, maakt dat de Ontmoetingskerk nóg aantrekkelijker wordt.
Namens de kerkenraad, Hans van Rossum

De telefoons

Ongetwijfeld heeft u zo af en toe een blik geworpen op de steeds hoger wordende laag met oude telefoons in de hal van de kerk. De bedoeling was deze te verkopen omdat sommige gebruikte materialen een bepaalde waarde hebben. De opbrengst zou dan voor de wijkkas zijn. 
Op zondagmiddag maken leden van de Église de Saint, een groep Franstalige gelovigen gebruik van de Ontmoetingsruimte. Men heeft een aantal keren gevraagd wat wij met deze telefoons wilden gaan doen omdat zij deze graag wilden overnemen om bij een eerstvolgend bezoek aan Congo de nog bruikbare telefoons aan mensen te geven die daarmee geholpen zouden zijn. Wij vonden dat een heel mooi doel en hadden ze uiteraard willen schenken, maar dat was absoluut geen optie voor hen, men wilde er gewoon voor betalen en wij mochten, nee moesten, de prijs bepalen. Geschatte waarde is ca. € 300 en wij hebben hen met enige aarzeling gevraagd om dan de helft van dat bedrag te betalen. Dat vond men een uitstekend aanbod en zo worden er nu mensen blij gemaakt in Congo en gaat het andere deel naar onze wijkkas en daar zijn wij weer blij mee. Dus u allen dubbel bedankt voor uw bijdrage.
Namens de kerkrentmeesters, Hans van Rossum

Kledingbank

Drie kratten vol met nieuw ondergoed, sokken en panty’s zijn naar de kledingbank gebracht. Deze werden met heel veel dank ontvangen. Tenslotte horen bij een "nieuwe " outfit ook nieuw ondergoed en sokken.