Zondagsbrief 30 juni 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Drs. Mariëtte Pullen

Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Stichting Present Dordrecht-Papendrecht
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte: Stichting Present Dordrecht-Papendrecht
Present Dordrecht-Papendrecht werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Dordrecht, Papendrecht en omgeving samen. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren.
Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van de diaconie of een groepje gemeenteleden terechtkomt, maar dat de hele gemeente erbij wordt betrokken?
Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken? Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je en houd je hen enthousiast?
Present richt zich voornamelijk op praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.
Om het werk van Present mogelijk te blijven maken is uw ondersteuning nodig.
 

Belangrijke mededeling vanuit de oppasdienst

In verband met een tekort aan oppassers en de naderende zomervakantie zal er in de maanden juli en augustus geen oppasdienst zijn.
Vanaf zondag 1 september zal er weer een reguliere oppasdienst zijn.
Namens de oppasdienst een hele mooie zomer toegewenst.

Voedselbank Dordrecht

Tot en met vandaag zamelen we, in plaats van voedsel, nieuw ondergoed en sokken/kousen in voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden. Er is veel vraag naar en het is hard nodig. 1x per jaar houden wij deze inzameling op verzoek van de voedsel/kledingbank. We hopen dat u enthousiast meedoet zodat we veel mensen blij kunnen maken. In de maanden juli en augustus zamelen we (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in.
Diaconie Sterrenburg

KookHuis

Vorige week stond er geen bericht op de zondagsbrief, maar op 3 juli a.s. is er weer een KookHuis! Vanaf 17.30 uur bent u welkom en om 18.00 uur begint de maaltijd. Aanmelden kan nog vandaag en morgenochtend tot 10.00 uur (zoals gebruikelijk via de intekenlijst in de hal van de kerk of telefonisch bij Marja Kruijswijk (telefoon 6170490 of 06 51513866). U betaalt voor de maaltijd inclusief een drankje en koffie/thee € 7,50. U bent allemaal van harte welkom!
Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren van het KookHuis.

Zaterdagmiddaglunch InloopHuis, zaterdag 6 juli, 13.00-15.30 uur

Het is weer de eerste zaterdag van de maand, 6 juli. Ook in de zomermaanden gaan we op de eerste zaterdag van de maand aan tafel om te lunchen met elkaar. Vanaf 13.30 uur kunt u aanschuiven (vanaf 13.00 uur kunt u meehelpen met voorbereiden van de maaltijd, als u dat wilt). Natuurlijk bent u ook welkom om “zomaar” even binnen te lopen; een spelletje, een praatje, een kaars aansteken, de koffie en thee staan voor u klaar.

De telefoons

Ongetwijfeld heeft u zo af en toe een blik geworpen op de steeds hoger wordende laag met oude telefoons in de hal van de kerk. De bedoeling was deze te verkopen omdat sommige gebruikte materialen een bepaalde waarde hebben. De opbrengst zou dan voor de wijkkas zijn.
Op zondagmiddag maken leden van de Eglise de Saint, een groep Franstalige gelovigen gebruik van de Ontmoetingsruimte. Men heeft een aantal keren gevraagd wat wij met deze telefoons wilden gaan doen omdat zij deze graag wilden overnemen om bij een eerstvolgend bezoek aan Congo de nog bruikbare telefoons aan mensen te geven die daarmee geholpen zouden zijn. Wij vonden dat een heel mooi doel en hadden ze uiteraard willen schenken, maar dat was absoluut geen optie voor hen, men wilde er gewoon voor betalen en wij mochten, nee moesten, de prijs bepalen. Geschatte waarde is ca. € 300 en wij hebben hen met enige aarzeling gevraagd om dan de helft van dat bedrag te betalen. Dat vond men een uitstekend aanbod en zo worden er nu mensen blij gemaakt in Congo en gaat het andere deel naar onze wijkkas en daar zijn wij weer blij mee. Dus u allen dubbel bedankt voor uw bijdrage.
Hans van Rossum namens de kerkrentmeesters