Zondagsbrief 9 juni 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Riet Boogaard.

Orgel: Myong-hee Chon m.m.v. Close Singers en Peter de Bruin, trompet.
Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: : 1. Pinksterzendingscollecte KIA
  2. Jeugdwerk wijk
  3. Toekomst van de Kerk

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e Collecte: Pinksterzending KIA
In de Chinese provincie Yunnan wonen 800.000 christenen waarvan 85% tot etnische minderheidsgroepen behoren. Veel van deze etnische minderheden hebben geen Bijbel in hun eigen taal. Een van die groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen, waarvan 60% christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Vijf leden van een lokale gemeente werken aan de vertaling van de Bijbel. Het Nieuwe Testament is al af. Ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Kerk in Actie steunt naast de Bijbelvertaling ook een alfabetiserings-programma voor hen. Met uw b?drage aan deze collecte maakt u het mogel?k dat ook de overige boeken van het Oude Testament vertaald worden en steunt u wereldw?d zendingsprojecten van Kerk in Actie.

2e collecte: Jeugdwerk wijk
De collecte van vandaag is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen wijk. Jeugdwerk is van groot belang bij het doorgeven van het geloof aan onze kinderen. De jeugd betrokken krijgen en houden bij het kerkenwerk is een zaak die ons allen bezig houdt. De opbrengst van deze collecte zal volledig besteed worden aan het jeugdwerk in onze eigen gemeente.

De Voedselbank

We zijn alweer een week bezig met de juni-actie. Deze maand zamelen we in voor de kledingbank. Voor jong en oud zamelen we nieuw ondergoed en sokken/kousen in, want ook daar is veel vraag naar. We hopen dat u net zo enthousiast meedoet als met de voedsel inzamelingen, zodat we veel mensen blij kunnen maken. Helpt u weer mee, we rekenen op u!
De diaconie.

Collecte DAC 16 juni

In de Ontmoetingskerk is het een goede traditie om elk jaar te collecteren voor het DAC. Tegelijk met de collecte doen we een oproep voor een gift in natura.
Wij denken aan koffie, theezakjes, suiker en/of koffiemelk.
De diaconie weet hoe nodig dit is voor de inloophuiskamer, waar bezoekers welkom zijn voor een kop koffie en/of thee en een gesprek.
Het DAC krijgt geen subsidie. Het DAC is zondag t/m vrijdag open van 13.30 tot 17 uur en op zaterdag van 10 uur tot 13 uur.
Doet u mee?

Gesprek liederen maaltijd van de Heer

Op zondag 26 mei was gepland om na de kerkdienst een gesprek te voeren over liederen rondom de Maaltijd van de Heer. Omdat de opkomst klein was, hebben we met elkaar besloten om de bijeenkomst te cancelen en het onderwerp ‘warm’ te houden voor een ander moment. U hoort nog wanneer dit zal zijn.
Op zondag 16 juni vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Na die dienst willen we met elkaar een ‘goed gesprek’ voeren over de verschillende vormen van het Heilig Avondmaal. Bent u er dan weer bij? Noteert u het vast in uw agenda!

Van de diaconie

Indien er gemeenteleden zijn die iets willen beamen voor een bijzondere
collectebestemming moet dat voorgelegd worden aan de diaconie.
Dit moet 4 weken van te voren gedaan worden. Wij kunnen dan kijken of het passend is in de dienst of eventueel na een vorige dienst.
Het zou mogelijk kunnen zijn dat wij er ook al iets over  willen beamen of dat er iets anders gebeamd wordt.
Indien het goed is, zullen wij zorgen dat het betreffende stukje op tijd bij het beamteam is. 
Tiny Evertse

InloopHuis, zaterdag 15 juni, 13.30-15.30 uur

A.s. zaterdag bent u weer van harte welkom; voor een praatje, een spelletje, iets te lezen en natuurlijk koffie en thee. Geen grote groepen mensen, maar kleinschalig, gesprekken over van alles en nog wat, en altijd gezellig.
Caroline, Ger en Tineke zetten de deuren van de kerk weer open.

Watersnoden, de menselijke kant

Woensdagmorgen 12 juni is er weer OPEN HUIS en deze morgen verzorgt Geert Ouweneel een presentatie met bovenstaande titel.
De lezing wordt geen opsomming van de vele watersnoden die er in het verleden zijn geweest, maar richt zich op hoe de mensen erop reageerden. Zo komen de volgende thema’s aan de orde: zorgeloosheid, legendevorming, het geloof, wat kost nou zo’n watersnood, samenwerking, dijkbeheer, je zal het maar meemaken. Geen technisch verhaal dus, maar vooral hoe de mensen met hun gedrag en hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden reageerden op grote natuurrampen, met name watersnoden.
Vanaf 9.45 is er inloop en staat de koffie klaar!  De presentatie begint om 10.15 uur en duurt, onderbroken door een pauze tot 12.00 uur.