Zondagsbrief 26 mei 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Nico v.d. Leer
Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Diaconie algemene/wijk doeleinden
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Diaconie algemene/wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra.  Andere hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd.

2e collecte - Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen.
 

Gesprekken over de Maaltijd van de Heer

Op 4 november en 24 maart waren we bij elkaar voor een ‘goed gesprek’ na de kerkdienst, over de Maaltijd van de Heer. Dit is door de deelnemers als zeer zinvol ervaren. Vandaag is er weer een bijeenkomst, deze keer om ons te verdiepen in de liederen die passen bij het Heilig Avondmaal. Na de kerkdienst zullen we verzamelen rondom het orgel. Daar vertelt onze organist Marcus van Driel iets over de liederen, we zullen zingen met elkaar en er is ruimte om te reageren en om met elkaar te delen wat ons bezig houdt rondom deze liederen. We beginnen om half twaalf en willen uiterlijk om half één afsluiten.  Over een paar weken, op 16 juni, vieren we met elkaar in de dienst de Maaltijd van de Heer en na de dienst sluiten we de gesprekken hierover met elkaar af. U bent van harte welkom om erbij aan te sluiten.
Tineke van der Leer

De Voedselbank

Ook deze week zamelen we nog koffie, thee en suiker in dus, bent u het de afgelopen weken vergeten, dan is dit uw kans. Vanaf zondag 2 juni zamelen we nieuw ondergoed en sokken/kousen in voor de kledingbank want ook daar is veel vraag naar. Natuurlijk bedanken we alle gevers weer hartelijk en hopen we dat u ook meehelpt.
De Diaconie

Diaconie Zomeractie

De diaconie wil heel graag uw aandacht voor onze zomeractie. U heeft al gul gegeven met de cadeautjes van het bord. Voor het slagen van de actie vragen we ook om een financiële bijdrage. Dit wordt gebruikt om de kinderen een leuke tijd te geven in de zomerweken. We noemen u Ratje Doe, vakantiekinderfeesten en zwembadkaartjes. De kinderen van Sterrenburg die in de zomervakantie mee willen doen rekenen op ons.
Doet u mee? De grote spaarbus staat weer klaar!

Opbrengst spaardoosjes 40-dagentijd

De opbrengst van de spaardoosjes in de 40-dagentijd was €186,69. Dit wordt verdeeld over 3 projecten: Pionieren rond zingevingsvraagstukken in Nederland, Jongeren doorleven het paasverhaal in Nederland, Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan. Iedereen wordt weer heel erg bedankt voor hun gaven.
De Diaconie

Zaterdagmiddaglunch InloopHuis, zaterdag 1 juni, 13.00-15.30 uur

Het is weer de eerste zaterdag van de maand, 1 juni. Met elkaar gaan we aan tafel om te lunchen. Vanaf 13.30 uur kunt u aanschuiven (vanaf 13.00 uur kunt u meehelpen met voorbereiden van de maaltijd, als u dat wilt). Natuurlijk bent u ook welkom om “zomaar” even binnen te lopen; een spelletje, een praatje, een kaars aansteken, de koffie en thee staan voor u klaar.

Oproep

Afgelopen maandag zijn de plantjes gepoot in de plantenbakken voor het kerkgebouw. De Gemeente Dordrecht heeft de kosten hiervan voor haar rekening genomen maar onder voorwaarde dat onze wijkgemeente de plantjes wat zorg biedt en deze onderhoudt. In geval van langdurige periodes van droogte moeten ze dan ook even van tijd tot tijd water krijgen. Er is een buitenkraan gemaakt en ik heb tuinslangen en handsproeier gekocht.

Het vriendelijke verzoek aan de wijkleden die redelijk dicht bij de kerk wonen om mee te doen met het af en toe bewateren van de bakken. Ik zoek daarnaast iemand die een groepje sproeiers aanstuurt want ik kan dit werk er niet ook nog bijdoen. Dus wilt u dat organiseren, laat het mij weten en wilt u een enkele keer de planten besproeien laat het mij ook weten. Samen zijn wij kerk.
vriendelijke groeten, Hans van Rossum
email: hrossum@gmail.com