Zondagsbrief 19 mei 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Joren Menkveld.
Er is vandaag jongerendienst.
 
Inzameling: 1. Syrische vluchtelingen in Syrië, Libanon en Jordanië 
2. IKOS 
3. Toekomst van de Kerk
 

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon
2/3 van de Syriërs zijn op de vlucht Sinds 2011 woedt een burgeroorlog in Syrië. 2/3 van de Syrische bevolking is gevlucht. De 7 miljoen vluchtelingen binnen Syrië hebben acute hulp nodig. Bijna 5 miljoen mensen zijn naar het buitenland gevlucht. De meesten zitten vast in Libanon en Jordanië. Kerken in Syrië, Libanon en Jordanië doen er alles aan om hen te helpen.

Hulp door Syrische kerken Syrische kerken bieden hulp met gevaar voor eigen leven. De Grieks Orthodoxe Kerk van Antiochië (GOPA) biedt voedselpakketten, onderdak, medische pakketten, drinkwater en sanitair, onderwijs, psychologische hulp aan zowel christenen als moslims. In heel Syrië zijn lokale kerken actief, zelfs in de meest gevaarlijke gebieden.
Hulp in Libanon en Jordanië Buurland Libanon heeft 4,5 miljoen inwoners en vangt meer dan 1,5 miljoen Syriërs op. International Orthodox Christian Charities (IOCC) zorgt voor schoon drinkwater en medische hulp. Ook koken ze maaltijden voor Syriërs en arme Libanezen in vier gaarkeukens. De Middle East Council of Churches (MECC) biedt er onderwijs en psychologische hulp aan Syrische kinderen. Ook in Jordanië bieden kerken deze hulp aan vluchtelingen. Ondersteun kerken in Syrië, Libanon en Jordanië bij hun hulp aan vluchtelingen
 
2e collecte – 60 jaar IKOS Jubileum: 16 april 1959 opgericht.
Leerlingen in groep acht van de openbare basisscholen hebben de keuze om godsdienstonderwijs te volgen onder schooltijd. Deze godsdienstlessen worden o.a. mogelijk gemaakt door geloofsgemeenschappen en kerken op het eiland van Dordrecht. Zij werken samen binnen de stichting IKOS. Deze stichting ondersteunt het werk van de godsdienstdocent en maakt het mogelijk dat leerlingen een blijvende herinnering meekrijgen aan het einde van het schooljaar. Een extra financiële bijdrage is van harte welkom op    NL74INGB0000288621 t.n.v. IKOS Dordrecht
Bert Geurtsen (IKOS bestuurslid / penningmeester)

Voedselbank Dordrecht

Deze maand zamelen we koffie, thee en suiker in. De kratten staan weer klaar om gevuld te worden, deze actie loopt tot en met 26 mei, u doet toch ook mee. Wij, maar zeker de klanten van de voedselbank rekenen op u! Diaconie Sterrenburg

Amnesty International

Met de schrijfactie van vandaag wordt een poging gedaan om de tv-producer Hwang Won, die al 50 jaar vastzit in Noord-Korea, vrij te krijgen. Hwang Won stapte op 11 december 1969 op een binnenlandse vlucht naar Seoel, de hoofdstad van Zuid-Korea. Noord-Koreaanse agenten kaapten het vliegtuig en vlogen het naar Noord-Korea. 39 passagiers kwamen in de loop van de tijd weer thuis, maar van Hwang Won en 11 anderen, ontbreekt ieder spoor. Hij wordt dit jaar 82 jaar. Zijn familie hoopt vurig op een weerzien voor het te laat is.
Namens Amnesty International Dordrecht, Irene Streefkerk-Reenalda

Afwezigheid koster 

Vanaf maandag 20 mei tot en met woensdag 5 juni ben ik afwezig. Mocht u een zaal gereserveerd hebben, dan kunt u de kerkdeursleutel op halen bij: Dik van der Zeijden, Schuilenburg 12 (s.v.p. even van tevoren bellen 078-6176920)
Als u van de koffie en thee faciliteiten gebruik maakt deze s.v.p. weer schoon achterlaten. Zaalreserveringen kunt kenbaar maken via mijn e-mail kees.schrader@live.nl

Open Huis Ontmoetingskerk – Iran deel 2

Op 22 mei nemen Haije en Frietzen Wind ons mee naar Iran voor het vervolg van hun reisverslag van 26 september 2018. Het belooft weer een mooie ochtend te worden met indrukwekkende beelden en verhalen van hun reis door dit gastvrije en bijzondere land. Vanaf 9.45 uur is er inloop en de presentatie begint om 10.15 uur. Er is zoals altijd ook gelegenheid voor een fijn gesprek en het maken van nieuwe contacten.

Gesprekken over de Maaltijd van de Heer

Op 4 november en 24 maart waren we bij elkaar voor een ‘goed gesprek’ na de kerkdienst, over de Maaltijd van de Heer. Op 26 mei is er weer een bijeenkomst om met elkaar in gesprek te gaan over het Heilig Avondmaal. Na de kerkdienst zullen we dan rondom het orgel met elkaar luisteren, zingen en een gesprek voeren over liederen bij het Avondmaal. We beginnen om half twaalf en het duurt tot uiterlijk half één.
Op 16 juni vieren we in de dienst met elkaar de Maaltijd van de Heer en na de dienst sluiten we de gesprekken hierover met elkaar af.

Bijbels Dierenrijk

Dit is het thema van de nieuwe expositie van de werkgroep Kerk en Hobby. Deze is te bezichtigen t/m 1 juli 2019, er zijn weer verrassende resultaten te bewonderen. Elke hobbyist heeft een eigen invulling gegeven aan dit onderwerp, ieder binnen zijn of haar mogelijkheden met diverse technieken. Bekijk onze creaties, de daarbij vermelde teksten en schrijf uw bevindingen in het boek. Bezichtiging is mogelijk, elke zondag voor en na de kerkdienst, tijdens het Open Huis, het Inloop Huis of op afspraak.
Info:      Lex Nagtegaal (078) 618 38 63 of Dickie Trumpie (078) 617 57 19
E-mail:   kerk-en-hobby@ontmoetingskerk-dordrecht.nl