Zondagsbrief 12 mei 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Kees Streefkerk.
Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling : 1. SchuldHulpMaatje Drechtsteden
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
 

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – SchuldHulpMaatje Drechtsteden
Uit het armoedeonderzoek is gebleken dat de grootste groep mensen die diaconale hulp krijgt problematische schulden heeft. Daarom is het project SchuldHulpMaatje opgericht. SchuldHulpMaatjes zijn goed getrainde vrijwilligers die mee helpen aan een oplossing voor de lange termijn. Dit betekent dat zij niet alleen te hulp schieten om orde op zaken te stellen, maar ook aanleren hoe je in de toekomst zelfstandig je financiële huishouding gezond houdt. Het project SchuldHulpMaatje Drechtsteden wordt samen met verschillende plaatselijke kerken en kerkelijke organisaties uitgevoerd. Iedereen is echter welkom als maatje en iedereen kan om hulp vragen. Het is één van de diaconale projecten in de Drechtsteden welke de plaatselijke diaconieën ondersteunen. Stichting SchuldHulpMaatjes Drechtsteden vraagt uw steun. Iedere SchuldHulpMaatje-locatie in Nederland moet zelf zorg dragen voor de lokale kosten.

3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is, na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Vakantie ds Boogaard

Vanaf donderdag 9 tot zondag 26 mei heb ik vakantie. Omdat het pas komende donderdag in het kerkblad verschijnt, wil ik het u zo laten weten.
Zoals altijd kunt u bij collega Kees Streefkerk terecht of bij uw ouderling of contactpersoon. Hartelijke groet, Riet Boogaard.

InloopHuis 18 mei

 A.s. zaterdag 18 mei bent u weer van harte welkom. Zomaar even binnenlopen en een kop koffie meedrinken, een kaars op te steken en/of een spelletje doen, het is allemaal mogelijk. Omdat het komende week Nationale vogelweek is, is Ineke van Gent graag bereid te vertellen over vogels (en planten) in de buurt. Tijdens een wandeling in de omgeving van de Slangenburg vertelt zij enthousiast over wat er allemaal te zien en te horen is in onze dagelijkse leefomgeving (u hoeft geen geoefende wandelaar te zijn, er wordt ook regelmatig stilgestaan om te kijken en te luisteren). Aan u de keuze om mee te lopen of toch binnen te blijven. In elk geval bent u van harte welkom!

Plantenbakken

Maandag 20 mei begint het groenbedrijf met het vullen van de plantenbakken voor de kerk. Het leek het bedrijf en ook de Gemeente Dordracht een leuk idee om wijkleden van de Ontmoetingskerk uit te nodigen vanaf 9.00 uur te komen kijken en een moment mee te helpen met het planten of althans het planten aan te moedigen. Het is een mooie afronding van het project: ''Laadpaal". De kerk heeft al met al een frisse gedaantewisseling ondergaan. Het gebouw heeft zich eindelijk bevrijd van het oerlelijke toilet en de abri is een stuk naar achter geplaatst waardoor het zicht op de kerk een stuk uitnodigender is geworden. De gemeente heeft bewust gekozen voor planten die bijen en vlinders aantrekken dus we komen straks als Groene Kerk daadwerkelijk nog in een natuurgebied te liggen. Komt allen en getuig zo van uw warme belangstelling voor de goede zaak. Met vriendelijke groet, Hans van Rossum

Voedselbank Dordrecht

Alle gevers hartelijk dank. Er zijn weer volle kratten weggebracht naar het centrale inleverpunt van de Voedselbank Dordrecht.Deze maand zamelen we koffie, thee en suiker in. De kratten staan weer klaar om gevuld te worden en deze actie loopt tot en met 26 mei. U doet toch ook mee? Wij, maar zeker de klanten van de Voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg