Zondagsbrief 28 april 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Joke van Voorst.
Er is vandaag  tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Stichting Voedselbank Dordrecht 
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

 

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Stichting Voedselbank Dordrecht
Voedselbank is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Het is (helaas) een begrip. Ruim 300 pakketten gaan er wekelijks in Dordrecht naar mensen/gezinnen die hierdoor geholpen worden waardoor hun problemen een beetje worden verlicht. Dankzij de samenwerking van bedrijven, supermarkten, gezamenlijke kerken én natuurlijk uw wekelijkse bijdrage van boodschappen, kan de Voedselbank Dordrecht vele gezinnen tijdelijk ondersteunen. In samenwerking met werkvisie van De Hoop worden de voedselpakketten samengesteld. Maar er moeten wel kosten worden gemaakt om het voedsel op te halen, en naar de uitgiftepunten te brengen. Deze kosten komen voor rekening van Voedselbank Dordrecht. Voedselbank Dordrecht krijgt géén subsidies en is geheel afhankelijk van giften om de doelstellingen te realiseren.

Voor dit werk zijn zoals gezegd ook euro’s nodig. Vandaar dat we hopen op een ruimhartige gift want uw bijdrage is noodzakelijk om de voedselbank rijdend te houden.

2e collecte – Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de kerk

 

Einde Kosterschap


Eerder dan de bedoeling was heb ik besloten om gebruik te maken van een vroeg-pensioenregeling. Per 1 oktober 2019 komt mijn functie als koster van de Ontmoetingskerk ten einde. Ik neem de beslissing met pijn in mijn hart en zal jullie zeker erg missen. Ik wens jullie het allerbeste toe en bedankt voor de fijne samenwerking en de mooie jaren.
Kees Schrader

Bedankt voor gift aan Rwanda

Op 10 april is Jean de Die Munguyiko in het Open Huis geweest om te praten over de organisatie Mwana Ukundwa, die na de genocide 25 jaar geleden weeskinderen heeft opgevangen. Deze was twee jaar geleden ook ons wijkdoel. Bij het Open Huis werd gecollecteerd voor Mwana Ukundwa. Samen met het geld wat overgebleven is van de 40-dagen kalenders en het geld uit de grote spaardoos, is dit opgelopen tot een prachtig bedrag van € 320,95. Wij zijn daar erg blij mee en bedanken iedereen die daaraan bijgedragen heeft.
Namens de diaconie, Tiny Evertse

Voedselbank

Afgelopen weken vergeten? Vandaag is de laatste dag dat wij ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek inzamelen (kijkt u ook even naar de houdbaarheidsdatum). In de maand mei zamelen we koffie, thee en suiker in. U help toch ook weer mee!!
Diaconie Sterrenburg

Spaardoosjes 40-dagen actie

Zou iedereen die zijn spaardoosje nog niet ingeleverd heeft dat alsnog willen doen. Dan kunnen wij het geld tellen en afdragen. De grote spaardoos is vanaf vandaag niet meer bestemd voor de 40-dagen tijd. Het geld wat erin komt krijgt nu een andere bestemming, nl. vakantie voor kinderen.                                                            

Wijkdoel

Tijdens mijn hulptransport naar Albanië, Tirana ben ik de zaterdag met Koos en Dinie van dAk in het kinderdagverblijf AM-El geweest. We werden verwelkomd door de beheerder dominee Ergest Biti. Ik mocht rondkijken en kennismaken met begeleiders en hulpmoeders. Momenteel zijn er 42 kinderen die gebruik maken van de opvang in leeftijd variërend van ½ tot 17 jaar. Zij krijgen Bijbelstudie, onderwijs en 2x daags een maaltijd. De vergunning voor de overkapping is mondeling toegezegd maar het wachten is op een schriftelijke bevestiging. Ook zijn we de wijk ingewandeld, wijzend op gezinnen die zij hadden geholpen. Wij werden bedankt voor de hulp die ze hadden ontvangen en na afloop werd mij uitdrukkelijk verzocht de dankbaarheid over te brengen aan de gemeente van de Ontmoetingskerk.

Leo Simpelaar

COLLECTE WIJZIGING OP 5 MEI!

Op 5 mei is er een wijziging in het collecte rooster. De collecte is die zondag voor de slachtoffers van de cycloon Idai. Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffenen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Veel communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Grote delen van de havenstad Beira zijn totaal verwoest. Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun is zeer hard nodig! Namens de diaconie, Tiny Evertse

InloopHuis, zaterdag 4 mei, 13.00-15.30 uur

Het is weer de eerste zaterdag van de maand, 4 mei. Er wordt weer een eenvoudige lunch klaargemaakt. Vanaf 13.30 uur kunt u aanschuiven (vanaf 13.00 uur kunt u meehelpen met voorbereiden van de maaltijd, als u dat wilt). Natuurlijk bent u ook welkom om “zomaar” even binnen te lopen; een spelletje, een praatje, een kaars aansteken, de koffie en thee staan voor u klaar.

Bloesempracht Tuinvereniging Kringloop

De fruitbomen op Tuinvereniging Kringloop staan in volle bloei. Iedereen is welkom dit te komen bewonderen, naast alle moois wat er op de tuinen al de grond uit komt spruiten op zaterdag 4 mei om 11.30 uur: Koffie met appeltaart toe: wie kan dit nu afslaan? Voor de kinderen is er de trampoline, glijbaan en natuurlijk limonade met lekkers!
Adres: Wieldrechtse zeedijk nr 6 (onderaan fietspad). De vlag hangt uit!
Verdere info: tuinverenigingkringloop.nl

Bedankt voor uw bEIdrage

Op Palmzondag 14 april hebben we met enkele jongeren uit verschillende kerken 292 zakjes met eitjes gevuld. Binnen 1 ½ uur was dit werk gedaan! We hebben er een berekening op los gelaten en schatten dat we 5256 eitjes in handen gehad hebben. Hieronder een bedankje van de  Geestelijk verzorger aan ons Seven plus teruggekoppeld en dus ook voor u.

Hartelijke groeten, tieners en leiding Seven plus

Reactie:
De paaseitjes die we via Robert van Dongen hebben ontvangen waren zeer welkom. Ik wil jullie daar heel hartelijk voor bedanken. Het strikt noodzakelijke krijgen mensen in de gevangenis altijd wel, maar extraatjes maar hoogst zelden. Daarom: Jullie cadeau is heel erg gewaardeerd. Ik heb net nog met een paar mensen gesproken. Door de kerkdiensten hier en de attenties kijken zij terug op een goed paasfeest.

Met vriendelijke groeten, Cees van Veelen, Protestants geestelijk verzorger