Zondagsbrief 14 april 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.
Er is vandaag  tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Diaconiealgemene/wijkdoeleinden
2. Wijkkas
3. Toekomst van de Kerk

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De liturgie van de middagdienst (vespers) staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Diaconie algemene/wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra. Andere hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd. Deze collecte komt helemaal ten goede aan personen in onze wijk.
3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is, na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen.

Symbolische schikking 6e zondag in de 40 dagen tijd 2019 

Het is vandaag zondag Palmarum, Palmpasen. Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard, maar komt als een zachtmoedige koning op een ezel de stad binnen. Zijn weg zal voeren naar het kruis, zijn dood, maar ook naar zijn opstaan uit de dood en leven in het Eeuwige licht.
De liturgische kleur voor Palmpasen is rood. Rood verwijst naar de kleur van het hart, de geest en het bloed. We zien een rood kleed op het paarse van de 40 dagen tijd.
In de schikking zien we een stronk die de weg die Jezus moet gaan uitbeeldt. Links op de stronk is een kroon zichtbaar als teken van het koningschap van Jezus,  met daarin een kleine schikking met een rode roos als symbool voor zijn liefde. Op de stronk liggen buxustakken die dezelfde betekenis hebben als de palmtakken die in het Bijbelverhaal van de intocht in Jeruzalem beschreven worden. Palmzondag is de overgang naar de stille week. Er is sprake van ‘Heden hosanna, morgen kruisigt hem’. Aan het einde van de stronk is daarom het kruis te zien, het ‘toppunt’ van Jezus’ lijden.

Voedselbank Dordrecht

Deze maand gaat de diaconie samen met u ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek inzamelen. In de hal van de kerk staan de kratten weer klaar waar u uw boodschappen in kwijt kunt. Helpt u mee? De klanten van de voedselbank rekenen op u!
De diaconie.

Vespers in de 40-dagentijd

Op zondag 14 april, zesde zondag in de 40-dagentijd is er een Vespers; een groep gemeenteleden komt in de Ontmoetingkerk bij elkaar voor de Vespers; verstilde ontmoetingen, toelevend naar Pasen. In een kring zittend, rondom de Paaskaars, wordt gebeden, uit de Bijbel gelezen, gezongen, naar muziek geluisterd en is er ruimte voor stilte. De muziek wordt verzorgd door Marcus van Driel op het orgel en Francis van ’t Hoen op de dwarsfluit. De Vespers beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer een half uur. Iedereen is welkom.
Corien Simpelaar

InloopHuis

In deze stille week, op zaterdag 20 april, opent de kerk ook weer haar deuren. U bent welkom van 13:30 uur tot 15:30 uur voor een spelletje, een praatje, een kaars aansteken en tijdens deze 40-dagentijd de kruiswegstaties van de werkgroep Kerk en Hobby bekijken. Cokky, Lex en Klaas schenken koffie en thee. Tot dan!

Paasontbijt

Op 1e Paasdag 21 april 2019 bent U / jij van harte welkom, bij een fantastisch en heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet, waarbij zelfs een warm eitje niet ontbreekt. Het is al jaren een geweldig succes in onze gemeente. Voor groot en klein, voor maar € 3,50, kinderen tot 6 jaar zijn gratis. De Ontmoetingsruimte is groot, dus iedereen is welkom! Een inschrijflijst is te vinden in de hal. We ontmoeten elkaar vóór de dienst op 1e Paasdag. Aanvang 8.30 uur. U kunt zich ook telefonisch of per mail opgeven uiterlijk 16 april.
Namens de paasontbijtcommissie, Bert Geurtsen
Tel: 078-6181619 / 06-83911088    Email: a.j.geurtsen@tele2.nl

40 dagen project

U kunt met uw spaardoosje of in de grote spaardoos sparen voor de volgende twee projecten:

Rwanda 25 jaar na de genocide

Afgelopen woensdag is er in het OpenHuis iemand geweest van de stichting Mwana Ukundwa.
Hij vertelde een indrukwekkend verhaal.  Het opgehaalde geld bij het openhuis was ook voor dit prachtige doel  bestemd. Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees
waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent. Tegenwoordig ondersteunt Mwana Ukundwa kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie, die inmiddels 1.500 kinderen helpt met bijvoorbeeld medicijnen en schooluniformen. Ook leren de kinderen om te gaan met hun ziekte. Daarnaast worden alleenstaande moeders die besmet zijn, ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

Jongeren doorleven het paasverhaal

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie het filmpje op
jop.nl/paaschallenge). Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan (blijven) betrekken?

U kunt uw spaardoosje weer inleveren op palmzondag 14 april en op 1e paasdag. Helpt u mee deze projecten weer tot een succes te maken?
De diaconie rekent weer op u.