Zondagsbrief 7 april 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. kees Streefkerk.
Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling : 1. World Servants
2. Wijkkas
3. Toekomst van de Kerk

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De liturgie van de middagdienst (vespers) staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte - World Servants - 'bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander'.
Jaarlijks gaan er zo'n 800 mensen uit heel Nederland met ons op een werkvakantie naar een ontwikkelingsland. In zo'n twee à drie weken tijd bouwen groepen jongeren en volwassenen met de plaatselijke bevolking scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen. Het doel van World Servants is het bieden van structurele hulp aan gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Maar, deelnemers aan de projecten veranderen ook zelf. De ontmoeting met de bevolking in het buitenland maakt diepe indruk. Ook verblijven de groepen dichtbij de gemeenschap. Je zult leren dat je iets voor een ander kunt betekenen, ver weg én dichtbij. Wij bereiden de projecten voor, zorgen voor goede begeleiding tijdens het project en blijven na het project nog vijf jaar bij de gemeenschap betrokken.

2e collecte – Wijkkas
De erediensten vormen het hart van ons gemeente zijn hier in Sterrenburg. Om onze diensten luister bij te zetten wordt er regelmatig door koren en/of musici medewerking verleend. De kosten voor deze muzikale medewerking worden gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede van de hierboven beschreven zaken in onze eigen wijk.

Symbolische schikking

De liturgische schikking voor de vijfde zondag in de veertigdagentijd verbeeldt Lucas 20: 9-19.
De steen door de bouwers afgekeurd, is de hoeksteen geworden. Het bloed van de zoon wordt vergoten door de ontrouwe pachters van de wijngaard.

Vespers in de 40-dagentijd

Op zondag 7 april, vijfde zondag in de 40-dagentijd is er een Vespers; een groep gemeenteleden komt in de Ontmoetingkerk bij elkaar voor de Vespers: verstilde ontmoetingen, toelevend naar Pasen. In een kring zittend, rondom de Paaskaars, wordt gebeden, uit de Bijbel gelezen, gezongen, naar muziek geluisterd en is er ruimte voor stilte. De muziek wordt verzorgd door Dick Ouwehand op het orgel en Francis van ’t Hoen op de dwarsfluit . De Vespers beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer een half uur. Iedereen is welkom.
Corien Simpelaar

Kinderviering

Hosanna! Op zondag 14 april is er weer een kinderviering in de Ontmoetingskerk.
Een viering die jong en oud aanspreekt!  Met een verhaal uit de kijkbijbel, een spel, leuke liederen en natuurlijk Palmpasen stokken. Deze viering is voorbereid door de predikant en een kleine groep gemeenteleden. Ook zin om een keer mee te denken en te doen? Mail even naar tinekevdleer@hetnet.nl.

Voedselbank Dordrecht

En ook de maartactie was weer een succes! Iedereen hartelijk dank voor al de goederen. De maand april gaat de diaconie samen met u ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek inzamelen. In de hal van de kerk staan de kratten weer klaar waar u uw boodschappen in kwijt kunt. Helpt u weer mee? De klanten van de voedselbank rekenen op u!
De diaconie.

Paasontbijt:  1e Paasdag 21 april 2019

U/jij bent van harte welkom, bij een fantastisch en heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet, waarbij zelfs een warm eitje niet ontbreekt. Het is al jaren een geweldig succes in onze gemeente. Voor groot en klein voor maar € 3,50,  kinderen tot 6 jaar gratis. De ontmoetingsruimte is groot, dus komt allen! Schrijf je naam op de lijst in de hal  en ontmoet elkaar voor de dienst op 1e Paasdag.  Aanvang 8.30 u. U kunt zich ook telefonisch of per mail opgeven tot uiterlijk 16 april.

Woensdag 10 april:  ‘De kunst van het ouder worden’

Lezing door Jean-Jacques Suurmond over mogelijkheden en valkuilen in de derde levensfase. Vult de tijd na het werkzame leven zich als vanzelf met (klein-) kinderen, vrijwilligerswerk of reizen totdat je niet meer kunt? Of kies je min of meer bewust en misschien ook spiritueel voor wat je denkt dat ‘het goede leven’ is?
De lezing is in de Ontmoetingskerk en begint om 20.00 uur. Kosten: 5,- incl. koffie of thee. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Open Huis Ontmoetingskerk 10 april

met de presentatie: Rwanda 25 jaar na de genocide
Vanuit Rwanda is Mama Rose op uitnodiging van Kerk in Actie, met een aantal medewerkers  naar Nederland gereisd om te vertellen over de programma’s waar Kerk in Actie zich deze veertigdagentijd voor inzet.
Deze morgen zal Tom Kolsters samen met Jean de Dieu Muguyiko , programma-manager bij Mwana Ukundwa en verantwoordelijk voor het HIV-Aids programma, verslag doen van deze projecten.  Mama Rose heeft hem begeleid en verder toegerust binnen de organisatie.
Vanaf 9.45 uur is er inloop en de presentatie begint om 10.15 uur. Iedereen is van harte welkom en wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee. Er is ook altijd gelegenheid voor een fijn gesprek en het maken van nieuwe contacten.

Goede Vrijdag 19 april 2019 – Het echte verhaal

Vrijdag 19 april vertellen we in de Ontmoetingskerk het indrukwekkende, maar ook mooie verhaal van Goede Vrijdag aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Daarnaast gaan we gezellig knutselen, leuke spelletjes doen en sluiten we af met een gezonde maaltijd. Tijd: van 16.00 – 18.00 uur. Aanmelden: voor 15 april bij goedevrijdagactiviteit-ontmoetingskerk@ hotmail.com  Kosten: € 2,- pp (incl.eten)

Werken van barmhartigheid

Jongeren uit de Wijnstok, de Wilhelminakerk en de Ontmoetingskerk in Dordrecht doen mee aan een project genaamd 7+. Het project gaat over de zeven werken van barmhartigheid. Elke zes weken hebben we een bijeenkomst waarbij we een van de werken van de barmhartigheid doen.
Op vrijdag 28 maart hebben we het werk "gedetineerden bezoeken". Omdat je onder de achttien niet de gevangenis mag bezoeken en om veiligheidsredenen, zijn een sportleraar uit de gevangenis en een ex-gedetineerde langs gekomen in de ontmoetingsruimte. Met elkaar hebben we na afloop gesproken hoe we  iets voor de gedetineerden kunnen betekenen. Iemand kwam op het idee om paaseieren te verzamelen en die bij de gevangenis af te geven, zodat de gedetineerden ook een leuke pasen krijgen. Wij zouden het leuk vinden als u ons wilt helpen door paaseieren te doneren voor de gedetineerden.
U kunt volgende week zondag,14 apri,l chocolade paaseitjes afgeven voor kerktijd aan een van de leden in de centrale hal van deze kerk.
Hartelijke groeten, namens Seven plus, Iris Kadijk

Palmpasenstokken maken

Wanneer:  zaterdag 13 april van 11:00 tot 13:00 uur in de Ontmoetingskerk,
Tijd: 11:00 tot 13:00  uur. Voor wie: kinderen van 0 tot 12 jaar ( kinderen van 0-4 jaar onder begeleiding van een ouder). Kosten: 2,- euro per kind
Op zondag 14 april willen we om 11:30 ( na de kerkdienst) met de bus naar het Albert Schweitzerziekenhuis gaan en de palm pasenstokken daar bezorgen.