Zondagsbrief 31 maart 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Riet Boogaard.
Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Wijkdoel
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De liturgie van de middagdienst (vespers) staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Diaconaal wijkdoel 
Vandaag collecteren wij voor stichting dAk in Albanië. Deze stichting is zeer actief in en rond de hoofdstad Tirana. Samen met een christelijke kerk hebben ze het kinderdagverblijf AM-EL verbouwd en gemoderniseerd. Voor de overkapping van de speelplaats is de vergunning aangevraagd en ze hopen voor de zomer te kunnen starten. In deze opvang krijgen kinderen onderwijs en ook krijgen ze goede maaltijden. Door de samenwerking met die kerk kunnen ze beter en gerichter hulp bieden en verlenen. Deze hulp kan bestaan uit o.a. voedselpakketten, kleding, scholing, voorlichting. Ze bieden ook hulp voor goede huisvesting en bekostigen dringende reparaties bij ouderen en gezinnen in de achterstandswijken van Tirana. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

2e collecte – Wijkkerk     
3e collecte – Toekomst van de kerk

Voedselbank

Volgende week begint een nieuwe maand en betekent dat de diaconie andere producten voor de voedselbank gaat inzamelen. De producten zijn ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek. De opbrengst van maart was weer enorm. Alle kratten zijn weer helemaal vol.

40-dagentijd 

Voor € 1,50 is de 40 dagen kalender bij de diaconie te koop. In de hal staat de grote spaardoos opgesteld. Wilt u thuis sparen dan kunt u een kleine spaardoos, die in de hal liggen, mee naar huis nemen.

Symbolische schikking 4e zondag in de 40-dagentijd 2019

Op deze zondag gaat het over de ‘verloren zoon’, die terugkeert nadat hij zijn erfdeel er doorheen gejaagd heeft met een losbandige, verkwistende levensstijl.
Het is vandaag zondag Laetare – Verheug u. Op deze zondag breekt al wat licht van Pasen door in de paarse kleur van de 40-dagentijd. Daarom is de liturgische kleur van deze zondag roze. We zien dit in de schikking aan een roze kleed boven op het paarse basis-kleed. 
De vader uit de gelijkenis is verbeeld door een rode roos, de bloem van de liefde. Deze staat in de ‘open deur’ tussen de twee panelen. De vader blijft in zijn altijddurende liefde voortdurend uitzien naar de terugkomst van zijn jongste zoon.
Vlakbij de vader vinden we de oudste zoon, weergegeven door een witte gerbera met klimop als symbool voor de trouw. Hij bleef aan het werk, terwijl zijn jongste broer met zijn erfenis vertrok de wijde wereld in.
De jongste zoon zien we als een geknikte roze gerbera tussen het etensafval dat eigenlijk voor de varkens bestemd was. In al zijn ellende komt hij tot inkeer en besluit naar zijn vader terug te keren.

Projecten 40-dagentijd

Zondag 31 maartPionieren rond zingevingsvraagstukken
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor Bijbelstudie of celebration. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van Bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap, Kerk in actie steunt deze Protestantse Kerk pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken. Doet u mee? Geef in de spaardoos of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.

Diaconie

Vespers in de 40-dagentijd 

Op zondag 31 maart, vierde zondag in de 40-dagentijd is er een Vespers; een groep gemeenteleden komt in de Ontmoetingkerk bij elkaar voor de Vespers; verstilde ontmoetingen, toelevend naar Pasen. In een kring zittend, rondom de Paaskaars, wordt gebeden, uit de Bijbel gelezen, gezongen, naar muziek geluisterd en is er ruimte voor stilte. De muziek wordt verzorgd door Marcus van Driel op het orgel en Tineke van der Leer solozang. De Vespers beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer een half uur.
Iedereen is welkom.

Corien Simpelaar

Hulptransport naar Albanië

Op maandag 1 april vertrek ik in een vrachtwagen vol met hulpgoederen naar Albanië. De route zal via Duitsland, Oostenrijk en Italië gaan. Vanuit Bari steek ik met de ferry over naar Albanië waar ik vrijdag zal arriveren. De volgende dag ga ik samen met dAk het kinderdagverblijf AM-EL en andere kleinere projecten  bezoeken. Dat zal ongetwijfeld een boeiende en bijzondere dag worden. Na mijn terugkomst zal ik verslag doen in de Kerk op Dordt en in de Wijkbrief.
Leo Simpelaar


Inloophuis zaterdag 6 april, met lunch − 13.00-15.30 uur

Op de eerste zaterdag in april opent het InloopHuis weer haar deuren voor een lunch. Geen soep met brood deze keer maar heerlijke pannenkoeken. Vanaf 13.00 uur staan de deuren open. Eet gezellig een pannenkoek mee (vanaf 13.30 uur, voor slechts € 1,50). En als u de lunch thuis nuttigt, bent u ook altijd welkom voor een kop koffie of thee. Even binnenlopen en een spelletje doen, een praatje maken, een kaars aansteken en tijdens deze 40-dagentijd de kruiswegstaties bekijken, het kan allemaal. Tot ziens!


Gemeenteavond dinsdag 9 april

Beste gemeenteleden, Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit aanwezig te zijn op de gemeenteavond van dinsdag 9 april aanstaande. Het belooft opnieuw een boeiende en gezellige avond te worden. Op de agenda staat o.a. de voortgang van het verenigingsproces. Er is uiteraard een terug-koppeling van de activiteit met de gele post-its van de vorige gemeenteavond.
Binnen het thema Toekomst van de kerk is er aandacht voor het Project jeugd en jonge gezinnen. De nieuwe voorzitter van de diaconie stelt zich aan u voor en de werkgroep Praktische Zaken zal u informeren over onder andere een nieuwe opzet van het pastoraat.
Misschien wilt u zich alvast voorbereiden op deze avond. Indien u de agenda digitaal wilt ontvangen, stuurt u een mail naar onze scriba Marco Molendijk, scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. Tevens wordt de agenda op de website geplaatst en ligt deze in de kerk. We hopen elkaar te mogen ontmoeten op 9 april. Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar en we sluiten af met een hapje en een drankje in een gezellig samenzijn. Er is deze keer geen pauze.
Jeanette Warmels, voorzitter wijkkerkenraad Sterrenburg


Woensdag 10 april

Lezing over ‘De kunst van het ouder worden’ - door dr. Jean-Jacques Suurmond.

In de Ontmoetingskerk in Sterrenburg.
Vult de ruimte na het pensioen zich vanzelf met (klein-)kinderen, vrijwilligerswerk of reizen totdat je niet meer kunt? Of kies je min of meer bewust en misschien ook spiritueel voor wat je denkt dat ‘het goede leven’ is? Over wat er speelt in deze derde levensfase gaat de lezing.

Dr. Jean-Jacques Suurmond is een bekend spreker en schrijver publicist (oa Meer geluk dan grijsheid), theoloog, (emeritus-)predikant – waarvan de laatste jaren in een verpleeghuis-, docent, gestalt-therapeut. Hij zoekt graag de confrontatie op en nodigt op een prikkelende manier uit om na te denken. De lezing begint om 20.00 uur. U bent hartelijk welkom.
Ds Riet Boogaard

Zaterdag 13 april − Palm Pasen stok maken

Ontmoeting! Knutselen! Spel!
Gezellig iets drinken! Uitleg wat is Palm Pasen! Feest vieren! Vriendschap!
Wanneer?  zaterdag 13 april van 11:00 tot 13:00 uur in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3 Tijd? 11:00 tot 13:00  uur. Voor wie? kinderen van 0 tot 12 jaar
(kinderen van 0-4 jaar onder begeleiding van een ouder) Kosten? € 2,00 per kind.
Op zondag 14 april willen we om 11:30 uur (na de kerkdienst) met de bus naar het Albert Schweitzerziekenhuis gaan en de Palmpasen stokken daar bezorgen.
Meld je aan voor donderdag 11 april via onderstaand emailadres.
Meer info: palmpasenstokmakenvoorpalmpasen@hotmail.com
Melanie Versteeg


Paasontbijt:  1e Paasdag 21 april 2019

U/jij bent van harte welkom, bij een fantastisch en heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet, waarbij zelfs een warm eitje niet ontbreekt. Het is al jaren een geweldig succes in onze gemeente. Voor groot en klein voor maar € 3,50,  kinderen tot 6 jaar gratis. De Ontmoetingsruimte is groot, dus komt allen! Schrijf je naam op de lijst in de hal en ontmoet elkaar vóór de dienst op 1e Paasdag.  Aanvang 8.30 uur. U kunt zich per mail opgeven uiterlijk 16 april. 
Email: a.j.geurtsen@tele2.nl

Namens de paasontbijtcommissie, Bert Geurtsen


Een impressie van het gesprek over ‘de Maaltijd van de Heer'

Vorige week zondag 24 maart, praatten we met 2 groepen van 16 gemeenteleden, na de kerkdienst over ‘de Maaltijd van de Heer’. In de kerk is een klein boekje verkrijgbaar over dit onderwerp. De vragen achter in dit boekje, zijn leidraad voor het gesprek. Het vieren van de Maaltijd van de Heer, hebben we niet zelf bedacht, maar het is een geschenk van God. Dat vieren doen we door de eeuwen heen nog steeds. Ieder vertelt iets over zijn/haar beleving over de eerste keer Avondmaal vieren. Meestal was dit nadat men belijdenis had gedaan. Men ervaart het nu heel anders.  Het is meer ‘vieren’ en iedereen hoort erbij. Het wordt ervaren als een uiting van geloof, delen met elkaar, versterken van de lijn naar boven.

Naar aanleiding van het boekje, hebben sommigen een nieuwe kijk gekregen op dingen zoals de betekenis van de vredegroet, het brood ontvangen en ’amen’ zeggen, de verschillende woorden die gebruikt worden, de verschillende vormen.
Na het gesprek zingen we in de kerkzaal nog met elkaar lied 386 ‘vier met alles wat in je is’. Wat een prachtige afsluiting!

In de Wijkbrief komt t.z.t. een uitgebreider verslag van de gesprekken over de Maaltijd van de Heer. Er worden nog boekjes bijgemaakt, zodat iedereen die dit wil een boekje kan krijgen (schrijf je in op de intekenlijst). De reacties op dit gesprek waren positief: ‘het smaakt naar meer’. Dat ‘meer’ houdt u tegoed op de zondagen 5 en 26 mei. De Maaltijd van de Heer zal gevierd worden op witte donderdag 18 april en zondag 16 juni.