Zondagsbrief 24 maart 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.
Er is geen tienerdienst vandaag.
 
Inzameling : 1. KIA: Kinderen in de knel. Stop kinderarbeid in India 
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De liturgie van de middagdienst (vespers) staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Een nieuw begin voor kindslaven in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

Voedselbank

De maand maart is de diaconie pasta, rijst en pastasauzen (graag in pakjes en zakjes) aan het inzamelen. We hopen weer op goed gevulde kratten.

Wijkdoel Albanië

De diaconie ontving een uitnodiging voor het bijwonen van een informatieavond van stichting dAk. Wij ( Hans en Alie Mensen en Leo Simpelaar) zijn die avond naar Zutphen afgereisd. Koos en Dinie Rozenboom, van dAk, en dominee Ergest Biti waren in Nederland. Er werd verteld over de werkwijze en de doelen die ze ondersteunen. Dominee Ergest Biti vertelde hoe de samenwerking met dAk tot stand is gekomen. Voor ons werd het duidelijk dat de samenwerking van dAk met de christelijke kerk van Ergest de hulp beter kan worden toegepast. Het kinderdagverblijf AM-EL is een onderdeel van de kerk en kwam ook ter sprake. De financiering voor de overkapping op de speelplaats is rond, het was nu wachten op de vergunning. Volgende week zondag (31 maart ) is er een collecte voor ons diaconaal wijkdoel stichting dAk in Albanië. Dat dAk daar heel mooi en goed werk doet werd na zo’n avond goed duidelijk.
Leo Simpelaar

Liturgische schikking

De liturgische schikking is gebaseerd op Lucas 13 vers 1-9.
Mensen kunnen de fout in gaan, telkens weer, maar God is genadig en geduldig.
Dit wordt verbeeld in de schikking:
Een vijgentak die -nog- geen vrucht draagt.
De tak is geplaatst in vruchtbare aarde en het vergt geduld voordat deze tak vrucht gaat dragen.
Een vijgenboom moet vrucht dragen, anders komt hij niet tot zijn bestemming.
De mens moet zijn talenten benutten en groeien om tot zijn bestemming te komen.

Vespers in de 40-dagentijd

Op zondag 24 maart, derde zondag in de 40-dagentijd is er een Vespers; een groep gemeenteleden komt in de Ontmoetingkerk bij elkaar voor de Vespers; verstilde ontmoetingen, toelevend naar Pasen. In een kring zittend, rondom de Paaskaars, wordt gebeden, uit de Bijbel gelezen, gezongen, naar muziek geluisterd en is er ruimte voor stilte.
De muziek wordt verzorgd door Myong-hee Chon op het orgel en Kwang-sun Kim op blokfluit.
De Vespers beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer een half uur. Iedereen is welkom.
Corien Simpelaar

Albanië in Open Huis Ontmoetingskerk

Woensdag 27 maart zal Leo Simpelaar (diaken) in Het Open Huis vertellen over de hulpprojecten in Albanië waar hij nauw bij betrokken is. Hij is daarvoor meerdere keren naar Albanië gereisd.
Vanaf 9.45 uur is er inloop en de presentatie begint zoals gewoonlijk om 10.15 uur. De ochtend loopt door tot 12.00 uur. Iedereen is deze morgen weer van harte welkom.
Men wordt gastvrij ontvangen en er is gelegenheid voor een gezellig gesprek en het maken van nieuwe contacten.

KookHuis

Woensdag 27 maart staat vanaf 17.30 uur de deur weer open voor het KookHuis in de Onmoetingskerk. Zoals gebruikelijk ligt de intekenlijst in de hal van de kerk. De maaltijd kost € 7,50 pp. Iedereen is van harte welkom. U kunt zich vandaag aanmelden via de intekenlijst of telefonisch bij Irene Krenning (6170285) of bij Marja Kruijswijk (6170490).
De maaltijd begint om 18.00 uur.
Irene en Marja, coördinatoren van het KookHuis

InloopHuis met lunch

Op 6 april, 13.00-15.30 uur - Op de eerste zaterdag in april opent het InloopHuis weer haar deuren voor een lunch. Geen soep met brood deze keer maar heerlijke pannenkoeken. Vanaf 13.00 uur staan de deuren open. Eet gezellig een pannenkoek mee (vanaf 13.30 uur, voor slechts € 1,50). En als u de lunch thuis nuttigt, bent u ook altijd welkom voor een kop koffie of thee. Gewoon even neerstrijken en een spelletje doen, een praatje maken, een kaars aansteken en tijdens deze 40-dagentijd de kruiswegstaties bekijken, het kan allemaal. Tot ziens!

Gesprek over de MAALTIJD VAN DE HEER

Vandaag willen we met een zo breed mogelijke groep gemeenteleden na de kerkdienst en de ontmoeting bij de koffie, weer ‘een goed gesprek’ voeren over de Maaltijd van de Heer. Deze keer staan de ‘tafelgebeden’ centraal. U heeft zich voor kunnen bereiden door het lezen van het boekje over het Heilig Avondmaal, wat in de kerk verkrijgbaar is. Ook als u dit niet heeft gelezen, bent u wel van harte welkom bij het gesprek. Achterin het boekje staan gespreksvragen die aan de orde komen. We openen de bijeenkomst rond 11.30 uur in de kerkzaal. Tieners zijn bij het gesprek ook van harte welkom! Voor kinderen tot 12 jaar is er een leuke activiteit in één van de bovenzalen. Ouders: voor de kinderen wordt gezorgd, dus voel je vrij om mee te doen aan het gesprek! We sluiten uiterlijk 12.30 uur met elkaar af.