Zondagsbrief 17 maart 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.
Er is vandaag Jongerenviering.
 
Inzameling : 1. KIA: binnenlands diaconaat gevangenenzorg
2. Jeugdwerk wijk
3. Toekomst van de Kerk
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De liturgie van de middagdienst (vespers) staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Een nieuw begin voor (ex)gedetineerden.
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. In een van de elf Exodushuizen worden ex-gedetineerden via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten. Helpt u mee?

2e collecte - Jeugdwerk wijk.
De collecte van vandaag is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen wijk. Jeugdwerk is van groot belang bij het doorgeven van het geloof aan onze kinderen. De jeugd betrokken krijgen en houden bij het kerkenwerk is een zaak die ons allen bezig houdt. De opbrengst van deze collecte zal volledig besteed worden aan het jeugdwerk in onze eigen gemeente. Zoals u nu ziet: de kerkdienst van vandaag.

Liturgische schikking

Jezus gaat de berg op om te bidden.
God beantwoordt zijn gebed met een ontmoeting. De klimop omgeeft deze ontmoeting, zoals Gods trouw ons leven omgeeft.

Vespers in de 40-dagentijd

Op zondag 17 maart, de tweede zondag in de 40-dagentijd is er een Vespers; een groep gemeenteleden komt in de Ontmoetingskerk bij elkaar voor de Vespers; verstilde ontmoetingen, toelevend naar Pasen. In een kring zittend, rondom de Paaskaars, wordt gebeden, uit de Bijbel gelezen, gezongen, naar muziek geluisterd en is er ruimte voor stilte. De muziek wordt verzorgd door Marcus van Driel op het orgel en Jan Doornik op hobo. De Vespers beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer een half uur. Iedereen is welkom. Corien Simpelaar

Amnesty International - Petitie voor dappere vrouwen

De petitie die vandaag klaar ligt heeft alles te maken met de jaarlijkse Internationale Vrouwendag op 8 maart. Uw handtekening wordt gevraagd voor alle dappere vrouwen in Saoedi-Arabië. Vrouwen die streden voor rechten die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, bijvoorbeeld autorijden. Zij werden ervoor opgepakt en in sommige gevallen gemarteld. Door zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen hopen wij iets voor hen te kunnen betekenen. Namens Amnesty International Dordrecht, Irene Streefkerk-Reenalda

Voedselbank

In de maand maart zamelt de diaconie pasta, rijst en pastasauzen (graag in pakjes en zakjes) in. We hopen weer op goed gevulde kratten. Het is jammer dat er meer mensen van de voedselbank gebruik moeten maken. Het is en blijft hard nodig.

Schoonmaken en onderhoud

Zaterdag 23 maart a.s. gaan we met een ploegje het kerkgebouw een beetje uitmesten en de rommel die niet meer nodig is wegbrengen naar de vuilstort. Voor een aanhanger wordt gezorgd en met elkaar is het zo gebeurd. Daarnaast willen wij de vuurdoorns snoeien. Dit wordt echt hoog tijd. En als het kan willen wij ook nog de goten leegscheppen. Dat laatste wordt geregeld, dus dat hoeft u niet te gaan doen. Wilt u met wat hand - en spandiensten helpen, dan heel graag. Dus wat spullen wegdragen, oppakken, neerleggen. Kortom wat licht werk doen en ons zo helpen. Er zijn al wat vrijwilligers, maar het mogen er nog wat meer worden. Vanaf 09.00 uur zijn we aanwezig. Hans van Rossum.

Maaltijd van de Heer

Op zondag 24 maart willen we met een zo breed mogelijke groep gemeenteleden na de kerkdienst en de ontmoeting bij de koffie, weer ‘een goed gesprek’ voeren over de Maaltijd van de Heer. Deze keer staan de ‘tafelgebeden’ centraal. Vanaf vandaag is er een boekje over het Heilig Avondmaal, in de kerk verkrijgbaar, wat je kunt gebruiken om dit gesprek voor te bereiden. Tieners zijn bij het gesprek ook van harte welkom! Voor kinderen tot 12 jaar is er een leuke activiteit. Ouders: voor de kinderen wordt gezorgd, dus voel je vrij om mee te doen aan het gesprek! We sluiten uiterlijk 12.30 uur met elkaar af.

KookHuis

I.v.m. de verkiezingen vindt het KookHuis plaats op woensdag 27 maart. Zoals gebruikelijk ligt de intekenlijst in de hal van de kerk, kost de maaltijd € 7,50 per persoon en bent u welkom vanaf 17.30 uur. U kunt zich t/m zondag 24 maart aanmelden via de intekenlijst of telefonisch bij Irene Krenning (6170285) of bij Marja Kruijswijk (6170490). Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze maaltijd, die om 18.00 uur begint. Irene en Marja, coördinatoren van het KookHuis

40-dagentijd

Voor €1,50 is de 40-dagen kalender bij de diaconie te koop. In de hal staat de grote spaardoos opgesteld. Wilt u thuis sparen dan kunt u een kleine spaardoos mee naar huis nemen.
Een woord van dank
Enkele weken geleden werd door de diaconie uw hulp gevraagd om lampen voor verlichting en een nieuwe vloerbedekking. Dankzij uw bijdrage in de vorm van materiaal konden wij voor voldoende verlichting zorgen. Door giften en een bijdrage van de diaconie konden wij ook een nieuwe vloerbedekking realiseren bij een gemeentelid. Wij zijn u daar heel dankbaar voor.
De diaconie