Zondagsbrief 24 februari 2019

Ochtenddienst

Voorganger: ds. Kees Streefkerk
Er is vandaag  geen tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Dordts missionair project: Kerk voor Krispijn
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de Kerk

 
De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Dordts missionair project: Kerk voor Krispijn
Kerk voor Krispijn is een missionair project van de Hervormde wijkgemeente en de Christelijke Gereformeerde Zuidhovenkerk. De kloof tussen ‘buurt en kerk’ is groot daarom is ‘de kerk naar de buurt’ gegaan. Eén van de initiatieven van Kerk voor Krispijn is het tweewekelijks buffetlunch. Dit is een laagdrempelige bijeenkomst op zondagmiddag in buurthuis De Koloriet. Elke maaltijd wordt afgesloten met een korte overdenking en gebed, waar de bezoekers de gelegenheid hebben zelf punten voor de voorbede aan te dragen. Andere speerpunten van de Kerk voor Krispijn zijn: niet alleen mensen uitnodigen om bij ons te komen, maar ook bij hen langs gaan, kinder- en jeugdwerk, preventieve schuldhulpverlening bij mensen aan de keukentafel. De diaconie ondersteund de wijkgemeente Krispijn in deze missionaire en diaconale taak.

3e collecte – Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Voedselbank

Vandaag is de laatste dag dat we de soep, vermicelli en de soepstengels aan het inzamelen zijn. Volgende week gaat de diaconie pasta, rijst en pastasauzen (graag in pakjes en zakjes) inzamelen.

Spaardoosjes

Zondag 3 maart worden de spaardoosjes uitgereikt. Bij het verlaten van de kerk kunt u deze in ontvangst nemen. Vanaf 10 maart staat de grote spaardoos bij de uitgang opgesteld.

Hulpvraag

Er is een hulpvraag gekomen voor hulp aan een wijkbewoner. Deze bewoner heeft een ingrijpend en turbulent verleden gehad. Met hulp van een gemeentelid probeert deze bewoner een nieuwe start te maken. Hoge huur en een uitkering maakt het niet makkelijker. Er is al huisraad gebracht. Maar we merkten op dat de vloerbedekking totaal is versleten. De financiële middelen ontbreken om dat te vervangen. De diaconie wil graag helpen met een nieuwe vloer in de kamer en in de hal. Ook zijn wij op zoek naar 1 of 2 helpers die een laminaatvloer willen leggen. Wilt u een financiële bijdrage leveren of wilt u helpen met het leggen van laminaatvloer laat het weten aan de diaconie
Diaconie

Mohammad Ammar uit Syrië in Open Huis op 27 februari

Vanaf 9.45 uur is er inloop en de ochtend duurt tot ongeveer 12.00 uur. Om 10.15 uur begint de lezing van Mohammad Ammar, over zijn (familie) geschiedenis, de culturele rijkdom van Syrië, de problematiek rond de oorlog en de vluchtelingen en over zijn kennismaking met Nederland. Mohammad is tandarts en woont sinds 2015 met zijn vrouw en twee kinderen in Ambacht.
Iedereen is van harte welkom en wordt gastvrij ontvangen. Er is ook gelegenheid voor een fijn gesprek en het maken van nieuwe contacten.

InloopHuis met lunch (13.00-15.30 uur)

Zaterdag 2 maart worden de deuren weer geopend. U bent welkom om samen te komen lunchen. Voor € 1,50 pp eten we met elkaar soep en brood. Vanaf 13.00 uur bent u welkom en kunt u een handje meehelpen bij de voorbereidingen. Rond 13.30 uur gaan we aan tafel. Behalve de lunch kunt u ook “gewoon” binnenlopen voor een kop koffie, thee, een kaars aansteken, iets te lezen.
U bent van harte welkom,  Hartelijke groet, Klaas, Jan, Ali, Marjan en Gerda

Groene kerk

Wie wil er meedenken en meedoen met concrete stapjes om ons als gemeente in te zetten voor het behoud van de schepping?
De kerkenraad heeft mij gevraagd een werkgroep te vormen. Het doel is om elkaar te enthousiasmeren en inspireren met voorbeelden en mogelijkheden: voor onszelf als gemeenteleden, voor de gemeente en de wijk, voor de eredienst, ons kerkgebouw. Het klimaat is inmiddels een zwaar beladen en verschrikkelijk breed thema geworden, waarbij we heel veel ‘moeten’. Ik geloof dat het mogelijk is om daar op een positieve en aanstekelijke manier mee om te gaan.
Ik denk aan een groep die 1 x per maand bijeenkomt en ondertussen stapjes onderneemt en plannen uitwerkt.
Wil je meer weten en/of eventueel meedoen? e-mail : gerritjanvanderkolm@gmail.com