Zondagsbrief 10 februari 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk. 
Er is vandaag  tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Diaconaal wijkdoel stichting dAk 
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de Kerk

 

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte  Diaconaal wijkdoel stichting dAk
De stichting is in en rond Tirana actief met hulpverlening aan armen en Roma- gezinnen. Die hulp kan zijn in de vorm van voedselpakketten, kleding, kleine reparaties in huis, leermiddelen en brandhout dat ze naar gezinnen in de bergen brengen. Ze werken veel samen met het kinderopvanghuis AM-EL. Dit opvanghuis maakt het mogelijk dat ouders kunnen gaan werken en dat kinderen niet op straat gaan zwerven, met alle gevaren van dien. Aan het eind van de dag krijgen ze een warme maaltijd voordat ze naar huis gaan. Ze willen ook graag een overkapping over de speelplaats op het dak. De stichting is hier hard voor aan het sparen en wij willen ze daarin extra steunen. Helpt u mee om hun goede werk te kunnen doen?

Voedselbank

In de maand februari is de diaconie voor de voedselbank soep in blik,pak of zak (geen varkensvlees aub) aan het inzamelen, ook soepstengels en vermicelli zijn van harte welkom.

KookHuis

Op woensdag 20 februari gaan we weer aan de slag om voor u te koken. Komt u eten? De intekenlijst ligt in de hal van de kerk. Via deze lijst of telefonisch kunt u zich tot en met 17 februari aanmelden. Voor een maaltijd betaalt u € 7,50. U bent welkom vanaf 17.30 uur en de maaltijd begint om 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
Marja Kruijswijk, telefoon 6170490.

InloopHuis

Terugblik op de lunch van 2 februari en uitnodiging voor 16 februari, 13.30-15.30 uur. 
Onze gemeente wil graag een kerk in de buurt zijn; een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Vorige week zaterdag, 2 februari, werd voor het eerst een lunch georganiseerd. Het was fijn om te merken dat zowel gemeenteleden als mensen van “buiten” onze kerk, de laatsten meestal voor het eerst, op deze lunch af kwamen.  We kunnen terugkijken op een geslaagde middag. Op 2 maart en 6 april geven we een vervolg aan deze lunch. Na de 3 lunches zullen we evalueren.

Op 16 februari staan de deuren weer open voor een regulier InloopHuis:
de expositie van Kerk en Hobby bekijken, een kaars aansteken, iets lezen, boek ruilen, naast koffie en thee, vaste ‘ingrediënten’. 
Zoals gezegd: op 2 maart kunt u weer gebruik maken van een eenvoudige lunch (soep en brood met een eigen bijdrage van € 1,50). Beide keren bent u van harte welkom.

Open Huis

Woensdag 13 februari  Marijke van Vliet in Het Open Huis
Een lezing met de titel: ‘Onder de rook van de synode’. De betekenis van deze kerkelijke vergadering was groot: het ging om de zuiverheid in de leer, maar ook over de verhouding tussen kerk en staat. In het verlengde ervan werd de landsadvocaat Van Oldenbarnevelt wegens hoogverraad terechtgesteld, kwam Hugo de Groot in de gevangenis terecht, moesten de Remonstranten de kerk verlaten en zette een groot aantal geleerden zich aan het vertalen van de Bijbel. Hoe hing dat allemaal met elkaar samen en wat betekenden deze ontwikkelingen voor het leven van de burgers van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden?
Vanaf 9.45 uur is er inloop, de lezing begint om 10.15 uur. Iedereen is van harte welkom en wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee en wat lekkers.

Kerk op schoot-dienst

Op zondag 17 februari is er weer een ‘Kerk op schoot’-dienst, speciaal voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Het begint om 15.30 in de Ontmoetingskerk. Het thema van de dienst is ‘Iedereen hoort erbij’, naar het verhaal van de vijf broden en twee vissen. We hopen jullie op zondag 17 februari te mogen ontmoeten.
Het ‘Kerk op schoot’-team

Actie chocoladerepen

Van de werkgroep justitiepastoraat ontving de diaconie een bedankkaart. Ze bedankten ons en de gemeenteleden voor de chocoladerepen die in de vorm van kerstpakketjes aan de gedetineerden in de P.I. Dordrecht waren geschonken. De kaart hangt op het prikbord in de hal.