Zondagsbrief 20 januari 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.
Er is vandaag  tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Avondsmaalscollecte
2. JOP
3. Toekomst van de Kerk

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte - Avondmaalscollecte
2e collecte - Jeugdwerk/JOP
Diaconaat is één van de kernwaarden van de kerk. Maar in hoeverre is diaconaat ook iets dat jongeren aanspreekt? JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk ontwikkelt materialen die kinderen en jongeren uitdagen en helpen om te groeien in hun geloof. Aansprekende activiteiten en materialen zijn er speciaal voor hen én voor hun begeleiders. JOP kan deze materialen niet maken en deze evenementen niet organiseren zonder uw hulp.
3e collecte - Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Viering van het Heilig Avondmaal


U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

Nadat de diakenen en ouderlingen samen met de predikant het brood en de beker gedeeld hebben, kunnen de deelnemers aan de Maaltijdviering zoals gebruikelijk op aanwijzing van de diakenen naar voren lopen. Er zijn twee uitdeelpunten voor brood en beker. Voorganger en liturg delen het brood uit en andere ambtsdragers reiken de beker aan met wijn of druivensap. Door de ontmoetingsruimte en langs de muur bij het orgelvak kunnen de deelnemers via de achterkant van de kerkzaal weer terugkeren naar hun zitplaats.

Indien het bezwaarlijk is om naar voren te lopen, dan is het mogelijk aan het begin van de dienst of tijdens de collecte plaats te nemen op de twee voorste rijen van het grote middenvak, eventueel samen met een familielid of kennis. Nadat brood en beker zijn aangereikt aan de lopende kerkgangers, ontvangen de kerkgangers op de voorste rijen brood en beker. Namens de diaconie, Karin Volmer

Wat doet de diaconie met collectes en giften?

Afgelopen jaar hebben we met uw hulp weer veel geld mogen geven aan goede doelen ver weg en dichtbij. Er wordt voor de collectes gewerkt met een rooster. De eerste collecte is altijd diaconaal (zoals Albanië, het DAC, allerlei Kerk in Actie doeleinden enz.) en als er “diaconie algemeen” staat is dit voor de diaconie van de Ontmoetingskerk. De diaconie gebruikte het geld in 2018 voor mensen in de wijk die hulp nodig hadden, zomerpakketten voor gezinnen met jonge kinderen en allerlei activiteiten rond de kerst.
Ook vroegen wij u wel eens om een specifieke bijdrage in geld en hulp. Zoals onlangs een gezin waar de vloer in gang en keuken zo slecht was, dat je het beton zag. Wat was het gezin blij met de nieuwe vloer in de gang en keuken, “nu durf ik mijn voordeur weer open te doen”. Dank voor de bijdrage in geld of in arbeid, het bracht warmte en licht in dat gezin. De kerstpakketten zijn ook met open armen ontvangen, net even dat extraatje in een maand waarin alles schittert en licht geeft, maar niet iedereen dit zo ervaart. Het geld, de producten of de complete kerstpakketten zijn bij de juiste mensen bezorgd. De laatste jaren brengen we ook 1 of meerdere pakketten naar het Sociaal Wijkteam van Sterrenburg. Zij zorgen dat zo’n pakket bij iemand in Sterrenburg komt, die dit goed kan gebruiken. Bedankt voor uw hulp in geld of daden.

Actie Kerkbalans 2019

Graag vestigen wij uw aandacht op de komende actie Kerkbalans die in onze wijk gehouden zal worden in de periode 19 januari t/m 2 februari 2019. U ontvangt dan weer de envelop met alle informatie over deze actie en het formulier voor uw jaarlijkse bijdrage. De leden van wie een emailadres bekend is worden via de mail benaderd. Check eventueel uw spambox als u geen bericht ontvangt. Elk wijklid en elke bijdrage is voor ons van groot belang.

Hans van Rossum, kerkrentmeester hrossum@gmail.com, tel. 078-6176885
 

Voedselbank

In de maand januari worden gedroogde peulvruchten en groenten in blik of zak ingezameld.
 

Wijkdoel

Op 7 januari ontving de diaconie een bedankmail van stichting dAk uit Albanië. Ze bedankten onze gemeente voor de hulp die ze van ons mochten ontvangen. Deze brief hangt op het publicatiebord zodat u de brief ook kunt lezen. Leo Simpelaar Diaconie Sterrenburg
 

Open Huis in de Ontmoetingskerk

Woensdag 23 januari geeft Wyke Sybesma, conservator bij Museum Van Gijn een lezing met de titel ‘Leven op stand rond 1900’. Hoe leefde men in die grote statige huizen die in Dordrecht staan? Hoe was het leven achter de voordeur van het huis aan de Nieuwe Haven 29? Wie woonde er? In de lezing krijgt men van alles te horen over het reilen en zeilen van een huishouden op stand, over het dineren bij kaarslicht en over de regels der wellevendheid. Vanaf 9.45 uur is iedereen van harte welkom. De presentatie duurt van  10.15 uur tot 12.00 uur.
 

Zondag 27 januari 

Na de kerkdienst vindt er een nagesprek plaats met stagiaire Barbara Broeren over de kerkdienst die zij dan net geleid heeft. Zij is benieuwd naar uw reacties op de dienst en op haar eigen optreden. Ik nodig u graag uit voor een kopje koffie in één van de bovenzalen. Riet Boogaard   
 

Sirkelslag YOUNG

Vrijdagavond 1 februari doen we met een groep jongeren mee aan Sirkelslag YOUNGeen spelprogramma waarbij we door middel van opdrachten en een live video verbinding met heel veel jeugdgroepen in Nederland tegen elkaar spelen. De spellen zijn voor kinderen tussen de 10 en 16 jaar, en je mag natuurlijk ook vriendjes of vriendinnetjes meenemen.

De avond begint om 19:15 in de Ontmoetingskerk en duurt tot ongeveer 22:00. Zoals elke CCC-avond vragen we om een kleine bijdrage van €2,-. Het is handig als we van te voren te weten op hoe veel jongeren we kunnen rekenen, dus vinden we het fijn als je via churchchillclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl even laat weten of je komt!