Zondagsbrief 13 januari 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.
Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Diaconale landelijke afdracht
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten

1e collecte – Diaconale landelijke afdracht
Onze wijkgemeente de Ontmoetingskerk is, net als alle andere PKN wijkgemeenten, verplicht een gedeelte van de inkomsten, het zgn. quotum, aan de regionale en landelijke PKN organisatie af te dragen voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en provinciaal  kerkenwerk. 
Bovendien wordt deze bijdrage gebruikt voor ondersteunende activiteiten zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan, zodat uw kerk haar taak en opdracht in de wereld mag blijven voortzetten.
2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.


Lied van de maand: 96a - Zing een nieuw lied, alle landen

Psalm 96 is een van de koningspsalmen. Een nieuwe tijd wordt bezongen: het koningschap van de Eeuwige krijgt gestalte in recht en gerechtigheid.

De bewerking van de psalm is een voorbeeld van de vroege oogst van Nederlandstalige liederen die in het midden van de twintigste eeuw zijn ontstaan voor de rooms-katholieke liturgie. Een psalm in refreinvorm biedt de mogelijkheid van een beurtzang.
Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zijn diverse vormen van liturgische zang met Nederlandse teksten ontstaan. De priester en musicus Ignace de Sutter (1911-1988) heeft voor Vlaanderen op dit terrein veel betekend. Dit is een van de refreinpsalmen uit de serie Psalmliederen voor ons volk, al vóór Vaticanum II verschenen, bedoeld voor de Vlaamse jeugdbeweging. Zijn melodieën zijn geworteld in het gregoriaans, maar steeds gericht op ‘volkszang’. Maurits van Vossole schreef de tekst, waarbij de oorspronkelijke psalmwoorden zijn teruggebracht tot vier overzichtelijke strofen. Een aansprekende vorm waaraan ook kinderen veel vreugde kunnen beleven.

Voedselbank

In de maand januari is de diaconie aan het inzamelen van gedroogde groente/peulvruchten in blik of zak. De kratten van vorige maand waren weer goed gevuld ondanks dat er in december ook de kerstpakketten actie was. De voedselbank was toch weer verrast met de volle kratten. Ook de diaconie wenst u een mooi en een voorspoedig jaar toe.

Wijkdoel

Deze week ontving de diaconie een bedankmail van stichting dAk uit Albanië. Ze bedankten onze gemeente voor de hulp die ze van ons mochten ontvangen. Deze brief hangt op het publicatiebord zodat u de brief ook kunt lezen.
Leo Simpelaar  Diaconie Sterrenburg

Actie Kerkbalans 2019

Graag vestigen wij uw aandacht op de komende actie Kerkbalans die in onze wijk gehouden zal worden in de periode 19 januari t/m 2 februari 2019. U ontvangt dan weer de envelop met alle informatie over deze actie en het formulier voor uw jaarlijkse bijdrage. De leden van wie een emailadres bekend is worden via de mail benaderd. Check eventueel uw spambox als u geen bericht ontvangt. Elk wijklid en elke bijdrage is voor ons van groot belang.
Hans van Rossum, kerkrentmeester hrossum@gmail.com, tel. 078-6176885

Zaalreserveringen:

Als u van de koffie- en theefaciliteiten gebruik maakt deze s.v.p. weer schoon achterlaten. Zaalreserveringen kunt u kenbaar maken via mijn e-mail kees.schrader@live.nl

Verkoopactie 

In december 2018 zijn er weer volop kerststollen, amandelstaven, oliebollen, appelbeignets en is er ook wijn verkocht. De opbrengst bedraagt € 515,-- . Dit bedrag is bestemd voor de nieuwe geluidsinstallatie in de kerk. Hartelijk dank voor uw bestellingen!
Evert Kruijswijk

 

KookHuis   

Komt u ook eten op 16 januari? Er zijn nog plaatsen vrij voor het eerste KookHuis van 2019. Vanaf 18.00 uur serveren wij een maaltijd voor de prijs van € 7,50 per persoon; dit is inclusief één drankje en een kopje koffie of thee.
Vanaf 17.30 uur is de kerk open.
U kunt zich vandaag nog aanmelden via de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt of telefonisch bij Marja Kruijswijk (6170490).

Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren van het KookHuis

 

InloopHuis 19 januari van 13.30-15.30uur

Op deze 3e zaterdag kunt u weer binnenlopen voor een praatje, een spelletje, om iets te lezen en een boek te ruilen. Ook is er gelegenheid even stil te zijn en een kaars te ontsteken. Weet u welkom!
A.s. zaterdag schenken Hans, Ali en Gerda de koffie en thee.

 

Vooruitblik InloopHuis 2 februari  

“Samen eten is elkaar ontmoeten”. In het nieuwe jaar starten we met het aanbieden van een eenvoudige lunch. Deze lunch bestaat uit soep met brood. Schuif gerust aan om een hapje mee te eten. De voorbereidingen starten om 13.00uur. Wanneer u een handje wilt helpen, bent u van harte welkom. De maaltijd start na 13.30uur. Opgave vooraf is niet nodig. Voor deze maaltijd vragen we een bijdrage van € 1,50.
Graag tot dan, Marjan, Hans en Gerda

 

Mariage Course
Vanuit Dubbeldam wordt er een Mariage Course gegeven: informatie en in gesprek met je partner (en dus niet met de groep) over allerlei onderwerpen rond je relatie met elkaar. Van harte aanbevolen. Meer informatie: 
http://www.pkndubbeldam.nl/nl/leven-en-geloven/marriage-course/
Sjaak van der Velden