Zondagsbrief 30 december 2018

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk
Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Stichting Open Doors
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De liturgie voor de oudejaarsdienst (19:30 uur) staat hier.

Toelichting collecten

1e collecte: Stichting Open Doors 
Deze stichting wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen zij door gebed en verspreiden van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien zij in kaderopleidingen en verlenen zij praktische hulp.
In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Zij geloven wanneer een lid lijdt, alle andere leden meelijden. Ze geloven ook dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

2e collecte: Wijkkerk 
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen,
zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.

3e collecte: toekomst van de Kerk 
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Voedselbank  
Volgende week is de eerste zondag in een nieuwe maand en dan gaat de diaconie gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zakken inzamelen.
De diaconie wil u heel hartelijk bedanken voor het ingezameld voedsel in het afgelopen jaar. Ook in het nieuwe jaar gaan wij door met inzamelen voor de voedselbank want het is nog altijd heel hard nodig.
Leo Simpelaar Diaken

Marriage Course 
vanuit Dubbeldam wordt er een Mariage Course gegeven, bedoeld voor getrouwde of samenwonende stellen dat wil samenwerken aan en investeren in hun relatie. Informatie en in gesprek je met je partner (en dus niet met de groep) over allerlei onderwerpen rond je relatie met elkaar. Van harte aanbevolen. Meer informatie:
http://www.pkndubbeldam.nl/nl/leven-en-geloven/marriage-course/
Sjaak van der Velden

Oudjaarsavond 
Morgenavond is er een oudejaarsdienst waarin ds. Kees Streefkerk u voorgaat. De dienst vangt aan om 19.30 uur. U bent van harte welkom.