Zondagsbrief 23 december 2018

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk
Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Diaconie algemene doeleinden
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De liturgie voor de vespers (17.00 uur) staat hier.

Toelichting collecten
1e collecte – Diaconie algemene doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra. Anderen hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd. Deze collecte komt echt de mensen in onze eigen wijk ten goede.

Voedselbank
In deze maand zijn  we houdbaar broodbeleg aan het inzamelen. We denken dan aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels, pindakaas,chocopasta etc.

Symbolische Schikking 4e adventszondag  
Op deze zondag staan we stil bij het bezoek dat Maria, na de aankondiging van de engel aan Elizabeth brengt, die ook zwanger is. Het kind raakt Elizabeth al voor het geboren is. Ze verwoordt dat God zich in het kind van Maria laat kennen en dat ze gelooft in dit kind. Zoals het betekenisvol is om te geloven in een kind.
In de schikking wordt de trouw van God verbeeld in klimop. Hulst verbeeldt vreugde en licht en hoop wordt verbeeld door de kleur paars.

Speciale gast!  
Net als andere jaren zullen er eerste Kerstdag weer vele gasten zijn in de Ontmoetingskerk. Deze keer zal een speciale gast  zijn medewerking verlenen. Wie? Dat hoort en ziet u tijdens de dienst!
Liesbeth Rovers

Extra InloopHuis/Spelletjesmiddag op 29 december 14.00-16.00uur
Ook zin om weer eens een ouderwets gezellig bordspelletje te spelen? Dat kan en wel op zaterdagmiddag 29 december van 14-16 uur in onze kerk tijdens het InloopHuis. Deze 5e zaterdag van de maand is er een extra opening voor jong en oud(er). Net als voorgaande jaren kunnen er onder het genot van o.a. warme chocolademelk en een oliebol weer spelletjes worden gespeeld. Jong en oud sluiten samen al spelletjes spelend het jaar af.
Spelletjes en sjoelbakken zijn aanwezig, maar het allerleukste is natuurlijk als je je favoriete spel meebrengt om te spelen! Tot zaterdag!
Klaas, Cokky, Lex, Daniëlle en Melanie

Oliebollen, appelbeignets en wijn kunt u nog bestellen  
Bakker Korteweg gaat weer zijn uiterste best doen om mooie oliebollen en heerlijke appelbeignets af te leveren. De bestelformulieren liggen nog op de plank in de hal. De opbrengst is bestemd voor de nieuwe geluidsinstallatie. U kunt uw bestellingen ook nog telefonisch doorgeven aan Evert Kruijswijk, mobiel bereikbaar op 0651513866. U helpt toch ook mee?
Namens het team: Evert Kruijswijk.

Domus
Op zondag 9 december mocht ik een bezoek brengen aan de Ontmoetingskerk. Wat werden we hartelijk ontvangen! Nogmaals dank daarvoor! Een groep uit jullie gemeente komt ongeveer 10 keer per jaar koken voor de bewoners van Domus. Dankzij Irene Krenning, die o.a. het kookrooster maakt, én dankzij alle fanatieke koks, doen ze dit nu al ruim 6 jaar.
Het zou leuk zijn als we de groep nog iets groter kunnen maken! Wilt u ook (ongeveer) een keer in de maand meehelpen? Van harte welkom! Ik heb ook jongeren in de kerk gezien. Ook jullie zijn van harte welkom om eens een keertje mee te kijken. Let wel op: als je nog geen 18 bent, heeft de begeleiding van Domus toestemming nodig van je vader/moeder/verzorger. Wil je meer informatie of doorgeven dat je graag een keertje meekomt? Neem dan contact op met Irene Krenning
Een hartelijke groet, Linda Oudenes