Zondagsbrief 16 december 2018

Ochtenddienst.

Voorganger: Ds. Riet Boogaard m.m.v.  Evi Broere, klarinet en Frank Versteeg, saxofoon
.
Er is vandaag geen tienerdienst.

Inzameling   :   1. Wijkdoel, Stichting dAk
                        2. Wijkkerk
                        3. Toekomst van de Kerk


De liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De liturgie voor de vespers (17.00 uur) staat hier.

1e collecte: Wijkdoel Stichting dAk.

Vandaag wordt er voor het diaconaal wijkdoel in Albanië gecollecteerd. De stichting dAk is daar nu heel druk bezig met brandhout en proviand naar gezinnen te brengen die afgelegen in de bergen wonen. Net als bij ons was het ook daar een zeer droge zomer met als gevolg dat de opbrengst van de akkers niet genoeg was om een voorraad te maken voor de winter. Het brengen doen ze met gehuurde auto’s die voor die wegen geschikt zijn. Voordat de winter definitief invalt en de wegen onbegaanbaar worden hopen ze veel gezinnen te bereiken. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de extra kosten die de stichting maakt in deze periode.

2e collecte: Wijkkerk

Deze collecte is bestemd voor  het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.

3e collecte: Toekomst van de kerk    

Voedselbank

In december zamelen we houdbaar broodbeleg in. We denken dan aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels pindakaas, chocopasta etc.

Zangers voor Spoor van Licht gevraagd!

Evenals voorgaande jaren willen we het Spoor van Licht op Kerstavond opluisteren met een zangkoor. We zingen buiten bij de kerk voordat de optocht vertrekt en voor de ingang als de stoet de kerk binnenkomt. Allemaal bekende kerstliederen, vooraf oefenen is niet nodig. Wie kan is van harte welkom om mee te zingen! Mail dan even naar: marcus.vandriel@kpnmail.nl  Vorig jaar hadden veel zangers een rode kerstmuts of rode sjaal, een vrolijk gezicht. Wie deze heeft, breng mee svp. De lichtjes-optocht vertrekt om 18.30 uur, graag om 18.15 uur naast de kerk aanwezig.
Marcus van Driel

KookHuis

Voor de feestelijke maaltijd op 19 december a.s. om 18.00 uur zijn nog een klein aantal plaatsen beschikbaar. Als de lijst vol is kunt u uw naam op de reservelijst plaatsen. U wordt gebeld als u toch nog kunt komen. De kerk is open vanaf 17.30 uur. Deze maaltijd duurt wel wat langer dan gebruikelijk. Als u zich onverhoopt moet afmelden, dan horen wij dat graag vóór 17 december 10.00 uur! U betaalt voor deze maaltijd ook € 7,50.
Irene Krenning (6170285) en Marja Kruijswijk (6170490), coördinatoren KookHuis

Amnesty International

De schrijfactie van Amnesty International staat deze maand in het teken van 10 dec., de Internationale Dag van de Mensenrechten.
In het stadhuis van Dordrecht werd een groot deel van die dag een vrije inloop georganiseerd om te schrijven voor 10 vrouwen, dappere strijders voor mensenrechten. Eén van hen, de 38-jarige Braziliaanse Marielle Franco, is in maart van dit jaar vermoord. Op de Amnesty tafel ligt de brief aan de president van Brazilië met het verzoek de dood van Mariëlle te onderzoeken. Wie dat verzoek ondersteunt kan de brief meenemen, ondertekenen en opsturen naar het bijgeleverde adres. Namens AI Dordrecht, Irene Streefkerk-Reenalda

Extra InloopHuis/Spelletjesmiddag op 29 december

Ook zin om weer eens een ouderwets gezellig bordspelletje te spelen? Dit kan op zaterdagmiddag 29 december van 14.00 tot 16.00 uur in onze kerk tijdens het InloopHuis. Deze 5e zaterdag van de maand is er een extra opening voor jong en oud. Net als voorgaande jaren kunnen er onder het genot van o.a. warme chocolademelk en een oliebol weer spelletjes worden gespeeld. Jong en oud sluiten samen al spelletjes spelend het jaar af. Er zijn spelletjes en sjoelbakken aanwezig maar het allerleukste is natuurlijk als je je favoriete spel meebrengt om te spelen!

Mariage Course

Vanuit Dubbeldam wordt er een Mariage Course gegeven: informatie en in gesprek met je partner (en dus niet met de groep) over allerlei onderwerpen rond je relatie met elkaar. Van harte aanbevolen. Meer informatie:  http://www.pkndubbeldam.nl/nl/leven-en-geloven/marriage-course/
Sjaak van der Velden

Boekentafel

Vandaag 16 december is de laatste zondag in 2018 dat er bij de boekentafel nog Bijbelse dagboekjes, kalenders 2019, kerstboeken en doosjes met kerstkaarten gekocht kunnen worden. Ook is het de laatste zondag dat de vorig jaar gemaakte adventskalender te koop is tegen een vrijwillige bijdrage ten gunste van de wijkkas. Hoewel de dag en datum van 2017 zijn, is de inhoud nog steeds mooi! Maak ons los, anders gaat dit restant wellicht naar het oud papier.

Symbolische Schikking 3e adventszondag

Op deze adventszondag klinken de woorden van de profeet Zefanja. Hij zegt dat er een dag zal komen van vrijheid, ook al is het nu nog donker, is er verdriet en zijn er puinhopen.
God zal de mensen redden en met ze feestvieren. De Schikking laat ons dit zien in het beeld; in de hulst, met de betekenis vreugde en licht; in de hyacint, met de betekenis vrede, schoonheid en trots en in de klimop met de betekenis de trouw van God. Het roze accent is het licht dat doorbreekt.

Kerst- en Nieuwjaarsactie

In de kerkzaal ziet u dat er hard gewerkt wordt aan de nieuwe geluidsinstallatie. Om deze nieuwe installatie te kunnen realiseren is veel geld nodig en wij willen ons steentje bijdrage met de Kerst- en Nieuwjaars-actie. Verkoop van kerststollen, amandelstaven, wijn, oliebollen en appelbeignets.
Bestellijsten liggen op de plank in de hal van de kerk. U doet toch ook mee?

Flyers over HET SPOOR VAN LICHT

liggen klaar in de hal van de kerk. Deze zijn bedoeld om mee te nemen en door te geven aan familie, vrienden, bekenden en buren, waarvan u denkt dat ze het misschien wel heel fijn zouden vinden om mee te doen.