Zondagsbrief 9 december 2018

Jongerendienst, aanvang 10:00 uur

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.
Er is vandaag geen tienerdienst.

Inzameling   :  1. Diaconie algemene doeleinden
                       2. Wijkkerk
                       3. Toekomst van de Kerk


De liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De litrugie voor de vespers staat hier.

1e collecte – Diaconie algemene doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra. Andere hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd. Deze collecte komt echt de mensen in onze eigen wijk ten goede.
3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen.

Symbolische schikking 2e adventszondag 2018

In de reeks van Bijbelse geloofsgetuigen staat vandaag Johannes de Doper centraal. Hij staat bij de rivier de Jordaan en zegt tegen alle mensen: ‘Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’
In de schikking zien we een woestijnlandschap waar doorheen de rivier (de Jordaan) loopt. In de rivier staat een schaal met water die laat zien dat de doop het begin van nieuw leven is. In de woestijn zien we dorens en distels en een dorre roos van Jericho. Bij de doopschaal ligt een andere roos van Jericho die door het water tot nieuw leven is gekomen. Dit nieuwe leven wordt ook uitgebeeld door de amaryllisbol waar al een knop uitkomt die nog volledig tot bloei zal komen.
In de lezing uit Lucas 3 wordt ook gesproken over de profeet Jesaja die oproept tot het rechtmaken van de weg voor de Heer. Kromme wegen zullen recht gemaakt worden en hobbelige wegen geëffend. In de schikking loopt de kromme en hobbelige weg aan de ene kant van de ‘Jordaan’ over in rechte weg aan de andere kant.
God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden door de komst van zijn zoon op aarde.

Woord van dank

We zijn dankbaar voor de 3 grote giften die we hebben ontvangen voor het gezin dat laminaat nodig had voor de keuken en gang. Toen ik vrijdagavond wegging bij het gezin waar 2 vrijwilligers het laminaat gelegd hadden, zei de moeder van het gezin tegen mij, nu durf ik de voordeur weer open te doen. Ook willen we de 2 vrijwilligers die deze klus geklaard hebben, hartelijk danken. Het gezin was superblij en dankbaar! De diaconie

Kerstpakketten

Volgende week zondag 16 december is de laatste dag dat u uw producten kunt inleveren of een donatie kunt doen voor de kerstpakketten. Helpt u ons met de laatste producten? De diaconie

Voedselbank

In deze maand zijn we houdbaar broodbeleg aan het inzamelen. We denken dan aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels pindakaas,chocopasta etc.
De Diaconie

Open Huis 12 december

Deze morgen zal Marianne Eekhout, conservator stadsgeschiedenis bij het Dordrechts Museum, een lezing verzorgen over de tentoonstelling Werk, bid & bewonder, een nieuwe kijk op kunst en calvinisme, die momenteel in het museum is te zien.
Wat was de werkelijke relatie van calvinisten tot kunst? Clichés over kunst en calvinisme worden ontrafeld en enkele hardnekkige mythes ontkracht. De tentoonstelling laat de relatie tussen Calvinisme en kunst in een brede context zien.
Vanaf 9.45 uur staan de deuren van de kerk open en is er koffie of thee en wat lekkers. De lezing begint om 10.15 uur en duurt tot 12.00 uur.

InloopHuis 15 december

Op deze 3e zaterdag van december kunt u tussen 14:00 en 16:00 uur weer binnenlopen voor een kop koffie of thee. De gesprekken gaan over het weer, het nieuws of wat ook maar ter sprake komt. Er is altijd gelegenheid voor een spelletje, maar ook om een kaars aan te steken. Weet u welkom! Ger, Hans en Ali schenken de koffie en thee.
 

Collecte 16 december

De diaconie maakt u graag erop attent dat er volgende week zondag gecollecteerd gaat worden voor ons wijkdoel in Albanië.

De diaconie

Herinnering kerstviering voor de oudere gemeenteleden

Op dinsdag 18 december zal een kerstviering voor de oudere gemeenteleden verzorgd worden. U kunt zich nog opgeven bij Coby Doornik
(tel. 6174600). In de hal van de kerk liggen uitnodigingen met meer informatie. Hanneke Versteeg

Nieuws van de Boekentafel 

Vandaag en op 16 december staat de boekentafel er, met een ruim aanbod van diverse Bijbelse dagboekjes, kalenders 2019, kerstboeken en doosjes met kerstkaarten.
Van de vorig jaar gemaakte adventskalender is nog een flink aantal overgebleven. De inhoud is nog steeds mooi, jammer om bij het oud papier te doen. De dag en datum zijn van 2017, maar uiteraard ook in 2018 nog te gebruiken. Zo lang de voorraad strekt mee te nemen tegen een vrijwillige bijdrage ten gunste van de wijkkas.