Zondagsbrief 2 december 2018

Ochtenddienst:

Voorganger: Ds. Riet Boogaard.
Er is vandaag geen tienerdienst.

Inzameling   :  1. Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
                        2. Wijkkerk 
                        3. Toekomst van de Kerk


De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

1e collecte – Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
Het Diaconaal Aandachtscentrum is een plek in Dordrecht waar iedereen welkom is. Het centrum is zeven middagen per week en op zaterdagochtend open.
Dit is mogelijk door de inzet van ruim zestig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. De bezoekers zijn mensen die behoefte hebben aan een moment van aandacht. Dat kunnen mensen zijn die eenzaam zijn, dak- en thuislozen of (ex-) psychiatrische patiënten. Zij zijn welkom in de ontmoetingsruimte en de stilteruimte. Anoniem, want bij het Aandachtscentrum vraagt men niet naar achternamen, adressen of telefoonnummers.
Sommige bezoekers komen één keer, anderen komen nog eens terug. Ook zijn er vaste bezoekers, die vrijwel elke dag even binnenlopen. Bij dit mooie werk heeft het Aandachtscentrum uw steun nodig. Zij krijgen geen subsidie en zijn 100% afhankelijk van giften. Met uw bijdrage kan het werk blijven doorgaan.

3e collecte – Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst.
 

1e Adventszondag 2018

Het adventsproject van Kind op Zondag heeft dit jaar de titel ‘Geloof met me mee’. Op elke zondag wordt een geloofsgetuige ten tonele gevoerd die vertelt over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Vandaag is dat Johannes, die op Patmos een visioen krijgt.
Het thema is ‘Ik geloof in engelen’. Johannes ziet zeven engelen die elk een bazuin krijgen. Als zij hierop blazen komen er rampen over de aarde. Er is ook een andere engel die de gebeden van de heiligen offert op het altaar voor de troon van God. Hoewel dit voor ons mensen bijna onvatbare gebeurtenissen zijn, hebben we deze in de schikking geprobeerd vorm te geven.
De aarde is zichtbaar als een bol met ‘woningen’. Daar bovenuit zien we een kaars die het licht van God weergeeft. Vanuit de ‘hemel’ dalen takken van de treurwilg (symbool voor het verdriet en de pijn die door de plagen na het blazen van de bazuinen ontstaan) en kornoelje (met een rode kleur, die het vuur verbeeldt) af naar de aarde. Bij de takken staat een engel zoals die in de lezing uit Openbaringen meermalen voorkomt. Rondom de aarde gaan zeven witte calla’s omhoog, die staan voor de gebeden van de heiligen.
De vernietiging heeft niet het laatste woord. Er brandt een kaars, die de komst van het Licht der Wereld in de vorm van een kind aankondigt.

Voedselbank

Vandaag is de eerste zondag in de maand december. In deze maand gaan we houdbaar broodbeleg inzamelen. We denken dan aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels, pindakaas, chocopasta etc.
Diaconie

Kerstviering voor oudere gemeenteleden op 18 december

U heeft vandaag een uitnodiging ontvangen voor de kerstviering voor oudere gemeenteleden. Mocht deze uitnodiging niet voor u gelden, dan kunt u misschien iemand anders hierop attent maken. Ook kunt u in de uitnodiging lezen bij wie u zich op kunt geven als u wilt komen helpen. Hanneke Versteeg, secretaris PCD Sterrenburg

Kerststollen, amandelstaven, wijn, oliebollen en appelflappen

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om bovenstaande artikelen te kopen. U steunt er een goed doel mee, namelijk de aanschaf van de nieuwe geluidsinstallatie voor de Ontmoetingskerk. U kunt de bekende bestellijsten vanaf vandaag, zondag 2 december weer vinden in de hal van de kerk.
Van harte aanbevolen. Evert Kruijswijk

Nieuws van de Boekentafel
Advent- en kerstartikelen

Vandaag en op de zondagen 9 en 16 december staat de boekentafel er weer, met een ruim aanbod van diverse Bijbelse dagboekjes, kalenders 2019, kerstboeken en doosjes met kerstkaarten. Adventskalender – van de vorig jaar gemaakte adventskalender is nog een flink aantal overgebleven. De inhoud is nog steeds mooi, jammer om bij het oud papier te doen. De dag en datum zijn van 2017, maar uiteraard ook in 2018 nog te gebruiken. Zo lang de voorraad strekt mee te nemen tegen een vrijwillige bijdrage ten gunste van de wijkkas.