Zondagsbrief 4 november 2018
Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.
Er is vandaag geen tienerdienst.
De liturgie staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Najaarszendingscollecte KIA
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië.
Brazilië telt meer dan 230 verschillende inheemse volken. Elke dag hebben zij te maken met vooroordelen en discriminatie en wordt hun manier van leven bedreigd. COMIN, partner van Kerk in Actie, vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten en leraren bekend zijn met de waarden en opvattingen, de geschiedenis en de huidige situatie, cultuur en levensbeschouwing van inheemse bevolkingsgroepen.
Samen met vertegenwoordigers van inheemse groepen organiseert COMIN cursussen en maakt voorlichtingsmateriaal dat in kerken en op scholen gebruikt kan worden. COMIN wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Daarnaast ondersteund ze inheemse volken in het streven naar betere toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en het verkrijgen en behouden van hun landrechten.

2e collecte – Dankdag voor Gewas en Arbeid
Zondag 4 november wordt in onze kerk stilgestaan bij de Dankbaarheid voor Gewas en Arbeid. Dan vindt ook traditioneel de collecte voor de Maatschappelijke Zegeningen ofwel Oogstcollecte plaats. Een moment om uw dankbaarheid te tonen. De kerkrentmeesters hopen dat op deze zondag de desbetreffende collectezak licht als een veertje zal zijn…dat impliceert dat er veel papiergeld wordt geofferd.
Daarmee blijft u onze gemeente in staat stellen om er te zijn, niet alleen voor elkaar maar vooral ook voor de ander.
Hartelijk dank,
Leonard van Geldorp, penningmeester,
Hans van Rossum, kerkrentmeester

3e collecte -. Toekomst van de Kerk

Voedselbank

Deze maand gaat de diaconie bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten voor de voedselbank inzamelen.
Helpt u mee om de kratten weer goed vol te krijgen.

Chocoladerepenactie

Doet u dit jaar ook weer mee aan de chocoladerepenactie voor de Dordtse gevangenen?  Wij zamelen met uw hulp weer graag 300 chocoladerepen in van 100 gram. Als u vragen heeft over deze actie vraag dan gerust een diaken om meer informatie.

Dankdag

Woensdag 7 november is het dankdag voor gewas en arbeid. De eerste zondag na dankdag gaat de diaconie met hulp van de tieners fruitschalen samenstellen. Op zondag 11 november kunt u dan fruit meebrengen naar de kerk. Tijdens de eredienst gaat de diaconie met de tieners de schalen vullen en inpakken. Deze fruitschalen zijn bestemd voor de zieken en mensen die aan huis gebonden zijn. Aan het einde van de dienst staan de fruitschaaltjes in de hal zodat u bij het verlaten één of meerdere schaaltjes kunt meenemen en bezorgen op het vermeldde adres.
De Diaconie

Thema na de dienst

Vandaag willen we met een zo breed mogelijke groep kerkgangers na de kerkdienst en de ontmoeting bij de koffie, met elkaar van gedachten wisselen over het vieren van ‘de Maaltijd van de Heer’. Het gaat om bezinning en bewustwording van onze beleving en betrokkenheid bij het Heilig Avondmaal. Tieners zijn hierbij ook van harte welkom.
Rond 11.30 starten we het gesprek met een korte inleiding in de kerkzaal. Voor kinderen tot 12 jaar is er in de bovenzaal een leuke activiteit.
Ouders: voor de kinderen wordt gezorgd, dus voel je vrij om mee te doen aan het gesprek! We sluiten uiterlijk 12.30 uur met elkaar af.
Op zondag 18 november vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer, met vooral aandacht voor de inbreng van de kinderen. Ook dan bent u allen van harte welkom in de dienst.

Sirkelslag KIDS

Vrijdagavond 16 november doen we met een groep kinderen mee aan Sirkelslag KIDS, (info: https://www.sirkelslag.nl/kids), een spelprogramma waarbij we door middel van opdrachten en video instructies met heel veel jeugdgroepen in Nederland online tegen elkaar spelen. De spellen zijn voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar – maar als je iets ouder bent ben je ook welkom! En je mag natuurlijk ook vriendjes of vriendinnetjes meenemen.
De avond begint om 19:15 in de Ontmoetingskerk en duurt tot ongeveer 21:00, dus je kunt om 21:15 weer opgehaald worden. Zoals elke CCC-avond vragen we om een kleine bijdrage van €2.
Het is handig als we van te voren te weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen, dus vinden we het fijn als je via:  leidingccc@hotmail.com  even laat weten of je komt!
Groetjes van de ChurchChillClub,
Simone, Bram & Jenneke