Zondagsbrief 28 oktober 2018
Voorganger: Ds. Ries den Dekker.
Er is vandaag tienerdienst.
De liturgie staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – St. Exodus, Justitiepastoraat Dordrecht
Justitiepastoraat is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen en hun familieleden. Ruim 500 vrijwilligers gaan op bezoek in de gevangenis of bij mensen thuis. De vrijwilligers bieden een luisterend oor en denken mee in praktische zaken. Zo wordt er bij vrijlating gezocht naar werk en huisvestiging zodat er een nieuwe start gemaakt kan worden.
In de P.I. Dordtse Poorten is de werkgroep Justitiepastoraat actief. Zij verzorgen naast de kerkdiensten en gespreksgroepen ook de praktische zaken voor de gevangenen. Zij willen gevangenen en hun familie perspectief geven voor een toekomst waarbij zij tot hun bestemming komen (persoonlijk en sociaal maatschappelijk). En dat ligt vooral in dat ene moment of die ene fase waarin iemand in zijn hart besluit de verantwoordelijkheid over zijn leven te nemen en zich om te keren en schoon schip te maken.
Deze collecte is specifiek voor de ondersteuning Justitiepastoraat van de P.I.Dordrecht.


2e collecte – Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de kerk
 

Voedselbank

In de maand oktober verzamelt de diaconie voor de voedselbank de producten: fruit in blik, gedroogde vruchten en noten. Helpt u mee zodat we aan het einde van de maand weer veel gevulde kratten kunnen wegbrengen. Volgende week is een nieuwe maand dus andere producten n.l. bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten.

Bloemenzondag

Hartelijk dank voor de vele bloemen die u zaterdag 6 oktober naar de kerk hebt gebracht. Wij hebben er ruim 40 prachtige kleurige boeketten van kunnen maken! Van de ontvangers van de bloemen hebben we veel positieve reacties gekregen. Ze waren blij  met de extra aandacht.
Namens de PCD, Hanneke Versteeg

Chocoladerepen

Doet u dit jaar ook weer mee aan de chocoladerepenactie voor de Dordtse gevangenen? Wij zamelen met uw hulp weer graag 300 chocoladerepen in van 100 gram. U kunt de repen vanaf zondag 28 oktober inleveren. Ook zullen we deze zondag collecteren voor het Justitiepastoraat P.I. Dordtse Poorten. Als u vragen heeft over deze actie vraag dan gerust een diaken om meer informatie. De diaconie

Themamiddag

Genieten van het leven − Voor de opleiding tot predikant wordt van mij gevraagd een gesprek te organiseren over een ethisch thema. Graag nodig ik u daarom uit voor een gesprek over ‘genieten van het leven’. Bij dit thema kunt u zich vast van alles voorstellen: van genieten van een glas wijn tot aan het genieten van mensen om u heen. In de media horen we dat je jezelf ook de tijd moet gunnen om te genieten. Maar: is het altijd wel zo eenvoudig? Soms lijkt veel van wat er in onze levens gebeurt zelfs op gespannen voet te staan. Tijdens de bijeenkomst kijken we naar verschillende manieren om naar dit thema te kijken, maar gaan we juist samen in gesprek om te ontdekken wat uw gedachten hierover zijn. Van harte welkom op 1 november, van 14.00 tot 16.00 uur in de Ontmoetingskerk. Barbara Broeren (predikant in opleiding)

Kerk op Schoot

Op zondag 11 november is er weer een “Kerk op Schoot”-dienst, speciaal voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Het begint om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk. Het thema van de dienst is “Wie helpt mij?”, naar het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. We hopen jullie op zondag 11 november te mogen ontmoeten. Het ‘Kerk op Schoot’-team

Braderie op 3 november

Deze nadert met rasse schreden. Houdt u deze dag van 10.00 tot 16.00 uur vrij om gezellig langs te komen in de Ontmoetingskerk.
U wordt bij binnenkomst verrast door de geur van versgebakken stroopwafels en bij de balie van de keuken kunt een heerlijke maaltijd kopen.
In de kerkzaal treft u diverse kraampjes aan met een variëteit aan spullen. Van wijn tot zelfgemaakte bloemstukjes. Van boeken tot keramiek. Opbrengst is voor de nieuwe geluidsinstallatie van de kerk. KOMT ALLEN!
Namens de werkgroep Marja en Evert Kruijswijk.

Maaltijd van de Heer

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft de kerkenraden in een brief opgeroepen om in de gemeente het gesprek over het avondmaal aan te gaan. Al eerder stelde de synode dat het gesprek over het avondmaal nodig is. In een tijd waarin er minder vertrouwdheid is met de christelijke traditie en met waar het in de kerk om gaat, is concentratie op de gemeenschap met Christus en elkaar van groot belang. De kerk leeft immers van de woorden van God. De eeuwen door heeft de kerk beleden dat de woorden van God tot ons komen door “Woord en sacrament”.

Op zondag 4 november willen we met een zo breed mogelijke groep gemeenteleden na de kerkdienst en de ontmoeting bij de koffie, ‘een goed gesprek’ voeren over de Maaltijd van de Heer. Het gaat om bezinning en bewustwording van onze beleving en betrokkenheid bij het Heilig Avondmaal. Tieners zijn hierbij ook van harte welkom. Voor kinderen tot 12 jaar is er een leuke activiteit. Ouders: voor de kinderen wordt gezorgd, dus voel je vrij om mee te doen aan het gesprek! We sluiten uiterlijk 12.30 uur met elkaar af.

Op zondag 18 november vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer, met vooral aandacht voor de inbreng van de kinderen.

 
KINDERVIERING:      

 “KAN NIET!”  

………..of toch wel?       

Nieuwsgierig?

Kom naar de kinderviering op 4 november om 10 uur in de Ontmoetingskerk.

Uitnodiging gemeenteavond dinsdag 20 november 2018

Beste gemeenteleden,

Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit aanwezig te zijn op de gemeenteavond van dinsdag 20 november aanstaande.
Het belooft opnieuw een boeiende en gezellige avond te worden.

Voor de pauze zullen we u informeren over zaken uit de Werkgroep Eredienst,
de Algemene Kerkenraad en de Diaconie.
Aansluitend zullen de kerkrentmeesters vertellen wat er speelt op het gebied
van financiën en beheer.

Na de pauze zullen we ons verder verdiepen in de Toekomst van de kerk
2019-2024. Er is gelegenheid om mee te denken bij de vraagstukken die wij tegenkomen.

Misschien wilt u zich alvast voorbereiden op deze avond. Indien u de agenda
en stukken digitaal wilt ontvangen, stuurt u een mail naar onze scriba Marco Molendijk, scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.

Vanaf 11 november ligt ook een aantal exemplaren van de agenda en het beleidsplan 2019-2024 klaar in de kerk bij de uitgang.
Tevens wordt de agenda op de website geplaatst.

Ik hoop dat we elkaar mogen ontmoeten op 20 november.
Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar en we sluiten af met een hapje en een drankje.

De volgende gemeenteavond is op 9 april 2019.

Jeanette Warmels,
voorzitter kerkenraad