Zondagsbrief 21 oktober 2018
Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.
Er is vandaag tienerdienst.
De liturgie staat hier.

Toelichting collecten

1e collecte: Wijkdoel Stichting dAk
Vandaag wordt er gecollecteerd voor het wijkdoel de stichting dAk. Deze stichting is actief in Tirana (Albanië) waar het o.a. de arme gezinnen en de Roma-gezinnen hulp bied. Dit in de vorm van kleding, voedsel of een betere huisvesting. Ook ondersteunen ze het kinderdagverblijf AM-El. Dit verblijf werd met uw en onze hulp grondig verbouwd en uitgebreid. In augustus werd het feestelijk geopend en inmiddels zijn er 65 kinderen die daar in de opvang zitten. Een grote wens van dAk is een overkapping te realiseren voor de speelplaats die op het dak van het verblijf is.
Het zou mooi zijn als we hieraan ook weer een grote bijdrage kunnen leveren. Helpt u mee?
2e collecte: Jeugdwerk/JOP
Diaconaat is één van de kernwaarden van de kerk, maar in hoeverre is diaconaat ook iets dat jongeren aanspreekt? JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk ontwikkelt materialen die kinderen en jongeren uitdagen en helpen om te groeien in hun geloof. Aansprekende activiteiten en materialen zijn er speciaal voor hen én voor hun begeleiders. JOP kan deze materialen niet maken en deze evenementen niet organiseren zonder uw hulp.
3e collecte: Toekomst van de kerk

Braderie op zaterdag 3 november

Nog maar 2 weken en dan vindt de jaarlijkse braderie plaats. Mocht u nog informatie nodig hebben, dan vindt u die op de flyer, die in de hal van de kerk ligt en ook is opgehangen. U kunt zich ook nog aanmelden voor een “Kraampje”. Natuurlijk rekenen we op uw komst en hopen we met uw hulp op een goede opbrengst, die is bestemd voor de nieuwe geluidsinstallatie van de kerk.
Namens de werkgroep Braderie, Evert en Marja Kruijswijk (braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)

Maaltijd van de Heer

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft de kerkenraden in een brief opgeroepen om in de gemeente het gesprek over het avondmaal aan te gaan. Al eerder stelde de synode dat het gesprek over het avondmaal nodig is. In een tijd waarin er minder vertrouwdheid is met de christelijke traditie en met waar het in de kerk om gaat, is concentratie op de gemeenschap met Christus en elkaar van groot belang. De kerk leeft immers van de woorden van God. De eeuwen door heeft de kerk beleden dat de woorden van God tot ons komen door “Woord en sacrament”.
Op zondag 4 november willen we met een zo breed mogelijke groep gemeenteleden na de kerkdienst en de ontmoeting bij de koffie, ‘een goed gesprek’ voeren over de Maaltijd van de Heer. Het gaat om bezinning en bewustwording van onze beleving en betrokkenheid bij het Heilig Avondmaal. Tieners zijn hierbij ook van harte welkom. Voor kinderen tot 12 jaar is er een leuke activiteit. Ouders: voor de kinderen wordt gezorgd, dus voel je vrij om mee te doen aan het gesprek! We sluiten uiterlijk 12.30 uur met elkaar af.
Op zondag 18 november vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer, met vooral aandacht voor de inbreng van de kinderen.

Het nieuwe informatieboekje 

De afgelopen weken lag er in de hal van de kerk een intekenlijst voor gemeenteleden, die het nieuwe informatieboekje in de papieren versie willen ontvangen. De boekjes liggen klaar en a.s. zondag kunt u die na afloop van de kerkdienst bij mij in de consistorie (zaal D) afhalen. Marja Kruijswijk

Voedselbank

In de maand oktober verzamelt de diaconie voor de voedselbank de volgende producten: fruit in blik, gedroogde vruchten en noten. Helpt u mee zodat we aan het einde van de maand weer veel gevulde kratten kunnen wegbrengen? Leo Simpelaar - Diaken
Oegandareis
Vanaf vandaag ben ik 2 weken met Kerk in Aktie een rondreis door Oeganda aan het maken. U kunt mij volgen via
https://leo-s.reislogger.nl/kerk-actie-oeganda/home
Leo Simpelaar - Diaken

De diaconie is op zoek…

Stel je voor dat je vloeren er zo slecht uit zien, dat je je schaamt. Dat je daarom niemand meer binnen laat, dat ook je zoontje van 5 niemand mee naar huis kan nemen. Zulke gezinnen wonen er in Sterrenburg. Ze raken in een sociaal isolement. Omdat ze geen geld hebben, komen ze nauwelijks nog buiten en dus in contact met anderen.
De diaconie is op zoek naar stukken zeil of contacten met iemand die hier aan kan komen, voor een gang en keuken. Heeft u een idee, of kent u iemand! Laat het ons weten. Karin Volmer - Diaconie Ontmoetingskerk

Actie schoenendoos

 "Actie schoenendoos" is weer begonnen. De dozen gaan naar Zambia, Sierra Leone, Togo, Servië, Roemenië en de vluchtelingenkampen op Lesbos. Kijk naar de uitdeelmomenten van vorig jaar op www.actie4kids.org
De folders voor actie schoendoos zijn uitgedeeld. U kunt ook nog een folder meenemen, er liggen nog folders bij de uitgang van de kerk.
Het is heel fijn als u (weer) meedoet!
De schoendozen worden op 30 november naar het verdeelcentrum gebracht.


Amnesty International

Gedurende het hele jaar 2018 wordt zo nu en dan stil gestaan bij het feit dat Amnesty Nederland al 50 jaar strijd voert. En dat blijven zij ook doen, nu en in de toekomst. De strijders zijn gewone mensen. Zij vormen een wereldwijde beweging die in actie komt als mensenrechten worden bedreigd en zij gaan door totdat de wereld rechtvaardig is. Vandaag kunt ook u even zo’n strijder zijn door mee te doen met de schrijfactie die klaar ligt in de ontmoetingsruimte.
Namens Amnesty Nederland, Irene Streefkerk-Reenalda

Actie Solar-cookers

De actie voor de solar-cookers is een geweldig succes geworden. Er is €588,55 opgehaald. Dit is aangevuld tot €600,-. Hiermee kan Gonnie 4 cookers kopen. Zij is hier heel erg blij mee. Ook de moeders in Kameroen gaan hier heel blij van worden. Het geld is aan Gonnie overhandigd. Met elkaar hebben wij dit toch maar weer mogelijk gemaakt. Alle gevers heel hartelijk dank. Ook namens Gonnie. De diaconie weet dat we steeds weer op u kunnen rekenen.
Namens de diaconie en Gonnie Walrecht, Ali Mensen en Tiny Evertse