Zondagsbrief 14 oktober 2018
Voorganger: Ds. Riet Boogaard.
Er is vandaag geen tienerdienst.
De liturgie staat hier.

Toelichting collecten

1e collecte – Noodhulp Sulawesi

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben aan meer dan 1.800 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.
In de stad Palu, met zeker 350.000 inwoners, was een strandfestival aan de gang toen de aardbeving plaatsvond. Een tsunami met een golf van 2 meter hoog raasde over het land. Lokale partners van Kerk in Actie verlenen eerste hulp. Samen met de Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op gang te brengen
Het rampgebied blijkt groter dan gedacht. Palu en Donggala zijn moeilijk bereikbaar. Wegen zijn afgesloten, veel gebouwen en stroomvoorzieningen zijn beschadigd. Dat maakt communicatie met het gebied lastig. Lokale kerken en hulpverleners nemen daarom de eerste noodhulp op zich. Alle kerken in Palu zijn open voor de opvang van vluchtelingen/daklozen.
Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel voor uw steun!
 

2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de kerk

 

Voedselbank

In de maand oktober verzamelt de diaconie voor de voedselbank de producten: fruit in blik, gedroogde vruchten en noten. Helpt u mee zodat we aan het einde van de maand weer veel gevulde kratten kunnen wegbrengen?

Diaconaal wijkdoel

Volgende week zondag wordt er gecollecteerd voor het wijkdoel, de stichting dAk. Zij zijn actief in Tirana (Albanië) waar ze o.a. kinderdagverblijf AM-EL ondersteunen. Ook de arme en Roma gezinnen helpen ze d.m.v. kleding, voedsel of een schooltas met inhoud. Dit zijn een paar kleine voorbeelden maar zo belangrijk daar. Bij de uitgang wordt u een flyer aangereikt waar in het kort wordt omschreven wat er bereikt is en wat het volgende doel is.
Leo Simpelaar Diaconie

Themamiddag: Genieten van het leven

Voor de opleiding tot predikant wordt van mij gevraagd een gesprek te organiseren over een ethisch thema. Graag nodig ik u daarom uit voor een gesprek over ‘genieten van het leven’. Bij dit thema kunt u zich vast van alles voorstellen: van genieten van een glas wijn tot aan het genieten van mensen om u heen. In de media horen we dat je jezelf ook de tijd moet gunnen om te genieten. Maar is het altijd wel zo eenvoudig? Soms lijkt veel van wat er in onze levens gebeurt zelfs hiermee op gespannen voet te staan. Tijdens de bijeenkomst kijken we naar verschillende manieren om met dit thema om te gaan, maar gaan we juist samen in gesprek om te ontdekken wat uw gedachten hierover zijn. Van harte welkom op 1 november, van 14.00 tot 16.00 uur in de Ontmoetingskerk.
Barbara Broeren (predikant in opleiding)
 

InloopHuis: zaterdag 20 oktober

De kerk is open van 14.00 – 16.00uur
Deze derde zaterdag van de maand staan de deuren weer open. Zin in een kop koffie, een praatje, een spelletje, een boek te ruilen, iets te lezen, een kaars aan te steken?
Natuurlijk bent u van harte welkom om even binnen te lopen. Twee reacties van de afgelopen keer: “een geslaagde middag” en “met veel plezier Scrabble gespeeld”. Steeds blijken de ontmoetingen weer verrassend en waardevol te zijn. We zien u graag.  
Op 20 oktober schenken Lex, Cokky en Gerda koffie en thee.  Tot dan!

Het nieuwe informatieboekje

Het nieuwe informatieboekje is klaar. In overleg met de kerkenraad is besloten dat het boekje in eigen beheer wordt gekopieerd. U kunt het informatieboekje vinden op de website van de wijkgemeente en het kan vandaar worden gedownload. Ook kunt u het op aanvraag via e-mail toegestuurd krijgen of in gekopieerde vorm aanvragen.
In de hal van de kerk ligt een lijst waarop u kunt aangeven dat u een gekopieerd informatieboekje wilt ontvangen. Wilt u een exemplaar per e-mail ontvangen, dan graag een berichtje naar onderstaand e-mailadres.
In verband met de privacywetgeving staan er in het informatieboekje geen namen en telefoonnummers. Er wordt gewerkt aan een adressengids . T.z.t. ontvangt u informatie over de wijze waarop u in het bezit kunt komen van deze adressengids.
Marja Kruijswijk (mkruijswijk@kpnmail.nl)

KookHuis

Het eerste KookHuis van het seizoen is op woensdag 17 oktober a.s. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Vandaag kunt u zich nog aanmelden via de intekenlijst in de hal van de kerk. Mocht u toch niet kunnen komen, dan kunt u zich tot maandagochtend 15 oktober 10.00 uur afmelden. De kosten bedragen ook dit seizoen € 7,50 per persoon inclusief een drankje en een kopje koffie/thee. Het aanvangstijdstip is zoals altijd 18.00 uur en vanaf 17.30 uur staat de kerk open. Iedereen is van harte welkom!
Marja Kruijswijk, coördinator KookHuis

Braderie

Op zaterdag 3 november is het weer zover; dan vindt de jaarlijkse braderie plaats. De opbrengst van de braderie is dit jaar bestemd voor de nieuwe geluidsinstallatie in de kerk. De opzet van de braderie blijft hetzelfde als voorgaande jaren. Uitgebreide informatie vindt u op de flyer, die u vandaag hebt ontvangen.
We zoeken nog hulp voor het uit- en weer inruimen van de kerkzaal.
Bij Hans van Rossum (hrossum@gmail.com) kunt u zich hiervoor aanmelden. 
Namens de werkgroep Braderie,
Evert en Marja Kruijswijk (braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)