Zondagsbrief 7 oktober 2018
Voorganger: Arianne Lodder.
m.m.v. : The New Adams Family
Er is vandaag jeugddienst.
De liturgie staat hier.

Toelichting collecten

1e collecte – Kerk en Israël 2018
Ieder jaar, op Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid  met het Joodse volk. Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammin. Deze christelijke leefgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden, moslims en christenen te vergroten en  bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes Ammin faciliteert ook kinder- en jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar ontmoeten. In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden met informatie, bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg, over de joodse wortels van ons geloof.  Met de opbrengst van de collecte kan Kerk en Israël dit belangrijke werk voortzetten. Een bijzondere collecte dus, op een bijzondere dag.

 

2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de kerk

 

Voedselbank

In de maand oktober zamelt de diaconie voor de voedselbank de producten: fruit in blik, gedroogde vruchten en noten in. Helpt u mee zodat we aan het einde van de maand weer veel gevulde kratten kunnen wegbrengen?
Leo Simpelaar. Diaconie
Bloemenzondag − Vandaag staan in de hal de bloemen klaar voor onze gemeenteleden van 90 jaar en ouder. Voor het rondbrengen van deze ca. 40 boeketten hebben we natuurlijk hulp nodig en we hopen dat u/jullie daarbij willen helpen. Namens de PCD, Hanneke Versteeg
 

Actie solar-cookers

De actie voor de solar-cookers is tot nu toe een overweldigend succes. Momenteel kan Gonnie al 3 cookers kopen. Echter, er waren nog gemeenteleden die de envelop niet meegenomen hadden en vroegen of dit de volgende week ook nog kon. Dat kan. Vandaag staat de grote box er voor het laatst en kunt u er nog wat indoen. Geld mag ook natuurlijk. Als alles geteld is, hoort u zo snel mogelijk het resultaat.
Gonnie en de diaconie zijn hier heel erg dankbaar voor.
Namens de diaconie, Tiny Evertse
 

Open Huis Ontmoetingskerk
10 oktober

Gastspreker Marco Westland is medeorganisator van meerdere grote evenementen in Dordrecht zoals onder andere Dordt in Stoom en de Kerstmarkt. Hij geeft de toehoorders een kijkje achter de schermen van de organisatie en laat zien wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van zulke grote evenementen. Inloop vanaf 9.45 uur, de presentatie begint om 10.15 uur. Er is een pauze en de ochtend loopt door tot 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom en wordt gastvrij ontvangen.
Er is ook gelegenheid voor een fijn gesprek en het maken van nieuwe contacten.
 

Wijziging diaconaal collecterooster i.v.m. Noodhulpcollecte Sulawesi zondag 14 oktober

Het moderamen van het College van Diaken heeft in overleg met het moderamen van de HGD besloten om DV zondag 14 oktober, in plaats van de geplande collecte (KIA voedselprogramma Nepal), deze te vervangen door een collecte voor samenwerkende hulporganisaties n.a.v. de tsunami in Sulawesi. Door een zware tsunami zijn meer dan duizend doden en duizenden gewonden gevallen. Gebouwen zijn ingestort, huizen verwoest en wegen en voorzieningen zwaar beschadigd.
 
De samenwerkende hulporganisaties (Giro555) slaan de handen ineen om hulp te bieden. In eerste instantie wordt er voor drinkwater, medicijnen en onderdak gezorgd. Kerk in Actie is coördinator van deze noodhulpactie.
 

KookHuis

Het eerste KookHuis van het seizoen is op woensdag 17 oktober a.s. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Vanaf vandaag ligt de intekenlijst in de hal van de kerk. U kunt zich aanmelden t/m zondag 14 oktober. Mocht u toch niet kunnen komen, dan kunt u zich tot maandagochtend 15 oktober 10.00 uur afmelden. De kosten bedragen ook dit seizoen € 7,50 per persoon inclusief een drankje en een kopje koffie/thee. Het aanvangstijdstip is zoals altijd 18.00 uur en vanaf 17.30 uur staat de kerk open. Iedereen is van harte welkom!
Marja Kruijswijk (tel. 6170490), coördinator KookHuis
 

Braderie

Op zaterdag 3 november is het weer zover, dan vindt de jaarlijkse braderie plaats. De opbrengst van de braderie is dit jaar bestemd voor de nieuwe geluidsinstallatie in de kerk. De opzet van de braderie blijft hetzelfde als voorgaande jaren:
• verkoop van goede en bruikbare spullen
• verkoop van zelfgemaakte jam, bloemstukjes,  
  handwerkartikelen e.d.
• verkoop van wijn, boeken etc.
• een rad van avontuur.
 
U kunt ons dus helpen door zelf spulletjes te maken en/of uw kasten eens na te kijken of van de inhoud iets verkocht kan worden of geschikt is als prijs voor het rad van avontuur. We zoeken ook leuke prijsjes voor kinderen! Misschien heeft u nog iets (mooi ingepakt) liggen.
 
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst, waarop u kunt aangeven of u een “kraampje” wilt reserveren en wat u wilt verkopen.
 
Ook zoeken we hulp voor het uit- en weer inruimen van de kerkzaal.
Bij Hans van Rossum (hrossum@gmail.com) kunt u zich hiervoor aanmelden. 
Namens de werkgroep Braderie, Evert en Marja Kruijswijk (braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)
 

NIEUW INFORMATIEBOEKJE

Het nieuwe informatieboekje is klaar.
En toch heeft u het niet gelijktijdig met de wijkbrief in uw brievenbus ontvangen.
In overleg met de kerkenraad is namelijk besloten dat het informatieboekje:
• in eigen beheer wordt gekopieerd en dat dit in principe alleen voor nieuw
  ingekomen gemeenteleden is bestemd;
• op de website van de wijkgemeente wordt geplaatst en daar vandaan kan
  worden gedownload;
• op aanvraag via e-mail toegestuurd kan worden;
• in gekopieerde vorm kan worden aangevraagd voor hen die niet over een
  computer beschikken.
 
In de hal van de kerk ligt een lijst waarop u kunt aangeven dat u een gekopieerd informatieboekje wilt ontvangen. Wilt u een exemplaar per e-mail ontvangen, dan graag een berichtje naar onderstaand e-mailadres.
 
In verband met de privacywetgeving staan er in het informatieboekje geen namen en telefoonnummers. Er wordt nog gewerkt aan een adressengids.
T.z.t. ontvangt u nadere informatie over de wijze waarop u in het bezit kunt komen van deze adressengids.
Marja Kruijswijk (mkruijswijk@kpnmail.nl)