Zondagsbrief 23 september 2018
Voorgangers: Ds. Riet Boogaard en Kees Streefkerk.
Er is vandaag geen tienerdienst.
De liturgie staat hier.

Toelichting collecten

1e collecte: Diaconie ouderenzorg
In onze gemeente zijn veel  ouderen. Velen van hen zijn aan huis gebonden doordat allerlei lichamelijke gebreken of ziekte zich laten gelden.
Voor een deel van de ouderen leidt dit alles tot gevoel van eenzaamheid. De vrijwilligers van de contactdienst bezoeken deze ouderen en zieken om hen bij te staan in de eenzaamheid en de hulpbehoevendheid.  De contactdiensten organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten voor en met de ouderen van onze gemeente. Zo wordt er in december altijd een kerstmiddag georganiseerd. Daarnaast bezorgen de contactdiensten kerstattenties bij de ouderen. Aan sommige van deze activiteiten zijn kosten verbonden. De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.

2e collecte: Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen onze wijk, die onder verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen.
Het college van diakenen heeft bepaald dat de collecte van 30 september bestemd is voor de Rohingya vluchtelingen
Meer dan een miljoen Rohingya die voor het geweld in Myanmar gevlucht zijn naar Bangladesh zijn opnieuw in levensgevaar. Nu het cycloonseizoen is aangebroken zullen door hevige regenval delen van de vluchtelingenkampen onder water komen te staan en tenten wegspoelen.
Van de vluchtelingen die in Bangladesh zijn aangekomen is ruim 70 procent kind. Veel Rohingya hebben wellicht door de primitieve levenswijze grote gezinnen en dus zitten de kinderprogramma’s overvol. Bangladesh doet haar best om alle Rohingya op te vangen. Dat valt niet mee in een land dat al zo dichtbevolkt is, veel armoede kent en geteisterd wordt door natuurrampen. 
De grote vraag is wat er met de tenten gebeurt nu het regenseizoen aanbreekt. De lokale hulporganisaties waarschuwen ons dat een tweede catastrofe de Rohingya zal treffen. De tienduizenden tenten in het kamp zijn op heuvels gebouwd en staan dicht op de randen. Ze kunnen als dominostenen van de berghellingen spoelen.
Door deze collecte worden de vluchtelingen gesteund met voedsel- en hygiënepakketten. Uw hulp is zeer welkom.
 

Voedselbank

Deze maand zijn we voor de voedselbank soep in pak, zak of blik (geen varkensvlees), vermicelli en soepstengels aan het inzamelen. Deze produkten  kunt u meebrengen naar de kerk en in de daarvoor bestemde kratten doen.
Leo Simpelaar, diaken
 

Van de diaconie: Actie startzondag

Op de startzondag kunt u de envelop, die u vorige week gekregen heeft weer inleveren. De grote doos staat er klaar voor. Heeft u geen envelop? Dan kunt u natuurlijk ook geld in de grote doos doen.
Wij willen sparen voor 2 solar-cookers voor MOGGA in Kameroen. Gonnie Walrecht gaat daar aan het eind van het jaar naartoe.
Gonnie is die dag ook aanwezig en zij heeft dan een cooker bij zich. U kunt die dan van alle kanten bewonderen en haar vragen stellen.
Met elkaar komen we steeds weer tot mooie projecten.
Namens de diaconie,
Tiny Evertse
 

Stoelenplan kerkzaal per 30 september 2018

Op zondag 30 september zul je merken dat de stoelen iets anders staan dan je tot nu toe gewend bent. Op verzoek van de kerkenraad is er namelijk een nieuw stoelenplan gemaakt. Het plan zorgt voor een verbetering van het zicht vanuit elke zitplaats, op het liturgisch centrum, op de kansel en op de beamerpresentaties. Er is rekening gehouden met goede geluidsversterking, ringleiding en met regelgeving vanuit de brandweer.
Op zaterdag 29 september, na het schoonmaken van de kerk, zullen de stoelen volgens dit plan in de kerkzaal neergezet worden. Er is ook een plan voor meer stoelen als er een grote opkomst in de kerk wordt verwacht.
Tineke van der Leer (voorzitter werkgroep eredienst)

 
Jaarlijkse schoonmaakbeurt Ontmoetingskerk

Ons kerkgebouw wordt intensief gebruikt, zowel op zondag als gedurende de week. Daarom is het sinds jaar en dag traditie dat de Ontmoetingskerk één keer per jaar met elkaar grondig schoon wordt gemaakt. Dit jaar staat daar zaterdag 29 september voor genoteerd. Aan u en jou het verzoek daarbij te willen helpen. Er hebben zich al wat enthousiaste hulpkrachten gemeld, maar ik kan nog wat extra hulp gebruiken. Wij zorgen voor koffie, thee en een lekker broodje als lunch. U mag helpen tot alles klaar is, maar ook met een halve dag of een paar uurtjes zijn wij al heel blij. De ervaring leert dat wij doorgaans rond 14.00 uur wel klaar zijn. Hoor ik van u of van jou? Bij voorbaat al dank voor uw hulp.
Hans van Rossum, tel. 078-6176885 of email: hrossum@gmail.com
 

Openingsavond jeugd

Op vrijdag 28 september is er een openingsavond voor de jeugd van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 19:00 uur met wat te drinken, daarna is er een leuke speurtocht voor de kinderen. Ook voor de ouders zal er iets te drinken en wat lekkers zijn. We zullen de avond eindigen rondom een groot kampvuur en zullen rond 20:45 uur weer naar huis gaan.
De avond zal zich richten op kinderen van 6 tot 12 jaar, en hun ouders. Maar ook de tieners zijn van harte welkom als ze het leuk vinden om te komen!
Voor meer informatie kan gemaild worden naar leidingccc@hotmail.com, of spreek een van ons even aan!
Simone ter Stege, Bram van der Werf & Jenneke van der Velden
 

Reis door Iran in Open Huis Ontmoetingskerk 26 september

Woensdag 26 september is er weer Open Huis in de Ontmoetingskerk met
de mogelijkheid voor ontmoeting, het maken van nieuwe contacten en een interessante presentatie .
Deze morgen zullen Haije en Frietzen Wind vertellen over hun rondreis  door Iran in 2017.
Voor veel West Europeanen is dit een niet zo voor de hand liggende vakantiebestemming. Met mooie foto’s en verhalen laten zij zien waarom dit prachtige land wel degelijk de moeite waard is om te bezoeken.
Vanaf 9.45 uur staan de deuren van de kerk open, de toegang is zoals altijd gratis en men wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee en wat lekkers. De presentatie begint om 10.15 uur en loopt, onderbroken door een pauze, door tot ongeveer 12.00 uur. 

 
Bloemen gevraagd !!!

Zondag 7 oktober is het weer bloemenzondag, de dag waarop wij als kerk onze gemeenteleden van 90 jaar en ouder verrassen met een bloemetje en hen zo wat extra aandacht geven.
Wij willen de boeketten op zaterdag 6 oktober klaarmaken zodat deze zondags na de dienst meegenomen kunnen worden.
Omdat het aantal oudere gemeenteleden in onze wijk groot is, hebben we heel veel bloemen nodig!  Ons verzoek aan u/jou is om zaterdag 6 oktober tussen 11 en 12 uur allemaal  bloemen naar de kerk te brengen zodat wij aan de slag kunnen. Ook groen uit de tuin kunnen we prima gebruiken om de boeketten op te vullen.
Is het bezwaarlijk om op zaterdag te komen of bent u met vakantie dan is een financiële bijdrage vooraf ook mogelijk. Een eventuele gift kunt u aan Coby Doornik, Netty Dubbeldam, Cune Hubers, Marja Kruijswijk of Hanneke Versteeg overhandigen, wij kopen daar dan bloemen van.
Zowel voor het aanleveren van de bloemen en het rondbrengen van de boeketten na de dienst van 7 oktober is uw/jouw hulp heel hard nodig!
Namens de PCD
Hanneke Versteeg
Braderie
De opening van het nieuwe seizoen betekent ook dat wij zijn gestart met de voorbereidingen voor de braderie. Dit jaar vindt de braderie plaats op zaterdag 3 november. De opbrengst van de braderie is bestemd voor de nieuwe geluidsinstallatie in de kerk.
De opzet van de braderie blijft hetzelfde als voorgaande jaren:
•           verkoop van goede en bruikbare spullen
•           verkoop van zelfgemaakte jam, bloemstukjes, handwerkartikelen e.d.
•           verkoop van wijn, boeken etc.
•           een rad van avontuur.
U kunt ons dus helpen door zelf spulletjes te maken, uw kasten eens na te kijken of van de inhoud iets verkocht kan worden of geschikt is als prijs voor het rad van avontuur.
Vanaf vandaag ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst. Daarop kunt u aangeven of u een “kraampje” wilt reserveren en wat u wilt verkopen.
Ook zoeken we hulp voor het uit- en weer inruimen van de kerkzaal. Bij Hans van Rossum kunt u zich hiervoor aanmelden.
Namens de werkgroep Braderie,
Evert en Marja Kruijswijk (braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)
 

Jaarlijkse schoonmaakbeurt Ontmoetingskerk

Ons kerkgebouw wordt intensief gebruikt, zowel op zondag als gedurende de week. Daarom is het sinds jaar en dag traditie dat de Ontmoetingskerk één keer per jaar met elkaar grondig schoon wordt gemaakt. Dit jaar staat daar zaterdag 29 september voor genoteerd. Aan u en jou het verzoek daarbij te willen helpen. Er hebben zich al wat enthousiaste hulpkrachten gemeld, maar ik kan nog wat extra hulp gebruiken. Wij zorgen voor koffie, thee en een lekker broodje als lunch. U mag helpen tot alles klaar is, maar ook met een halve dag of een paar uurtjes zijn wij al heel blij. De ervaring leert dat wij doorgaans rond 14.00 uur wel klaar zijn. Hoor ik van u of van jou? Bij voorbaat al dank voor uw hulp.
Hans van Rossum, tel. 078-6176885 of email: hrossum@gmail.com
 

Openingsavond jeugd

Op vrijdag 28 september is er een openingsavond voor de jeugd van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 19:00 uur met wat te drinken, daarna is er een leuke speurtocht voor de kinderen. Ook voor de ouders zal er iets te drinken en wat lekkers zijn. We zullen de avond eindigen rondom een groot kampvuur en zullen rond 20:45 uur weer naar huis gaan.
De avond zal zich richten op kinderen van 6 tot 12 jaar, en hun ouders. Maar ook de tieners zijn van harte welkom als ze het leuk vinden om te komen!
Voor meer informatie kan gemaild worden naar leidingccc@hotmail.com, of spreek een van ons even aan!
Simone ter Stege, Bram van der Werf & Jenneke van der Velden
 

Open Huis 

Woensdag 26 september is er weer Open Huis in de Ontmoetingskerk met
de mogelijkheid voor ontmoeting, het maken van nieuwe contacten en een interessante presentatie .
Deze morgen zullen Haije en Frietzen Wind vertellen over hun rondreis  door Iran in 2017.
Voor veel West Europeanen is dit een niet zo voor de hand liggende vakantiebestemming. Met mooie foto’s en verhalen laten zij zien waarom dit prachtige land wel degelijk de moeite waard is om te bezoeken.
Vanaf 9.45 uur staan de deuren van de kerk open, de toegang is zoals altijd gratis en men wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee en wat lekkers. De presentatie begint om 10.15 uur en loopt, onderbroken door een pauze, door tot ongeveer 12.00 uur.