Zondagsbrief 9 september 2018
Voorganger: Ds. Kees Streefkerk
Er is vandaag geen tienerdienst.
De Liturgie staat hier.

1e collecte: Diaconie ouderenzorg – In onze gemeente zijn veel ouderen. Velen van hen zijn aan huis gebonden doordat allerlei lichamelijke gebreken of ziekte zich laten gelden. Veel ouderen gaan ook alleen door het leven, doordat man of vrouw en een deel van de familie zijn weggevallen. Voor een deel van de ouderen leidt dit alles tot gevoel van eenzaamheid.
De vrijwilligers van de contactdienst bezoeken deze ouderen en zieken om hen bij te staan in de eenzaamheid en de hulpbehoevendheid. De contactdiensten organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten voor en met de ouderen van onze gemeente. Zo wordt er in december altijd een kerstmiddag georganiseerd. Daarnaast bezorgen de contactdiensten kerstattenties bij de ouderen. Aan sommige van deze activiteiten zijn kosten verbonden.
De Diaconie vraagt uw bijdrage aan de collecte om het werk onder de ouderen van de gemeente mogelijk te maken.
 
2e collecte: Jeugdwerk wijk – De collecte van vandaag is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen wijk. Jeugdwerk is van groot belang bij het doorgeven van het geloof aan onze kinderen. De jeugd betrokken krijgen en houden bij het kerkenwerk is een zaak die ons allen bezig houdt. De opbrengst van deze collecte zal volledig besteed worden aan het jeugdwerk in onze eigen gemeente.
 
3e collecte: Toekomst van de  kerk

Gemeentereis rond Franciscus − 2019

Het programma voor een mooie 9-daagse reis van 22 t/m 30 april 2019 in de voetsporen van Franciscus is bekend. We verblijven in Assisi in een driesterrenhotel van waaruit we ook de omgeving kunnen verkennen. De prijs zal rond de € 1200,-- liggen. Wie interesse heeft om mee te gaan, stuur ik graag de info toe. Je zit dan nog nergens aan vast. Boogaard@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
 

Open Huis Ontmoetingskerk 12 september

Woensdag 12 september start het nieuwe seizoen van Het Open Huis. Met de presentatie van deze morgen blijven we nog een beetje in de reis- en vakantiesfeer. Paul Reehorst laat ons met filmbeelden en foto’s meegenieten van zijn vakantie in Japan dit voorjaar en van de reis die hij in opdracht van duurzaamheids-organisatie Nudge heeft gemaakt naar de hazelnootplantages in Georgië. Er is inloop vanaf 9.45 uur en de ochtend loopt door tot 12.00 uur. Vooraf en in de pauze is er koffie of thee en naast de presentatie is er ook gelegenheid om  in een gezellige sfeer anderen te ontmoeten.

InloopHuis: zaterdag 15 september en 6 oktober 

De kerk is open van 14.00 – 16.00 uur.
“…. Kortom, het was gezellig keuvelen en er was heerlijke boterkoek bij de koffie en ook de theedrinkers kregen hun deel.” Zo schreef een gastheer van het InloopHuis. Het geeft de huiselijkheid van deze middag aan. Niks moet, alles mag. Elke 1e en 3e zaterdagmiddag van de maand bent u welkom voor een kop koffie (mèt!), een praatje, een spelletje, een boek te ruilen, iets te lezen, een kaars aan te steken. Kortom, het InloopHuis is een open en gastvrije plek voor vaste bezoekers en voor hen die zomaar binnen lopen.
Op 15 september zetten Tineke, Ger en Klaas de deuren open. Tot dan!

Jaarlijkse Barbecue

Het BBQ-team nodigt u uit voor de jaarlijkse barbecue op Startzaterdag 22 september 2018. Vanaf 26 augustus ligt de intekenlijst op de leesplank in de kerk. Opgeven kan tot 16 september. Aanvangstijd 17.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur. De kosten zijn € 8,50 per persoon. Kinderen van 6 t/m 12 jaar gratis. Drankjes zijn tegen gereduceerde prijzen verkrijgbaar via de bekende muntjes, te koop bij de ingang van de Ontmoetingsruimte. Tot ziens op zaterdag 22 september! Namens het BBQ-team:
Jan Doornik, Cees Breur, Lex en Cokky Nagtegaal , Marja en Evert Kruijswijk, Kees Schrader en Rian Spits

Het Kruis van de Maranathakerk

Zoals u wellicht zult weten is de Maranathakerk verkocht aan een projectontwikkelaar en ongetwijfeld zal er op de grond van dit kerkgebouw een appartementencomplex verrijzen. Zo gaat dat nu eenmaal als kerken gesloten moeten worden wegens teruglopend kerkbezoek.
Het grote kruis dat altijd in de Maranathakerk heeft gehangen hebben wij als zustergemeente weten te redden. Het is onze wijk cadeau gedaan en binnen korte tijd zal dit kruis ergens in onze kerkzaal een mooie plaats krijgen.
Wij zijn de voormalige gemeente van de Maranathakerk dankbaar dat dit kruis nu onderdeel mag gaan worden van onze kerkzaal en onze zondagse eredienst.
Vriendelijke groeten, Namens de kerkrentmeesters, Hans van Rossum

Jaarlijkse schoonmaakbeurt Ontmoetingskerk

Ons kerkgebouw wordt intensief gebruikt, zowel op zondag als gedurende de week. Daarom is het sinds jaar en dag traditie dat de Ontmoetingskerk één keer per jaar met elkaar grondig schoon wordt gemaakt. Dit jaar staat daar zaterdag 29 september voor genoteerd. Aan u en jou het verzoek daarbij te willen helpen. Wij zorgen voor koffie, thee en een lekker broodje als lunch. U mag helpen tot alles klaar is, maar ook met een halve dag of een paar uurtjes zijn wij al heel blij. De ervaring leert dat wij doorgaans rond 14.00 uur wel klaar zijn. Nog een praktisch punt: we hebben misschien niet voldoende emmers in de kerk, dus neemt u zelf even veiligheidshalve een emmer, spons, zeem en misschien ook een stoffer en blik mee. In zoverre u die natuurlijk heeft. Hoor ik van u of van jou? Bij voorbaat al dank voor uw hulp. Hans van Rossum, tel. 6176885  email: hrossum@gmail.com

Aftreden/bevestiging ambtsdragers

Ook dit jaar zullen weer een aantal ambtsdragers aftreden wegens het vervullen van hun termijn. Het betreft Marjan Berden (jeugdouderling), Cokky Nagtegaal (pastoraal ouderling), Nienke Vermij (pastoraal ouderling) en Ger in ’t Veld (pastoraal ouderling).
De wijkkerkenraad spreekt haar bijzondere dank uit aan deze vier aftredende ambtsdragers voor het vele werk wat door hen de afgelopen jaren is verzet. Allen deden het werk met grote inzet, toewijding en betrokkenheid. Daarmee hebben zij een grote bijdrage geleverd aan de opbouw van het gemeenteleven van onze wijkgemeente rondom de Ontmoetingskerk. In de Eredienst van zondag 30 september nemen wij als gemeente afscheid van hen als ambtsdragers. In de kerkenraadsvergadering van 13 september zal ook worden stilgestaan bij dit moment.
De wijkkerkenraad is zeer verheugd de gemeente te kunnen mededelen dat een drietal gemeenteleden bereid is gevonden het ambt van pastoraal ouderling te aanvaarden en hiermee tevens zullen toetreden tot de wijkkerkenraad.
Idelette Reehorst, Corien Simpelaar en Herman Riet zullen (indien er geen wettige bezwaren binnenkomen) in de Eredienst van zondag 30 september in het ambt bevestigd worden. Bezwaren kunnen uitsluitend schriftelijk bij de scriba worden ingediend, voor 15 september 2018.
Marco Molendijk, Scriba

STARTZONDAG

Het weekend van 22 en 23 september is de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Een weekend van verschillende activiteiten, zoals de barbecue op zaterdag en de kerkdienst op zondag 23 september. Het kampvuur voor de Church Chill Club, wordt gehouden op vrijdag 28 september. Op zondag 23 september is er een ‘gewone’ kerkdienst, maar op het moment van de preek, zijn er verschillende activiteiten, waarvan je er één kunt kiezen.
Het jaarthema van de PKN is ’een goed gesprek’. We sluiten daar bij deze startzondag op aan. Ook na de dienst kun je een goed gesprek in praktijk brengen. Koffie en koek helpen dan een beetje mee.
 
Bij deze een oproep aan alle koek- en taartenbakkers om iets lekkers te maken voor bij de koffie. Als je wilt bakken, wil je dat dan aangeven op de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt? 
 
Dus, startzondag:
Voor wie:        Voor jong en oud! Voor kinderen tot 12 jaar is er een aparte activiteit rondom het thema. Vanaf 12 jaar kan ieder iets kiezen wat bij hem/haar past.
Wanneer:        De activiteiten zijn op het moment dat anders de preek gehouden zou worden.
 
Hoe lang:        De activiteit duurt ongeveer zolang als een preek.
 
Waar:              Op het kaartje staat waar de activiteit plaats vindt.                                           Alle ruimtes in de kerk worden gebruikt.
 
Wat:                Je kunt één activiteit kiezen.
                                                
Je kunt kiezen uit de volgende werkvormen:
  • Speeddaten: In zaal E.
In tweetallen met elkaar kennis maken a.d.h.v. een tweetal vragen.
Na een aantal minuten wordt er gewisseld, zodat je met een ander in gesprek gaat.
  • Kaarten op tafel: In de ontmoetingsruimte. 
Er zijn kaartjes met foto’s. Er wordt een vraag gesteld en je mag die beantwoorden door het pakken van een fotokaart die het best past bij je antwoord. Zo komen we met elkaar in gesprek.
  • Woorden van geloof: In zaal F.
Je krijgt 4 kaarten met daarop woorden van geloof. D.m.v. ruilen probeer je 4 kaarten te krijgen die het beste weergeven wat geloof voor jou betekent.
  • Vergelijk een lied: In zaal A.
Enkele liederen worden met elkaar vergeleken en je bespreekt met elkaar waarom het ene lied je meer aanspreekt dan het andere.
  • Emmaüswandeling: Vanuit de hal.
Twee aan twee een wandeling maken in de omgeving van de kerk. Tijdens de wandeling in gesprek gaan over een meegekregen vraag.
  • Woord en beeld: In de kerkzaal.
Naar een preek luisteren, en kijken naar de beelden die getoond worden.
  • Kinderactiviteit: In zaal B.
Speelse activiteit rondom het thema.
 
Wanneer kiezen: Voor aanvang van de dienst. Je kiest daarvoor bij de ingang van de kerk een kaartje. Wees op tijd, want bij verschillende onderdelen is maar een beperkt aantal deelnemers mogelijk.
 
Hartelijke groet van Marcus, Marian, Riet, Kees, Tineke en Tineke.