Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Liturgische schikking gedachteniszondag

Liturgische schikking Gedachteniszondag 2023

De schikking is opgebouwd rond de 2e letter van het Hebreeuwse alfabet, de Bét:

                                                                     
Het Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen en deze letter lijkt dan op een huis. Het eerste woord in Genesis, dus in de Bijbel, begint met de bét. Elke Hebreeuwse letter heeft een symbolische betekenis. De bét vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in de rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het licht tegemoet gaan. De toekomst is open. De lelie is het symbool van de opstanding van Christus en het nieuwe leven en de kaars is het licht.

terug

Kerkdienst
03-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.

Vesperdienst 40 dagentijd
03-03-2024 om 19.00 uur
liturgie
De Veertigdagentijd is van ouds een tijd van verstilling, van inkeer, van voorbereiding op de lijdensweek. In de Ontmoetingskerk is het een goede traditie die verstilling met elkaar te beleven in de vespervieringen op de zes zondagen voorafgaande aan het feest van de Opstanding, te beginnen op 18 februari. De vespers beginnen steeds om 19:00 uur en duren ongeveer 30 minuten.

Openstelling Ontmoetingskerk
06-03-2024 om 10:00

Kerk en Hobby Beweging
07-03-2024 om

Openstelling Ontmoetingskerk
07-03-2024 om 10:00

Soos op donderdag
07-03-2024 om 13:45

Huiswerkhuis
07-03-2024 om 14.15

Aanschuiflunch
09-03-2024 om 12.30

Kerkdienst
10-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.