Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Liturgische schikking 40 dagentijd

Symbolische schikking - Pinksteren 5-6-2022

Bij deze Pinkstermorgen past een uitbundige, vurige schikking. We zien een prachtig boeket in inspirerende kleuren als symbool voor de uitstorting van de heilige Geest, passend bij de lezing uit: Handelingen 2: 1-13 en uit Johannes 20: 19-23.                    
Symbolische schikking  - Paasmorgen

Bij de lezing: Johannes 20:1-18

Ook op Paasmorgen sluit de lezing aan bij het project van Kerk in actie Alles komt goed. Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan!

Een nieuw begin, een nieuwe lente. Dat zien we terug in een feestelijk boeket in witte, gele en zachtgroene tinten.
 Symbolische schikking – Stille Zaterdag

Bij de lezing: Lucas 24: 1-10 (11)

Symbolische schikking – Goede Vrijdag

Bij de lezing: Johannes 18: 1 tot 19: 42
 

Symbolische schikking - Witte Donderdag

Bij de lezing: Johannes 13: 1-15


Symbolische schikking  - 6e zondag van de Veertigdagentijd, Palmzondag

Bij de lezing: Lucas 22: 1-23

Het jaarthema van de PKN is Van U is de toekomst. De schikking van de veertigdagentijd sluit hierbij aan. Als basis wordt een conische pot gebruikt om het ontvangen te symboliseren. De hoge schikking reikt omhoog, als verbinding met het hogere.

Op deze Palmzondag sluit de lezing aan bij het project van Kerk in actie en daarin lezen we over de  Pesachmaaltijd, als Jezus woorden spreekt die tot op de dag van vandaag nog klinken. Symbolische schikking  - 5e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Johannes 4: 1-14

Het jaarthema van de PKN is Van U is de toekomst. De schikking van de veertigdagentijd sluit hierbij aan. Als basis wordt een conische pot gebruikt om het ontvangen te symboliseren. De hoge schikking reikt omhoog, als verbinding met het hogere.

In de tekst van de lezing wordt gesproken over levend water. Daarom zien we in de schikking water dat uit een kruikje stroomt.

Symbolische schikking  - 4e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Lucas 15: 11-32

Het jaarthema van de PKN is Van U is de toekomst. De schikking van de veertigdagentijd sluit hierbij aan. Als basis wordt een conische pot gebruikt om het ontvangen te symboliseren. De hoge schikking reikt omhoog, als verbinding met het hogere.

De gelijkenis vertelt over het huis van God waar het goed en iedereen welkom is. In de schikking zien we groene takken en de eerste bloesem. In het roze van de bloemen zien we het licht dat al door het paars heen breekt.Symbolische schikking  - 3e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: Lucas 13: 1-9

Het jaarthema van de PKN is Van U is de toekomst. De schikking van de veertigdagentijd sluit hierbij aan. Als basis wordt een conische pot gebruikt om het ontvangen te symboliseren. De hoge schikking reikt omhoog, als verbinding met het hogere.

De gelijkenis vertelt over het geduld dat God met mensen heeft. Maar ook dat wij geroepen zijn zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen. Als symbool hiervan zien we in de schikking een tak van de vijg met wintervrucht en zaaddragende Helleborus.


Symbolische schikking  - 2e zondag van de Veertigdagentijd

Bij de lezing: 1 Korinthe 13: 1-13

Het jaarthema van de PKN is Van U is de toekomst. De schikking van de veertigdagentijd sluit hierbij aan. Als basis wordt een conische pot gebruikt om het ontvangen te symboliseren. De hoge schikking reikt omhoog, als verbinding met het hogere.

Zagen we in de schikking van Biddag witte tulpen – als symbool van biddende handen -  nu zien we gipskruid  en hedera als teken van eeuwigdurende liefde en trouw. Alles draait tenslotte om één ding, namelijk de liefde, waarvan God zelf de uiteindelijke bron is.      

terug