Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Liturgische schikking Pinksteren

Symbolische schikking Pinksteren

Bij de lezing: Handelingen 2

….Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest….

 

Rood is de kleur van Pinksteren. De gloriosa (rode bloemen ) en paarse floxen (ook wel vlambloemen genoemd) verwijzen naar de vlammen die niet doven en de liefde die blijft. De Hedera vertelt van Gods trouw. De twaalf kaarsen verbeelden de twaalf discipelen die het licht de wereld in brengen. 

 

Pasen:

Nieuw leven

De dood overwonnen

Kleuren, geuren

Kringloop

Begin zonder eindGoede Vrijdag:

Ten hemel schreiend

Gekruisigde verlosser

Brenger van genade

Trouw aan ons

Witte Donderdag:

Zonder licht geen donker

Zonder liefde geen verraad

30 zilverlingen

Zonde

Symbolische schikking 6e zondag Veertigdagentijd

bij de lezing Matteüs 21:1-11

Juichende handen

Voor die Ene

Geven iedereen

Zicht op toekomst

 


Symbolische schikking 5e zondag Veertigdagentijd

bij de lezing Johannes 11: 1-44

Cirkel vol

Ogenschijnlijk dode bloemen

Zijn levende herinneringen

Liefde voor jou
Symbolische schikking 4e zondag Veertigdagentijd

bij de lezing Johannes 9: 1-41

Open ogen

Zien, kijken, gezien worden

Wie ben jij

 

Geworden?


 


Symbolische schikking 3e zondag Veertigdagentijd

bij de lezing Johannes 4: 5-26

Bronnen

Van inspiratie

Spiegels met gedachten

Verbinding voor mij

 

En jou
Symbolische schikking -  Biddag

Bij de lezing uit: Lucas 11: 1-13

De witte tulpen staan symbool voor de biddende

gemeente. De briefjes verbeelden hun gebeden

tot God.

Wie vraagt die                                                         

Ontvangt                               

Wie zoekt                                

Vindt

 
Symbolische schikking 2e zondag Veertigdagentijd

bij de lezing Matteüs 17: 1-9

Op de berg

In stilte luisterend, biddend

Drie profeten

 

Gevonden wijsheid

Symbolische schikking 1ste zondag Veertigdagentijd

bij de lezing Matteüs 4: 1-11

 

Uit liefde voor jou

Wandelen in de woestijn

Leeftocht

Het vergezicht

terug