Liturgische schikking Advent Liturgische schikking Advent
Symbolische schikking Kerst

Symbolische schikking – vierde Advent
 
Bij de lezing uit Lucas 1: 76 “En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de wegvoor Hem gereed te maken.”


Symbolische schikking – derde Advent Bij de lezing uit Lucas 1: 46-48 
“Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen.”
 Symbolische schikking – tweede Advent - bij de lezing uit Lucas 1: 30 en 38
 
Maar de engel zei tegen haar: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken”.
Maria zei: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.”
Symbolische schikking – eerste Advent bij  Lucas 2 vers 3: 

Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven,

ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.

terug