Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Liturgische schikking Advent/Kerst 2021

ARCHIEF

Symbolische schikkingen Advent/ Kerst 2021
Kerst 2021


Symbolische schikking – vierde Advent 

Bij de lezing uit Lucas 1: 76 “En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de wegvoor Hem gereed te maken.”


Symbolische schikking – derde Advent Bij de lezing uit Lucas 1: 46-48 
“Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen.”

 


Symbolische schikking – tweede Advent - bij de lezing uit Lucas 1: 30 en 38
 
Maar de engel zei tegen haar: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken”.
Maria zei: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.”

Symbolische schikking – eerste Advent bij  Lucas 2 vers 3: 

Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven,

ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.

terug