Liturgische schikking 1e zondag van de 40-dagentijd Liturgische schikking 1e zondag van de 40-dagentijd

Liturgische schikking 1e zondag van de 40-dagentijd

Bij de lezing uit Marcus 1: 12-15.
In de veertigdagentijd gaat de kleur in de kerk van groen naar paars. Paars is de kleur van inkeer en bezinning. Naast het paarse kleed zien we als tweede vaste onderdeel van de schikking een boog van Hedera. Symbool  van geborgenheid en zorg.

Leid ons niet in verzoeking, Heer:
niet in de woestijn, de stilte in
van zand en stenen zonder zin
en weten zonder ommekeer.
(Uit: De man van Nazareth, Michel v.d. Plas)

terug