Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Liturgische schikking van de 40-dagentijd

Liturgische schikking Pasen 2021

Bij de lezing uit: Johannes 20: 1-18

 

Ik zeg het allen dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

(Uit: Lied 642)Goede Vrijdag 2021

Witte Donderdag 2021


In de veertigdagentijd gaat de kleur in de kerk van groen naar paars. Paars is de kleur van inkeer en bezinning. Naast het paarse kleed zien we als tweede vaste onderdeel van de schikking een boog van Hedera. Symbool  van geborgenheid en zorg. 
Vespers Stille week

Goede Week 2021

Jij schonk nieuwe hoop
aan mensen van wie weinig werd verwacht.

Jij gaf Jouw vertrouwen
aan mensen die meer gewantrouwd
dan vertrouwd werden.

Jij bent de weg gegaan die loopt
langs vergeten en verwaarloosde mensen.
Jij werd door hen toegejuicht langs de weg.
Jij hebt hen in het licht geplaatst.

Jij hebt het risico genomen
van je eigen leven.

Jij wilde niet dat de weg van mensen
een doodlopende weg zou zijn.

Jou volgen wij deze week op de weg
van delen en breken, van vallen en opstaan,
van uitgedreven worden en onuitwisbaar worden.

Jij bent een Naam die leven blijft.
Jij bent voor mensen de weg
die begaanbaar is.

(Marinus v.d. Berg)


6e zondag 28 maart 2021 Palmpasen

Bij de lezing uit: Marcus 11: 1-11

Op een ezel komt Hij aan
om naar Jeruzalem te gaan.
dans en zing:
hosanna voor de koning;
Dans en zing:
hosanna voor de Heer! 

(Uit: Lied 555)

5e zondag 21 maart 2021


Bij de lezing uit: Johannes 12: 20-33

Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.  
(Uit: Lied 625 – 2e vers)

 4e zondag 14 maart 2021

Zeven is voldoende,
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U. 

 
(Uit: Lied 383)

Liturgische schikking Biddag voor gewas en arbeid 10 maart 2021

Biddag voor gewas en arbeid

God van het graan, van mensen en de wind,
blaas uit uw hemel over ons,
dan bloeit de aarde in uw zonneschijn –
zie om naar ons, en vrede zal er zijn.

3e zondag 7 maart 2021

Bij de bronnen staan wij stil,
Jezus geeft voor nu en later
jou het kostbaar levend water,
jij mag in zijn woord voortaan
steeds weer kopje onder gaan.

(uit Lied 357)

2e zondag, 28 februari 2021


Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven. (Uit lied 545-1e vers)1e zondag 21 februari 2021

                                                    
Bij de lezing uit Marcus 1: 12-15.   

Leid ons niet in verzoeking, Heer:
niet in de woestijn, de stilte in
van zand en stenen zonder zin
en weten zonder ommekeer.

(De man van Nazareth, Michel van der Plas)
terug