Kookhuis Kookhuis

Kookhuis

Onder het motto “Koken vóór en dóór gemeenteleden” wordt op de 3e woensdag van de maand een maaltijd georganiseerd. Gemeenteleden en gasten zijn daarbij van harte welkom.
De kosten bedragen € 7,50 per persoon; dit is inclusief een drankje en een kopje koffie of thee.
Vanaf 17.30 uur bent u welkom. De maaltijd begint om 18.00 uur.
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst. U kunt zich via deze intekenlijst aanmelden t/m de zondag voorafgaande aan de maaltijd of telefonisch bij Irene Krenning (6170285) of bij Marja Kruijswijk (6170490), de coördinatoren van het KookHuis.  Zo nodig kunt u zich afmelden t/m de maandag voorafgaande aan de maaltijd vóór 10.00 uur. De data waarop het KookHuis plaatsvindt worden vermeld in het kerkblad en op de zondagsbrief.
terug