Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Kerkdiensten

Iedere zondag is er in de Ontmoetingskerk om 10 uur een kerkdienst. Dan komen we als gemeente samen om God en elkaar te ontmoeten. Tijdens deze vieringen is er kinderopvang voor de kleinsten, kinderdienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en tienerdienst volgens het rooster.
In onze vieringen volgen we zoveel mogelijk het oecumenisch leesrooster en we zingen vooral uit het Liedboek voor de Kerken 2013. Er is een gevarieerde muzikale inbreng van gemeenteleden.
Alle ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur.
 

Kinderdienst


Tijdens elke zondagochtenddienst is er voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd) kinderdienst. Tijdens de kinderdienst wordt het thema van de zondag op een begrijpelijke manier aan de kinderen verteld, waarna er vaak nog tijd is voor een verhaalverwerking.
In de advents/kersttijd en 40 dagen/paastijd werken we vaak met een speciaal project, waaraan ook in de kerkdienst aandacht wordt besteed. 


Zondagsbrief en Liturgie

De orde van dienst voor de zondagmorgen wordt wekelijks afgedrukt op de Zondagsbrief. Daarin is ook informatie opgenomen over activiteiten in de gemeente. Kopij voor de zondagsbrief kan aangeleverd worden bij de redacteur van dienst tot uiterlijk donderdag 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag.


Collecten

In de vieringen wordt door diakenen en andere vrijwilligers gecollecteerd. Er wordt geld ingezameld voor diaconale en kerkelijke doelen. Wie zich als vrijwilliger opgeeft, collecteert 1x in de 5 à 6 weken. Er wordt niet vergaderd. Elk half jaar wordt een rooster gemaakt met daarop de nodige informatie.


Beluisteren en bekijken van kerkdiensten

Iedere dienst in de Ontmoetingskerk wordt opgenomen en blijft enkele maanden bewaard op www.kerkomroep.nl. Belangstellenden kunnen via deze site de diensten direct volgen of later beluisteren en desgewenst op een cd branden. Wie geen computer heeft en in bezit wil komen van een opname, kan contact opnemen met Erik Versteeg.
Voor wie aan huis gebonden is en de kerkdiensten wil volgen en geen toegang heeft tot het internet is er de KerkWebRadio. Bij hen wordt op aanvraag in huis een kastje met een ingebouwde speaker geïnstalleerd, dat via de telefoonlijn verbinding kan maken met de Ontmoetingskerk.
Luisteren via de KerkWebRadio kost geen telefoontikken. Wanneer er verbinding is met de kerk is men telefonisch niet bereikbaar, maar kan zelf wel bellen. De verbinding wordt dan automatisch uitgeschakeld. Ook diensten vanuit de Wilhelminakerk, de Bron en de Wijnstok zijn zo te beluisteren.
De kosten zijn €10,- per maand, te verrekenen via automatische incasso.
De diensten zijn rechtsstreeks te beluisteren op internet (www.kerkomroep.nl).
Je vindt de Ontmoetingskerk in Dordrecht door op de site van de kerkomroep de volgende zoekopdracht te geven
  • Ontmoetingskerk Dordrecht

De dienst is tevens te bekijken via youtube daar is de dienst tot ongeveer een maand terug te kijken.


 


Oppasdienst voor kinderen tot 4 jaar

Tijdens elke kerkdienst is er oppas voor de kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar aanwezig. Vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst kan men de kinderen naar de oppasruimte brengen.
Op dit moment is er een gezellig team. Mochten er nog vaders, moeders of jongeren zijn die het leuk vinden om mee te draaien met het oppassen, en daarmee ons team te versterken, dan kun je je aanmelden bij de coördinator.


Tienerdienst

Er is een gesprek of een andere werkvorm over het bijbelgedeelte van de kerkdienst.
Hier kun je lezen op welke zondagen er tienerdienst is. Tijdens de zomervakantie zijn er geen tienerdiensten.


Stilteruimte en voorbedenboek

Achter in de kerkzaal is een stilteruimte, waar u voor- en na de kerkdienst en tijdens de openstelling van de kerk gebruik van kunt maken. Het is bedoeld voor stilte, inkeer, een kaarsje branden of een gebedsintentie schrijven in het voorbedenboek. Elke zondagmorgen wordt er tijdens de viering, gebeden voor de recente gebedsintenties.
 

Autodienst

Voor wie niet meer op eigen gelegenheid naar de kerkdienst kan komen, is er de mogelijkheid opgehaald en thuisgebracht te worden
Vrijwilligers om te rijden zijn altijd van harte welkom.
Via het e-mailadres: autodienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl kunt u informatie vragen of aangeven dat u wilt rijden.


Meeleefbord

Bij de ingang van de kerkzaal bevindt zich een whitebord. Berichten van rouw- en trouwdiensten en geboortekaartjes kunnen er worden opgehangen, evenals de namen van mensen die extra aandacht uit de gemeente goed kunnen gebruiken of die ziek zijn.


Voorbedenboek

Er is ruimte voor gemeenteleden om, voordat de kerkdienst begint, namen of gebeurtenissen te noteren ten behoeve van de voorbeden. Dit voorbedenboek ligt in de stilteruimte waar u in alle rust iets op kunt schrijven. De diaken van dienst zorgt ervoor dat de voorganger ze tijdig te zien krijgt.


Bloemengroet

Na afloop van de kerkdienst wordt het boeket bloemen dat elke zondag op de liturgische tafel staat als groet en uiting van verbondenheid naar een gemeentelid gebracht. Gemeenteleden kunnen op de begeleidende kaart,die bij de ingang van de kerkzaal ligt hun naam schrijven.   
Via het emailadres: bloemengroet@ontmoetingskerk-dordrecht.nl kunt u gemeenteleden aanmelden voor de bloemengroet. Heeft u geen email vraag dan iemand om dat voor u te doen.
Let u bij uw opgave op het volgende:
  • Respecteer iemands privacy. Wat u in vertrouwen is verteld, blijft tussen u en de ander.
  • Breng de ontvanger niet in verlegenheid, maar check ook niet vooraf of het wel leuk wordt gevonden. U kunt dat best zelf inschatten.
  • Geef voorletters en achternaam en zo mogelijk ook het adres zorgvuldig door.
  • De reden waarom u vindt dat iemand de kerkbloemen moet krijgen, heeft u uit de eerste hand. Dus zeker niet van horen zeggen. Geeft die reden ook door in uw mail.
Laten wij als gemeente goed op elkaar letten en de bloemengroet zo inzetten dat alle ontvangers blij verrast zullen zijn door deze aandacht uit onze gemeente.   


Ringleiding

In de kerkzaal is een ringleiding voor slechthorenden aanwezig.


Koffie drinken

Voor en na de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er staat dan koffie en thee klaar en voor de kinderen een glas limonade. Dit wordt verzorgd door de Commissie van Ontvangst. De leden van deze Commissie dragen er ook zorg voor dat de Zondagsbrief en andere informatie ten behoeve van de kerkdienst wordt uitgedeeld en dat kerkgangers gastvrij worden ontvangen.

 

Werkgroep Eredienst

De werkgroep Eredienst coördineert de zaken die betrekking hebben op de inhoud van de vieringen. We horen graag wat van u/jou aanspreekt in de erediensten. Voor reacties op de vieringen kunt u mailen naar werkgroeperedienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

 
terug