Kerkdiensten-2 Kerkdiensten-2

Kerkdiensten en Vespers

Iedere zondag is er in de Ontmoetingskerk om 10 uur een kerkdienst. Dan komen we als gemeente samen om God en elkaar te ontmoeten. Tijdens deze vieringen is er kinderopvang voor de kleinsten, kinderwoorddienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en om de week een tienerdienst.
Bij de ingang van de kerkzaal ligt een voorbedenboek waarin kerkgangers voor de viering intenties kunnen aangeven voor de gebeden. In onze vieringen volgen we zoveel mogelijk het oecumenisch leesrooster en we zingen vooral uit het Liedboek voor de Kerken en uit Tussentijds. Er is een gevarieerde muzikale inbreng van gemeenteleden.
Alle ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur.

Kinderwoorddienst

Tijdens elke zondagochtenddienst is er voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar kinderwoorddienst. Voor jongeren van 4 t/m 7 jaar is dit in de predikantenkamer.
Voor de ouderen van 8 t/m 12 jaar is deze dienst in zaal A boven. Tijdens de nevendienst wordt het thema van de zondag op een begrijpelijke manier aan de kinderen verteld, waarna er vaak nog tijd is voor een verhaalverwerking.
We gebruiken hierbij de bladen "Kind op Zondag" en "Bonnefooi" en proberen de thema's aantrekkelijk en aansprekend te maken. In de advents/kersttijd en 40 dagen/paastijd werken we vaak met een speciaal project, waaraan ook in de kerkdienst aandacht wordt besteed. De leiding bestaat momenteel uit 8 personen.

Oppasdienst voor kinderen tot 4 jaar

Tijdens elke kerkdienst is er oppas voor de kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar aanwezig. Vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst kan men de kinderen naar de oppasruimte brengen. Er zijn minstens twee leidsters aanwezig om de kinderen op te vangen en te vermaken tijdens de dienst.
Op dit moment is er een gezellig team van 13 oppassers, wat inhoud dat ieder 1x in de 6 weken een oppasdienst heeft. Mochten er nog vaders, moeders of jongeren zijn die het leuk vinden om mee te draaien met het oppassen, en daarmee ons team te versterken, dan kun je je aanmelden bij de coördinator.

Tienerdienst

Tweewekelijks is er – met uitzondering van de schoolvakanties – voor jongeren vanaf 12 jaar tienerdienst. De data van de tienerdienst worden in het kerkblad vermeld. Er is een gesprek of een andere werkvorm over het bijbelgedeelte van de kerkdienst.
Hier kun je lezen op welke zondagen er tienerdienst is. Tijdens de zomervakantie zijn er geen tienerdiensten.

Autodienst

Voor wie niet meer op eigen gelegenheid naar de kerkdienst kan komen, is er de mogelijkheid opgehaald en thuisgebracht te worden
Vrijwilligers om te rijden zijn altijd van harte welkom.

Meeleefbord

Bij de ingang van de kerkzaal bevindt zich een prikbord. Berichten van rouw- en trouwdiensten en geboortekaartjes kunnen er worden opgehangen, evenals de namen van mensen die extra aandacht uit de gemeente goed kunnen gebruiken of die ziek zijn.

Gebedenboek

Er is ruimte voor gemeenteleden om, voordat de kerkdienst begint, namen of gebeurtenissen te noteren ten behoeve van de voorbeden. De diaken van dienst zorgt ervoor dat de voorganger ze tijdig te zien krijgt.

Bloemengroet

Na afloop van de kerkdienst wordt het bloemstuk van de liturgische tafel als groet en als uiting van verbondenheid naar een gemeentelid gebracht. Alle gemeenteleden kunnen de kaart beschrijven die de bloemen vergezelt.

Ringleiding

In de kerkzaal is een ringleiding voor slechthorenden aanwezig.

Koffie drinken

Voor en na de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er staat dan koffie en thee klaar en voor de kinderen een glas limonade. Dit wordt verzorgd door de Commissie van Ontvangst. De leden van deze Commissie dragen er ook zorg voor dat de Zondagsbrief en andere informatie ten behoeve van de kerkdienst wordt uitgedeeld en dat kerkgangers gastvrij worden ontvangen.

Zondagsbrief en Liturgie

De orde van dienst voor de zondagmorgen wordt wekelijks afgedrukt op de Zondagsbrief. Daarin is ook informatie opgenomen over activiteiten in de gemeente. Kopij voor de zondagsbrief kan aangeleverd worden bij de redacteur van dienst tot uiterlijk donderdag 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag.

Collecten

In de vieringen wordt door diakenen en andere vrijwilligers gecollecteerd. Er wordt geld ingezameld voor diaconale en kerkelijke doelen. Wie zich als vrijwilliger opgeeft, collecteert 1x in de 5 à 6 weken. Er wordt niet vergaderd. Elk half jaar wordt een rooster gemaakt met daarop de nodige informatie.

Beluisteren van kerkdiensten

Iedere dienst in de Ontmoetingskerk wordt opgenomen en blijft enkele maanden bewaard op www.kerkomroep.nl. Belangstellenden kunnen via deze site de diensten direct volgen of later beluisteren en desgewenst op een cd branden. Wie geen computer heeft en in bezit wil komen van een opname, kan contact opnemen met Erik Versteeg.
Voor wie aan huis gebonden is en de kerkdiensten wil volgen en geen toegang heeft tot het internet is er de KerkWebRadio. Bij hen wordt op aanvraag in huis een kastje met een ingebouwde speaker geïnstalleerd, dat via de telefoonlijn verbinding kan maken met de Ontmoetingskerk.
Luisteren via de KerkWebRadio kost geen telefoontikken. Wanneer er verbinding is met de kerk is men telefonisch niet bereikbaar, maar kan zelf wel bellen. De verbinding wordt dan automatisch uitgeschakeld. Ook diensten vanuit de Wilhelminakerk, de Bron en de Maranathakerk zijn zo te beluisteren.
De kosten zijn €10,- per maand, te verrekenen via automatische incasso.
De diensten zijn rechtsstreeks te beluisteren op internet (www.kerkomroep.nl).
Je vindt de Ontmoetingskerk in Dordrecht door op de site van de kerkomroep
  • Ontmoetingskerk Dordrecht
Door op de foto in de linkerbovenhoek van die webpagina te klikken, kunt u een dienst direct meeluisteren.

Werkgroep Eredienst

De werkgroep Eredienst coördineert alles wat met vieringen in de kerk te maken heeft.
Informatie bij de voorzitter van deze werkgroep, ds. Riet Boogaard.
terug