Vrijdag 8 jan 2021  om 11.00
Voorganger: Ds. Kees Streefkerk
Dankdienst voor het leven van Bert Krenning

Deze dienst is alleen live online te volgen via Youtube  en www.kerkomroep.nl van de Ontmoetingskerk.

terug