zondag 4 december 2022 om 17.00

Vespers 2e Advent
Voorganger(s): Tineke van der Leer en Klaas van der Knijff

De Vespers kan via Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.

terug