vrijdag 24 december 2021 om 22.00

Kerstnachtdienst alleen online te volgen
Voorganger(s): ds C.A. Streefkerk

De liturgie voor deze dienst vind je onder het kopje zondagsbrieven. De dienst kan via Youtube en www.kerkomroep.nl  gevolgd worden. De collecte in de Kerstdiensten is voor de St.Wakka Foundation Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

terug