do 24 dec 2020  om 19:00
Voorganger: ds. C.A. Streefkerk
Spoor van Licht

De liturgie voor Het Spoor van Licht vindt u HIER. De dienst kan alleen via Youtube en www.kerkomroep.nl  gevolgd worden. Het collectedoel van deze avond is St.Wakka. U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nr.  t.nv. Giften Wijkkas
NL33 RABO 0373 7028 25 o.v.v. St.Wakka.

terug