kerkbalans kerkbalans

 Brief Kerkbalans 2023

Actie Kerkbalans 2023

Gewaardeerd lid van de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg,

Op het moment dat u deze brief leest ligt het jaar 2022 achter ons. Het was een bewogen jaar met zeer grote zorgen over het heersende geweld, het gedrag van wereldleiders, klimaat, milieu, gezondheid, voedsel en energie. Om dan te mogen behoren tot een actieve geloofsgemeenschap geeft ons extra kracht. Wij geloven dat deze kracht ontvangen wordt van God. Zo beginnen wij met elkaar aan een nieuw jaar. Een jaar dat ongetwijfeld naast nieuwe zorgen ook mooie of bijzondere momenten zal kennen. Samen maken wij het allemaal mee.

Om onze fijne wijkgemeente in stand te kunnen blijven houden is het van belang dat alle leden, een ieder naar vermogen en draagkracht, zijn of haar financiële steentje bijdraagt. De kosten stijgen dit nieuwe jaar opnieuw fors, iets dat niet alleen u maar ook uw kerk ervaart. Gedurende de afgelopen corona periode heeft u met elkaar op een verantwoorde wijze voor de financiën van uw kerk gezorgd en wij vragen u om dit ook in het nieuwe jaar weer te doen. De actie, die gehouden wordt tussen 14 - 28 januari 2023, heeft als motto:

‘’Geef vandaag voor de kerk van morgen”
…en daar is alles mee gezegd.

U kunt uw bijdrage ook regelen via de e-mail, mocht dit een mogelijkheid zijn voor u. Dit wordt, zeker in het kader van de Groene Kerk, enorm gewaardeerd. Het wijzigen van uw bijdrage in een jaarlijkse periodieke gift is eveneens een mogelijkheid. Het voordeel voor u is dat deze schenkingen volledig aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte. Wij helpen u, indien nodig, graag daarbij. Prettig voor u en het scheelt uw kerk niet alleen veel werk, maar geeft ook zekerheid m.b.t. de inkomsten voor de toekomende jaren. Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

 

Namens de wijkgemeente Sterrenburg
Kees Abrahamse, voorzitter kerkenraad
Hans van Rossum, kerkrentmeester hrossum@gmail.com, tel. 078-6176885 of 06-15531153

 

terug