Inzamelacties van de diaconie Inzamelacties van de diaconie

Inzamelacties van de diaconie

De diakenen organiseren in de loop van het jaar een aantal inzamelacties:
  • Op de Dankdag voor gewas en arbeid zamelen we fruit in. Hiervan worden fruitbakjes samengesteld, die worden bezorgd bij zieken en aan huis gebonden gemeenteleden.
  • In december wordt opgeroepen houdbare levensmiddelen en leuke presentjes in te leveren. Hiervan worden kerstpakketten gemaakt, die door de diakenen worden verspreid onder mensen die leven onder de armoedegrens. De pakketten voorzien duidelijk in een behoefte.
  • Voor het Diaconaal Aandachtscentrum wordt 1x per jaar koffie, thee en suiker ingezameld.
  • Postzegels en ansichtkaarten t.b.v. Kerk in Actie; de verzameldoos vindt u in de kerk.
  • Wekelijks aan inzamelen van etenswaren voor de Voedselbank Dordrecht
terug