Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Inzamelacties van de diaconie

De diakenen organiseren in de loop van het jaar een aantal inzamelacties:

  • Rond de Dankdag voor gewas en arbeid zamelen we fruit in. Hiervan worden fruitbakjes samengesteld, die worden bezorgd bij zieken en aan huis gebonden gemeenteleden.
  • In december wordt opgeroepen houdbare levensmiddelen en leuke presentjes in te leveren. Hiervan worden kerstpakketten gemaakt, die door de diakenen worden verspreid onder mensen die leven onder de armoedegrens. De pakketten voorzien duidelijk in een behoefte.
  • Voor het Diaconaal Aandachtscentrum wordt 1x per jaar koffie, thee en suiker ingezameld.
  • Postzegels en ansichtkaarten t.b.v. Kerk in Actie; de verzameldoos vindt u in de kerk.
  • Wekelijks aan inzamelen van etenswaren voor de Voedselbank Dordrecht
  • Jaarlijks zamelen we chocoladerepen voor de P.I. in Dordrecht
  • Deelname aan de Actie Schoenendoos
  • Inzamelingen voor een specifiek doel in de 40-dagen -en Adventstijd
terug