Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

HUISWERKHUIS

In het HuiswerkHuis geven wij ondersteuning bij het maken van huiswerk. Daarnaast
bieden wij extra uitleg, indien dit noodzakelijk is, om de stof te leren beheersen.
De doelgroep waar wij ons op richten is de Basisschool vanaf groep 7, VMBO, MBO,
HAVO en VWO.
Tijdens een toetsweek kan op afspraak op woensdag extra training worden gegeven.
Wij kunnen ook examentraining geven voor VMBO.

Op dinsdag van 14.15-17.15 uur en donderdagmiddag van 14.15-17.15 uur staan wij
klaar, zodat leerlingen van ca.11 tot 18 jaar in rust (en op z’n tijd gezelligheid
natuurlijk) hun schoolwerk kunnen doen.
Het lokaal biedt ruimte aan 10 – 15 kinderen/tieners.
De deelnemers kunnen beide dagdelen of een van de twee dagdelen deelnemen.
Mocht een leerling door omstandigheden niet kunnen komen, dan willen wij dit vóór
12.00 uur op de betreffende dag uiterlijk weten i.v.m. het aantal noodzakelijke
begeleiders.
Onze collega’s hebben de volgende specialisaties:
- docent VMBO: Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde;
- docent Basisschool: alle vakken basisschool, VMBO, onderbouw HAVO;
- HBO maatschappelijk werk: vakken basisschool, VMBO, onderbouw HAVO;
- docent MBO: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, logistiek en economie;
- HuiswerkHuisbegeleider: vakken wiskunde, natuurkunde, engels en scheikunde
- Onderwijsassistent: vakken basisschool en onderbouw VMBO.

Kinderen/tieners uit Sterrenburg/Dordrecht zijn van harte welkom om deel te nemen.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Mocht u meer informatie willen? We zijn bereikbaar via email: HuiswerkHuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.

Nieuwe deelnemers kunnen zich via ons mailadres aanmelden. Iedere nieuwe
deelnemer krijgt een kort intakegesprek. U kunt vrijblijvend een intakegesprek
voeren, voordat u besluit uw kind/tiener te laten deelnemen.

De begeleiders van het HuiswerkHuis,

Bettie, Ron, Esra, Ernest, Martin, Aad en Hans
 
terug

Kerkdienst
03-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.

Vesperdienst 40 dagentijd
03-03-2024 om 19.00 uur
liturgie
De Veertigdagentijd is van ouds een tijd van verstilling, van inkeer, van voorbereiding op de lijdensweek. In de Ontmoetingskerk is het een goede traditie die verstilling met elkaar te beleven in de vespervieringen op de zes zondagen voorafgaande aan het feest van de Opstanding, te beginnen op 18 februari. De vespers beginnen steeds om 19:00 uur en duren ongeveer 30 minuten.

Openstelling Ontmoetingskerk
06-03-2024 om 10:00

Kerk en Hobby Beweging
07-03-2024 om

Openstelling Ontmoetingskerk
07-03-2024 om 10:00

Soos op donderdag
07-03-2024 om 13:45

Huiswerkhuis
07-03-2024 om 14.15

Aanschuiflunch
09-03-2024 om 12.30

Kerkdienst
10-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.