Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

donderdag 4 mei 2023

Ds. Dick Steenks in Herdenkingsdienst

Datum: 
 donderdag 4 mei 2023
Tijdstip: 
 19.00
Locatie: 
 Singelkerk

Ds. Dick Steenks in herdenkingsdienst
DORDRECHT - De interkerkelijke herdenkingsdienst op de avond van de dodenherdenking op 4 mei heeft als thema ,,over-leven met oorlog". Het raakt de oorlogsjaren toen en is direct hoogst actueel. Ds. Dick Steenks, voorganger van de Ontmoetingskerk in Sterrenburg, zal de overdenking verzorgen.
Hij leest vooraf uit het bijbelboek Genesis het verhaal waarin de ene broer de ander vermoordDe Singelkerk op de hoek Dubbeldamseweg/Singel verleent op de dag van de dodenherdenking weer gastvrijheid aan de bijeenkomst, die precies zeven uur begint. De kerkdeuren  gaan om half zeven open.
De oecumenische herdenkingsdienst in het uur voor de twee minuten stilte staat in een traditie vanaf 1946. Het Platform Dordtse Kerken draagt de organisatie. Vanaf 2011 stelt de Christelijke Gereformeerde kerk centrum de ruimte beschikbaar voor de samenkomst.
CDA-gemeenteraadslid Jan van Dam - Timmers draagt ditmaal de namen voor van de mensen, die worden herdacht.  De namen zijn:  Isidor, Elizabeth, Aäron en Mietje Frenk. Onlangs werden voor hun woonhuis aan de Cronjestraat waar zij werden weggevoerd naar een vernietigingskamp de laatste Dordtse stolpersteinen gelegd. Tevens klinkt de naam van verzetsman Leendert Keesmaat, die met psalm 43 op zijn lippen werd doodgeschoten op de Waalsdorpervlakte. Emanuel Hamburger werd vermoord nadat hij eind 1944 was verraden door een oud-leerling. Mari Bosland speelde in het geheim in de oorlog als  talentvol uitvoerend kunstenaar voor Joodse onderduikers in Dordrecht. Hij was nog geen 20 jaar  toen hij werd opgepakt door de bezetters en de oorlog niet overleefde. Bosland was in de oorlogsjaren de literaire pleegzoon van schrijfster Top Naeff. Het echtpaar Diet Kloos en Jan Kloos zat samen in het verzet in Dordrecht en daarbuiten. Diet overleefde de oorlog. Jan werd opgepakt en vermoord.
De herdenkingsdienst wordt op donderdag 4 mei afgesloten met gebeden en met gezamenlijk Onze Vader door Sander Verschuur. Hij is RK-pastor van de Heilige Theresia van Avila Parochie Dordrecht.
De muzikale ondersteuning is van Johan den Hoedt, orgel en Alisa van Dijk, viool.
Het samenzijn eindigt rond half acht, zodat een ieder de gelegenheid heeft om naar de dodenherdenking op het Sumatraplein te gaan.
 

terug