Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Heilige doop, huwelijk, overlijden

 

Heilige Doop

Door de bediening van de doop worden mensen opgenomen in de gemeente van Christus. De doop kan worden aangevraagd via contactpersoon, ouderling of onze wijkpredikant  Ds Dick Steenks. Bij afwezigheid  078-6180380 (Ger in ’t Veld) Email: pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

 Aan de bediening van de doop gaan één of meer gesprekken vooraf van de predikant met de (ouders van de) dopelingen. De datum van de doop wordt in overleg met de predikant vastgesteld.

Huwelijksinzegening

De kerkelijke inzegening van een huwelijk kan worden aangevraagd bij de wijkpredikant.


Overlijden

Na het overlijden van een lid van onze gemeente is er in de eerstvolgende zondagmorgendienst voorafgaande aan de gebeden een moment van gedachtenis.
Voorafgaande aan een begrafenis of crematie kan in de Ontmoetingskerk of elders een uitvaartdienst worden gehouden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de wijkpredikant. Ds Dick Steenks 
Bij afwezigheid 078-6180380 (Ger in ’t Veld) Email: pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
 
terug