Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Heilige doop, huwelijk, overlijden

 

Heilige Doop

Door de bediening van de doop worden mensen opgenomen in de gemeente van Christus. De doop kan worden aangevraagd via contactpersoon, ouderling of onze wijkpredikant  Ds Dick Steenks. Bij afwezigheid  078-6180380 (Ger in ’t Veld) Email: pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

 Aan de bediening van de doop gaan één of meer gesprekken vooraf van de predikant met de (ouders van de) dopelingen. De datum van de doop wordt in overleg met de predikant vastgesteld.

Huwelijksinzegening

De kerkelijke inzegening van een huwelijk kan worden aangevraagd bij de wijkpredikant.


Overlijden

Na het overlijden van een lid van onze gemeente is er in de eerstvolgende zondagmorgendienst voorafgaande aan de gebeden een moment van gedachtenis.
Voorafgaande aan een begrafenis of crematie kan in de Ontmoetingskerk of elders een uitvaartdienst worden gehouden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de wijkpredikant. Ds Dick Steenks 
Bij afwezigheid 078-6180380 (Ger in ’t Veld) Email: pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
 
terug

Kerkdienst
03-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.

Vesperdienst 40 dagentijd
03-03-2024 om 19.00 uur
liturgie
De Veertigdagentijd is van ouds een tijd van verstilling, van inkeer, van voorbereiding op de lijdensweek. In de Ontmoetingskerk is het een goede traditie die verstilling met elkaar te beleven in de vespervieringen op de zes zondagen voorafgaande aan het feest van de Opstanding, te beginnen op 18 februari. De vespers beginnen steeds om 19:00 uur en duren ongeveer 30 minuten.

Openstelling Ontmoetingskerk
06-03-2024 om 10:00

Kerk en Hobby Beweging
07-03-2024 om

Openstelling Ontmoetingskerk
07-03-2024 om 10:00

Soos op donderdag
07-03-2024 om 13:45

Huiswerkhuis
07-03-2024 om 14.15

Aanschuiflunch
09-03-2024 om 12.30

Kerkdienst
10-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.