Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

maandag 25 november 2019

Gemeenteavond

Datum: 
 maandag 25 november 2019
Tijdstip: 
 19:15  - 21:30
Locatie: 
 Ontmoetingskerk

Op maandag 25 november aanstaande wordt er weer een gemeenteavond gehouden. Het belooft opnieuw een boeiende en gezellige avond te worden. Op de agenda staat o.a. de voortgang van het verenigingsproces. Er wordt gesproken over het pastoraat en er is een terugkoppeling van de gesprekken over het Heilig Avondmaal. 'De Groene Kerk' komt opnieuw onder de aandacht, evenals het 'Project jeugd en jonge gezinnen’.
Misschien wilt u zich alvast voorbereiden op deze avond. Indien u de agenda digitaal wilt ontvangen, stuurt u een mail Haar onze scriba Marco Molendijk, scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. Tevens wordt de agenda op de website geplaatst en ligt deze in de kerk.
We hopen elkaar te ontmoeten op 25 november. Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar en we sluiten of met een hapje en een drankje in een gezellig samenzijn. Er is geen pauze. Onze volgende gemeenteavond is op woensdag 1 april 2020.
Jeanette Warmels, voorzitter wijkkerkenraad Sterrenburg

Agenda

Inloop met koffie en thee (vanaf 19.15 uur)
 1. Welkom en opening
 2. Verslag vorige gemeenteavond
 3. Delen … wat is afgerond en waar zijn we mee bezig
 4. Vanuit de kerkrentmeesters
 5. Vanuit de diaconie
 6. Update verenigingsproces
 7. Project jeugd en jonge gezinnen
 8. Pastoraat
 9. Terugkoppeling gesprekken Heilig Avondmaal
 10. Groene Kerk
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Na afloop bent U welkom voor een drankje en hapje!

terug
 Kerkdienst
03-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.

Vesperdienst 40 dagentijd
03-03-2024 om 19.00 uur
liturgie
De Veertigdagentijd is van ouds een tijd van verstilling, van inkeer, van voorbereiding op de lijdensweek. In de Ontmoetingskerk is het een goede traditie die verstilling met elkaar te beleven in de vespervieringen op de zes zondagen voorafgaande aan het feest van de Opstanding, te beginnen op 18 februari. De vespers beginnen steeds om 19:00 uur en duren ongeveer 30 minuten.

Openstelling Ontmoetingskerk
06-03-2024 om 10:00

Kerk en Hobby Beweging
07-03-2024 om

Openstelling Ontmoetingskerk
07-03-2024 om 10:00

Soos op donderdag
07-03-2024 om 13:45

Huiswerkhuis
07-03-2024 om 14.15

Aanschuiflunch
09-03-2024 om 12.30

Kerkdienst
10-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.