Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

dinsdag 20 november 2018

Gemeenteavond

Datum: 
 dinsdag 20 november 2018
Tijdstip: 
 19:30  - 21:30
Locatie: 
 Ontmoetingskerk

Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit aanwezig te zijn op de gemeenteavond van dinsdag 20 november aanstaande.
Het belooft opnieuw een boeiende en gezellige avond te worden.

Voor de pauze zullen we u informeren over zaken uit de Werkgroep Eredienst,
de Algemene Kerkenraad en de Diaconie.
Aansluitend zullen de kerkrentmeesters vertellen wat er speelt op het gebied
van financiën en beheer.

Na de pauze zullen we ons verder verdiepen in de Toekomst van de kerk
2019-2024. Er is gelegenheid om mee te denken bij de vraagstukken die wij tegenkomen.

Misschien wilt u zich alvast voorbereiden op deze avond. Indien u de agenda
en stukken digitaal wilt ontvangen, stuurt u een mail naar onze scriba Marco Molendijk, scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.

Vanaf 11 november ligt ook een aantal exemplaren van de agenda en het beleidsplan 2019-2024 klaar in de kerk bij de uitgang.
Tevens wordt de agenda op de website geplaatst.

Ik hoop dat we elkaar mogen ontmoeten op 20 november.
Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar en we sluiten af met een hapje en een drankje.

De volgende gemeenteavond is op 9 april 2019.

Jeanette Warmels,
voorzitter kerkenraad

terug