Expositie Werkgroep kerk en hobby Expositie Werkgroep kerk en hobby
Werkgroep Kerk en Hobby  
De werkgroep Kerk en Hobby bestaat uit enthousiaste hobbyisten van
binnen en buiten de Ontmoetingskerk. Een paar keer per jaar komt deze bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en ideeën te bespreken. Dit keer is gekozen vanwege het 30-jarig bestaan van de werkgroep een keuze uit eigen werk te maken welk al dan niet eerder in de Ontmoetingskerk te zien is geweest.
Expositie van 1 juli t/m 31 augustus 2020

Lees hier meer
terug