Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Samen Dordt

Onder de paraplu van Samen Dordt en Missie Dordt werken meer dan 30 kerken in de stad samen. Er is ook een lijntje met moskeeën. Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten. Dat doet zij op diverse manieren.
De bedoeling is om laagdrempelig aandacht en praktische hulp te bieden, zoveel mogelijk met vrijwilligers. Zo ondersteunt Samen Dordt zogenaamde Vindplaatsen, waar mensen kunnen binnenlopen en even rust vinden. De Hulplijn Dordt brengt vraag en aanbod bij elkaar als mensen hulp en begeleiding zoeken. Hip Helpt doet dat met praktische projecten als het opknappen van een tuin. In een Rustplek kunnen mensen die op adem willen komen een tijdelijke plek krijgen in een gastgezin. Samen Dordt wil ook jongeren een steuntje in de rug geven om hun plek in de samenleving te vinden, en zoekt ze op met het project Jong Dordt, onder andere in mobiele ontmoetingsplekken. Via het initiatief Dagelijks Brood worden daarnaast voedselpakketten aan huis bezorgd bij mensen die zijn aangemeld. Op straat gebeurt dat voor dak- en thuislozen door het project Broodnodig. En tenslotte ontmoeten diakenen uit allerlei kerken elkaar regelmatig om ervaringen uit te wisselen, in het Diaconaal Platfrom Dordt.
 
terug