Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Liturgische schikking Advent/Kerst

Symbolische schikking  25 december - Kerst
Bij de lezing: Lucas 2, 1-20
Tijdens deze Adventsweken pelgrimeerden we, we waren op weg naar de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats Bethlehem.
Vandaag draait alles om het nieuw geboren kerstkind. De ster is nu helemaal zichtbaar en wijst ons de weg naar de plek waar het kind te vinden is. De guirlande, die de weg  symboliseerde is nu feestelijk versierd.
De ster wijst
De weg naar het kind
Een hoopgevende toekomst
 Symbolische schikking  24 december - 4e Advent

Bij de lezing: Lucas 1, 26-38

Tijdens deze Adventsweken volgt  de kinderdienst het project Weet jij hoe laat het is? De symbolische schikking sluit hierbij aan. We zijn op weg naar de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats Bethlehem en onze pelgrimage is bijna ten einde.

De basis van de schikking is een eenvoudige juten lap waarop de ster, het doel van onze tocht, al staat. Vandaag zijn er drie punten van de ster zichtbaar. De guirlande symboliseert de weg die we gaan. De weg is groen. Groen is de kleur van dat wat kan komen. Ook zien we  blauw en wit, de kleuren van Maria. Er is hoop voor de toekomst.

We zijn samen op weg

Verdiepende gedachten

Maria zwanger

Van Hemelse lichtheid

 
Symbolische schikking  17 december - 3e Advent

Bij de lezing: Jesaja 65, 17-25                    

Het thema van het project dat de kinderdienst volgt is Weet jij hoe laat het is? Tijdens deze Adventsweken pelgrimeren we. We zijn op weg naar de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats Bethlehem.

De basis van de schikking is een eenvoudige juten lap waarop de ster, het doel van onze tocht, al staat. Van de ster zijn nu twee punten zichtbaar. De guirlande symboliseert de weg die we gaan. Er zijn  lichte kleuren en een toets roze te zien die verwijzen naar het komende feest.   

We zijn samen op weg

Naar het licht dat komt

 

 

Symbolische schikking  10 december - 2e Advent
Bij de lezing: Johannes 1, 19-28          
Het thema van het project dat de kinderdienst volgt is Weet jij hoe laat het is? Tijdens deze Adventsweken gaan we pelgrimeren. We gaan op weg naar de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats Bethlehem.
De basis van de schikking is een eenvoudige juten lap waarop de ster, het doel van onze tocht, al staat. Van de ster is nu één punt zichtbaar, terwijl de rest nog afgedekt is. De guirlande symboliseert de weg die we gaan. De weg is groen. Er is hoop voor de toekomst. Verder zien we een toets paars. Deze kleur staat voor bezinning en inkeer.
We zijn op weg
Gaan door water
Met hoop in ons hart


Symbolische schikking 3 december - 1e Advent

Bij de lezing: Marcus 13, 24-37     

Het thema van het project dat de kinderdienst volgt is Weet jij hoe laat het is? Tijdens deze Adventsweken gaan we pelgrimeren. We gaan op weg naar de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats Betlehem.

De basis van de schikking is een eenvoudige juten lap waarop de ster, het doel van onze tocht, al staat. De ster is nu echter nog afgedekt met een groene voile. De guirlande symboliseert de weg die we gaan. De gedroogde materialen herinneren ons aan een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer. Verder zien we een toets paars. Deze kleur staat immers voor bezinning en inkeer.

We gaan op weg

In het duister

Waar herinneringen

Richting geven

 

terug